Coşkun AYDINER
Prof. Dr. Coşkun AYDINER
E-posta: aydinergtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z38
Telefon: (262) 605 31 62
Eko-Yenilikçi Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri Kazanımı, Akıllı Kentlerde Su Yönetimi, Nano-ölçek Taşınım Modellemesi.
Nihal BEKTAŞ
Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ
E-posta: nbektasgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Mühendisliği Z35
Telefon: (262) 605 3159
Atıksu arıtımda fizikokimyasal yöntemler (Adsorpsiyon, Elektrokoagülasyon, İOP)
Katı Atık Yönetimi, Çevresel Yaşam Döngüsü Analizi, Karbon Ayakizi Çalışmaları.
Murat DOĞRU
Prof. Dr. Murat DOĞRU
E-posta: m.dogrugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z33
Telefon: (262) 6053157
- Katı Atık
- Biokütleler
- Gazlaştırma
- Piroliz ve Yakma
- Yenilenebilir Enerji
- Termal Prosesler
Mahir İNCE
Prof. Dr. Mahir İNCE
E-posta: mahirincegtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 117
Telefon: (262) 605 31 24
Biyolojik Atıksu Arıtımı, Membran/Membran Distilasyon Biyoreaktörler, İyonlaştırıcı Radyasyon ile Arıtma Teknikleri, Süperkritik Su Gazifikasyonu/Oksidasyonu
Ahmet KARAGÜNDÜZ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Ahmet KARAGÜNDÜZ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: akaragunduzgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z32
Telefon: (262) 605 31 56
Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Kontrolü,
Taşınım Süreçleri,
Membran Prosesler.

Bülent KESKİNLER
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER
E-posta: bkeskinlergtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z4
Telefon: (262) 605 3140
Membran Prosesler,
Temiz Teknolojiler,
Su ve Kimyasal Madde Geri Kazanımı,
Fiziko-Kimyasal Arıtım Teknolojileri,
Biyoteknoloji.
Alireza KHATAEE
Prof. Dr. Alireza KHATAEE
E-posta: akhataeegtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 144
Telefon: (262) 605 3099
Advanced Oxidation Processes (AOPs); Ultrasound-assisted Processes; Application of Nanostructured Sonocatalysts and Photocatalysts in AOPs; Electrochemical Water Treatment Processes
Mehmet KOBYA
Prof. Dr. Mehmet KOBYA
E-posta: kobyagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 302
Telefon: (262) 6053169
Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri,Sıvı Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri, İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri
Salim ÖNCEL
Prof. Dr. Salim ÖNCEL
E-posta: soncelgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z36
Telefon: (262) 605 3160

Katı Atık, Çevre Jeokimyası, Toprak ve Su Kirliliği
Melek Özkan
Prof. Dr. Melek Özkan
E-posta: mozkangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 43
Telefon: (262) 605 3167
Çalışma alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Mikrobiyal genetik.
Çalışma konuları: Lignoselülozik atıklardan biyoenerji üretimi, biyosensörler, biyofilm giderimi, biyomimik malzemeler.
Hüseyin Cengiz YATMAZ
Prof. Dr. Hüseyin Cengiz YATMAZ
E-posta: yatmazgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-34
Telefon: (262) 605 3158
Environmental catalysis, Photocatalytic degradation, Photoelectrochemical catalysis and photochemical degradation

Photoreactor design and kinetics, Heterogeneous kinetics and modelling
Ebubekir YÜKSEL
Prof. Dr. Ebubekir YÜKSEL
E-posta: yukselgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z44
Telefon: (262) 605 32 13
- İçmesuyu Arıtımı/Su Temini - Endüstriyel Atıksuların Arıtılması - Membran Prosesler - Mikrokirletici Analizleri - Elektrokoagülasyon - Havza Yönetimi - Deniz Deşarjları
Abdurrahman AKYOL
Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL
E-posta: akyolgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 117
Telefon: (262) 605 31 55
Atıksu arıtımı, İleri oksidasyon teknolojileri, Fotokimyasal oksidasyon, Fotokataliz üretimi, Elektrokimyasal prosesler, Thin solid film, Fenton-fotofenton-elektrofenton uygulamaları,
Banu ÇETİN
Doç. Dr. Banu ÇETİN
E-posta: bcetingtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z30
Telefon: (262) 605 3154

Hava Kirliliği ve Kontrolü
Organik Kirleticiler (PBDE, PAH, PCB, Pestisit, VOC)
Kuru Çökelme
Yaş Çökelme
mikroplastikler
Pınar  ERGENEKON
Doç. Dr. Pınar ERGENEKON
E-posta: p.kusgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z37
Telefon: (262) 90 (262) 605-3161
Atmosferdeki Asıltı Partiküller
Atmosferde UOB ve PAH Kirliliği
Kirletici Gaz Kontrol Teknolojileri
Hatice İNAN
Doç. Dr. Hatice İNAN
E-posta: inangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-46
Telefon: (262) 605 31 70
İçme Suyu ve Atıksu Arıtımı:Elektrokimyasal, Fotokimyasal, Ozonlama prosesleri, Biofiltrasyon, İyon Değiştirme/Adsorpsiyon ve zeolit, Dezenfeksiyon ve Yan Ürünleri -Zeytin karasuyu, Gri ve Sarı su
Elif İNCE
Doç. Dr. Elif İNCE
E-posta: e.senturkgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 143
Telefon: (262) 605 31 23
Biyolojik Atıksu Arıtımı

