Coşkun AYDINER
Prof. Dr. Coşkun AYDINER
E-posta: aydinergtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z38
Telefon: (262) 605 31 62
Eko-Yenilikçi Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri Kazanımı, Akıllı Kentlerde Su Yönetimi, Nano-ölçek Taşınım Modellemesi.
Nihal BEKTAŞ
Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ
E-posta: nbektasgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z35
Telefon: (262) 605 3159
Atıksu arıtımda fizikokimyasal yöntemler (Adsorpsiyon, Elektrokoagülasyon, İOP)
Katı Atık Yönetimi, Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi, Karbon Ayakizi Çalışmaları.
Mirat D. GÜROL
Prof. Dr. Mirat D. GÜROL
E-posta: mgurolgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z48
Telefon: (262) 605 31 72
Su Kirliliği Kontrol Teknolojileri, Su Kalitesi Yönetimi, Ozonun Su, Hava ve Gıda Üzerinde Uygulamaları, İleri Oksidasyon Metodları, Mikroalg Kaynaklı Biyoyakıt Teknolojileri
Ahmet KARAGÜNDÜZ
Prof. Dr. Ahmet KARAGÜNDÜZ
E-posta: akaragunduzgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z32
Telefon: (262) 605 31 56
Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Kontrolü,
Taşınım Süreçleri,
Membran Prosesler.

Bülent KESKİNLER<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER
(Bölüm Başkanı)
E-posta: bkeskinlergtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z4
Telefon: (262) 605 3140
Membran Prosesler,
Temiz Teknolojiler,
Su ve Kimyasal Madde Geri Kazanımı,
Fiziko-Kimyasal Arıtım Teknolojileri,
Biyoteknoloji.
Mehmet KOBYA
Prof. Dr. Mehmet KOBYA
E-posta: kobyagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 302
Telefon: (262) 6053169
Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri,Sıvı Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri, İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri
M.Salim ÖNCEL
Prof. Dr. M.Salim ÖNCEL
E-posta: soncelgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z36
Telefon: (262) 605 3160

Katı Atık, Çevre Jeokimyası, Toprak ve Su Kirliliği
Melek ÖZKAN
Prof. Dr. Melek ÖZKAN
E-posta: mozkangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 43
Telefon: (262) 605 3167
Çalışma alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Mikrobiyal genetik.
Çalışma konuları: Lignoselülozik atıklardan biyoenerji üretimi, biyosensörler, biyofilm giderimi, biyomimik malzemeler.
Ebubekir YÜKSEL
Prof. Dr. Ebubekir YÜKSEL
E-posta: yukselgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z44
Telefon: (262) 605 32 13
- İçmesuyu Arıtımı/Su Temini - Endüstriyel Atıksuların Arıtılması - Membran Prosesler - Mikrokirletici Analizleri - Elektrokoagülasyon - Havza Yönetimi - Deniz Deşarjları
Abdurrahman AKYOL
Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL
E-posta: akyolgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 117
Telefon: (262) 605 31 55
Atıksu arıtımı, İleri oksidasyon teknolojileri, Fotokimyasal oksidasyon, Fotokataliz üretimi, Elektrokimyasal prosesler, Thin solid film, Fenton-fotofenton-elektrofenton uygulamaları,
Banu ÇETİN
Doç. Dr. Banu ÇETİN
E-posta: bcetingtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z30
Telefon: (262) 605 3154

Hava Kirliliği ve Kontrolü
Organik Kirleticiler (PBDE, PAH, PCB, Pestisit, VOC)
Kuru Çökelme
Yaş Çökelme
Murat DOĞRU
Doç. Dr. Murat DOĞRU
E-posta: m.dogrugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z33
Telefon: (262) 6053157
- Katı Atık
- Biokütleler
- Gazlaştırma
- Piroliz ve Yakma
- Yenilenebilir Enerji
- Termal Prosesler
Pınar  ERGENEKON
Doç. Dr. Pınar ERGENEKON
E-posta: p.kusgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z37
Telefon: (262) 90 (262) 605-3161
Atmosferdeki Asıltı Partiküller
Atmosferde UOB ve PAH Kirliliği
Kirletici Gaz Kontrol Teknolojileri
Hatice İNAN
Doç. Dr. Hatice İNAN
E-posta: inangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-46
Telefon: (262) 605 31 70
İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı:Elektrokimyasal, Fotokimyasal, Ozonlama prosesleri, Biofiltrasyon, İyon Değiştirme/Adsorpsiyon ve zeolit, Dezenfeksiyon ve Yan Ürünleri -Zeytin karasuyu, Gri ve Sarı su
Elif İNCE
Doç. Dr. Elif İNCE
E-posta: e.senturkgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 143
Telefon: (262) 605 31 23
Biyolojik Atıksu Arıtımı

Membran Biyoreaktörler

Elektrokimyasal Arıtma

İyon Değiştirme ve Adsorpsiyon

Mahir İNCE
Doç. Dr. Mahir İNCE
E-posta: mahirincegtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 117
Telefon: (262) 605 31 24
Serdar KARA
Doç. Dr. Serdar KARA
E-posta: karagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z31
Telefon: (262) 605 1566 / 605 3155
Biyosensörler,
İyon değişimi, adsorpsiyon uygulamaları,
Elektro-koagülasyon,
Elektro-oksidasyon
Membran prosesler,
H. Cengiz YATMAZ
Doç. Dr. H. Cengiz YATMAZ
E-posta: yatmazgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-34
Telefon: (262) 605 3158
Environmental catalysis, Photocatalytic degradation, Photoelectrochemical catalysis and photochemical degradation

Photoreactor design and kinetics, Heterogeneous kinetics and modelling
Murat EYVAZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat EYVAZ
E-posta: meyvazgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-07 / Lab: SUMER
Telefon: (262) 605 31 50 / Lab: (262) 605 32 23
- Su ve Atıksu Arıtımında Elektrokimyasal Yöntemler
- Filtrasyon
- Membran Prosesler
- İleri Osmoz
- Membran Biyoreaktörler
- Membran Üretimi ve Modifikasyonu
Enis Bülent HEKİMBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Enis Bülent HEKİMBAŞI
E-posta: enisgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z41
Telefon: (262) 605 3165
Uygulamalı jeokimya, mineral kimyası
Orhan SEVİMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Orhan SEVİMOĞLU
E-posta: sevimoglugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 146
Telefon: (262) 605 3143 / 1123
Hava kirliliği mühendisliği ve bilimi Organik ve inorganik kirleticiler Sabit ve mobil emisyon karakterizasyonu Hava kirliliği dağılım modellemesi İklim değişikliği Atık ve Enerji Yönetimi

Öğretim Görevlileri

Senem BAYAR
Dr. Senem BAYAR
E-posta: bulutgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z49
Telefon: (262) 605 3173
Zararlı Atıkların Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojisi ile Yönetimi
Zararlı Atık Yönetimi
Endüstriyel Atık Yönetimi
Çevre Yönetimi
Dr. Banu Oral
Öğretim Görevlisi Dr. Banu Oral
E-posta: boralgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 310
Telefon: (262) 605 32 11
- Biosensors (Optical DNA biosensors and Electrochemical PNA biosensors),
- Thin films (Doped and undoped ZnO thin films, SiO2:TiO2 thin films),
- Sol-gel process,
- Wastewater analyses
Dr. Beyza  ÖZGÜRSES
Öğretim Görevlisi Dr. Beyza ÖZGÜRSES
E-posta: b.samukgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-39
Telefon: (262) 605 31 63
elektrokimyasal yöntemler ile atıksu arıtımı

Öğretim Yardımcıları

Ülker Diler Keriş
Dr. Ülker Diler Keriş
E-posta: udkerisgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-16
Telefon: (262) 605 32 11/3163
İleri Oksidasyon Prosesleri, Enstrümental Analiz Yöntemleri(TOC, UV, HPLC, IC), Mikroalgal Biyoteknoloji Uygulamaları
Dr. Meltem ÇELEN
Öğretim Görevlisi Dr. Meltem ÇELEN
E-posta: mkocalgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z 15
Telefon: (262) 605 32 00
* Su Kalitesi Modellemesi,
* Ötrofikasyon,
* Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları,
* Su Kaynaklarının Planlanması,
* Havza Yönetimi
Zehra Betül (ÖCAL) SARIHAN
Arş. Gör. Zehra Betül (ÖCAL) SARIHAN
E-posta: bocalgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL01
Telefon: (262) 605 31 77
Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Sürdürülebilirlik
Serkan ARSLAN
Arş. Gör. Serkan ARSLAN
E-posta: serkanarslangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Sumer
Telefon: (262) 605 32 23
Çiğdem BALÇIK
Arş. Gör. Çiğdem BALÇIK
E-posta: cigdembalcikgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 1. Kat 101
Telefon: (262) 0
Biyolojik Atıksu Arıtımı-
Membran Sistemleri
Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
Arş. Gör. Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
E-posta: gdindasgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-03
Telefon: (262) 0(262) 605 31 78
Faruk CAN
Arş. Gör. Faruk CAN
E-posta: fcangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-09
Telefon: (262) 605 3204
Elektrokimyasal Biyosensörler, Membran Biyofilm Reaktör
Yasemin ÇALIŞKAN
Arş. Gör. Yasemin ÇALIŞKAN
E-posta: ycaliskangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-03
Telefon: (262) 605 31 78
Anaerobik Kompostlaştırma
Emin Ender ÇELEBİ
Arş. Gör. Emin Ender ÇELEBİ
E-posta: e.celebigtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Lab: ZL-04
Telefon: (262) 605 31 79
Maden yatakları
Asit Maden Drenajı
Enstrümental Analiz (ICP-OES)
Işıl ÇELİK
Arş. Gör. Işıl ÇELİK
E-posta: icelikgtu.edu.tr
Ofis: , Çevre ZL-01
Telefon: (262) 605 31 77
Kapasitif İyonsuzlaştırma Prosesleri
Biyolojik Atıksu Arıtımı
Membran Biyoreaktörler
Cevdet DOĞAN
Arş. Gör. Cevdet DOĞAN
E-posta: cevdetdogangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-06
Telefon: (262) 605 32 01
Gazlaştırma,
Sentez gazı arıtımı,
Gaz arıtımı
Ahmet ERDEM
Arş. Gör. Ahmet ERDEM
E-posta: aerdemgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-33
Telefon: (262) 605 31 57
-Katı Atık
-Gazlaştırma
-Yenilenebilir Enerji
-Termal Prosesler
Ercan  GÜRBULAK
Arş. Gör. Ercan GÜRBULAK
E-posta: egurbulakgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Sumer
Telefon: (262) 605 32 24
Aybike Gül Karaoğlu
Arş. Gör. Aybike Gül Karaoğlu
E-posta: akaraoglugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-58
Telefon: (262) 0(262) 605 32 06
Yusuf KÜÇÜKAĞA
Arş. Gör. Yusuf KÜÇÜKAĞA
E-posta: ykucukagagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z58 (ZL-11)
Telefon: (262) 605 32 06
Katı Atık Biyoreaktörleri, Anaerobik Biyoteknoloji, Biyometanizasyon, Sera Gazı Emisyonu, Toprak ve Yeraltısuyu Islahı
Esra MEŞE
Arş. Gör. Esra MEŞE
E-posta: esramesegtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-10
Telefon: (262) 605 32 02
Özge ÖSTÜRK
Arş. Gör. Özge ÖSTÜRK
E-posta: osturkgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL15
Telefon: (262) 605 32 10
Bahar ÖZBEY
Arş. Gör. Bahar ÖZBEY
E-posta: bozbeygtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-02
Telefon: (262) (262) 605 31 53
Membran Prosesler, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Membran Distilasyon, Hidrofobik Membran Üretimi
Burcu PALA
Arş. Gör. Burcu PALA
E-posta: burcupalagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-08
Telefon: (262) 605 32 03
Ece POLAT
Arş. Gör. Ece POLAT
E-posta: ecepolatgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, SUMER
Telefon: (262) 605 32 27
Elektropolimerik Nanoyapılar
Elektrokimyasal Modelleme
Çevre Nanoteknolojisi
Yenilenebilir Enerji
Yeni Nesil Dizileme
Adaptasyon Evrimi
Biomimetik Polimerik Yüzeyler
Ünal ŞEN
Arş. Gör. Ünal ŞEN
E-posta: usengtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-16
Telefon: (262) 605 32 11
Mikroalgal Atıksu Arıtımı ve Biyokütle Üretim Teknolojileri, Atıksu Arıtım Teknolojileri, Çevresel Maliyet Analizi, Çevre Mühendisliğinde ÇBS Uygulamaları, Kirlilik Önleme, Çevre Politikası
Mesut TEKBAŞ
Arş. Gör. Mesut TEKBAŞ
E-posta: mtekbasgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-03
Telefon: (262) 605 31 78
Özge  TÜRKAY
Arş. Gör. Özge TÜRKAY
E-posta: oturkaygtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL13
Telefon: (262) 605 32 08
İleri oksidasyon prosesleri
Elektrokimyasal arıtma
Dezenfeksiyon
Yasin Abdullah USLU
Arş. Gör. Yasin Abdullah USLU
E-posta: yuslugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-07
Telefon: (262) 6053202
Tülin YILMAZ NAYIR
Arş. Gör. Tülin YILMAZ NAYIR
E-posta: tulinyilmazgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z58
Telefon: (262) 605 32 06