Membran Biyoreaktörler

Elektrokimyasal Arıtma

İyon Değiştirme ve Adsorpsiyon

Serdar KARA
Doç. Dr. Serdar KARA
E-posta: karagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z31
Telefon: (262) 605 1566 / 605 3155
Biyosensörler,
İyon değişimi, adsorpsiyon uygulamaları,
Elektro-koagülasyon,
Elektro-oksidasyon
Membran prosesler,
İlker AKMIRZA
Dr. Öğr. Üyesi İlker AKMIRZA
E-posta: akmirzagtu.edu.tr
Ofis: , Z48
Telefon: (262) 6053172
Koku Kontrolü ve Yönetimi, Biyolojik Atıkgaz Arıtımı ve Ürün eldesi, Hava Kalitesi Yönetimi ve Modellemesi, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Derya AYRAL ÇINAR
Dr. Öğr. Üyesi Derya AYRAL ÇINAR
E-posta: deryacinargtu.edu.tr
Ofis: , Çevre, Z48
Telefon: (262) 02626053172
Klorlu organik kirleticilerin toprak ortamında taşınımı,
Toprak-kirletici etkileşimi,
Kil mineralinin XRD analizi
Atık matrisindeki bileşenlerin antagonistik/sinerjik etkileşimi
Çiğdem BALÇIK CANBOLAT
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BALÇIK CANBOLAT
E-posta: cigdembalcikgtu.edu.tr
Ofis: , Z-30
Telefon: (262) 605 31 53
Membran prosesler
Endsütriyel atıksu geri kazanımı
Biyolojik arıtım
Murat EYVAZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat EYVAZ
E-posta: meyvazgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-07 / Lab: SUMER
Telefon: (262) 605 31 50 / Lab: (262) 605 32 23
- Su ve Atıksu Arıtımında Elektrokimyasal Yöntemler
- Filtrasyon
- Membran Prosesler
- İleri Osmoz
- Membran Biyoreaktörler
- Membran Üretimi ve Modifikasyonu
Enis Bülent HEKİMBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Enis Bülent HEKİMBAŞI
E-posta: enisgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z41
Telefon: (262) 605 3165
Uygulamalı jeokimya, mineral kimyası
Orhan SEVİMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Orhan SEVİMOĞLU
E-posta: sevimoglugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, 146
Telefon: (262) 605 3143 / 1123
• Hava Kirliliği ve Kontrolü
• Hava Kalitesi Modellemesi
• Sera Gazı Emisyonu
• Atık ve Enerji Yönetimi
• Yenilenebilir Enerji
• Partikül ve Gaz Kontrolü
Emel TOPUZ
Dr. Öğr. Üyesi Emel TOPUZ
E-posta: emeltopuzgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z48
Telefon: (262) 0 262 605 31 72
Mikrokirleticilerin çevresel ortamdaki akibeti/ölçümü/zehirli etkileri
Toprak Ekotoksisitesi
Çevresel risk değerlendirme ve yönetimi
Çoklu kriterli karar verme yöntemleri

Öğretim Görevlileri

Senem Bayar
Dr. Senem Bayar
E-posta: bulutgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z49
Telefon: (262) 605 3173
Zararlı Atıkların Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojisi ile Yönetimi
Zararlı Atık Yönetimi
Endüstriyel Atık Yönetimi
Çevre Yönetimi
Bahar ÖZBEY ÜNAL
Dr. Bahar ÖZBEY ÜNAL
E-posta: bozbeygtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-02
Telefon: (262) 605 31 53
Membran Prosesler, Su ve Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımı, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Membran Distilasyon, Membran Üretimi
Dr. Beyza  ÖZGÜRSES
Öğretim Görevlisi Dr. Beyza ÖZGÜRSES
E-posta: b.samukgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-39
Telefon: (262) 605 31 63
elektrokimyasal yöntemler ile atıksu arıtımı

atıksu arıtımı

Öğretim Yardımcıları

Havva AĞIR
Arş. Gör. Havva AĞIR
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Tuba ARIDİL
Arş. Gör. Tuba ARIDİL
E-posta: taridilgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-09
Telefon: (262) 605 32 04
Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
Arş. Gör. Gizem BAŞARAN DİNDAŞ
E-posta: gdindasgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-03
Telefon: (262) 0(262) 605 31 78
Gizem ÇELİK
Arş. Gör. Gizem ÇELİK
E-posta: g.yarangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-13
Telefon: (262) 605 32 08
Işıl ÇELİK SAĞLAM
Arş. Gör. Işıl ÇELİK SAĞLAM
E-posta: icelikgtu.edu.tr
Ofis: , Çevre ZL-06
Telefon: (262) 605 32 01
Kapasitif İyonsuzlaştırma Prosesleri
Biyolojik Atıksu Arıtımı
Membran Biyoreaktörler
Eda CEYLAN
Arş. Gör. Eda CEYLAN
E-posta: edaceylangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL03
Telefon: (262) 6053178
Bengisu ÇİFTÇİOĞLU GÖZÜAÇIK
Arş. Gör. Bengisu ÇİFTÇİOĞLU GÖZÜAÇIK
E-posta: bciftcioglugtu.edu.tr
Ofis: , Çevre, ZL01
Telefon: (262) (262) 605 31 77
Biyolojik Atıksu Arıtımı,
Biyoteknoloji,
Biyopolimerler.
Cevdet DOĞAN
Arş. Gör. Cevdet DOĞAN
E-posta: cevdetdogangtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-06
Telefon: (262) 605 32 01
Gazlaştırma,
Sentez gazı arıtımı,
Gaz arıtımı
Ahmet ERDEM
Arş. Gör. Ahmet ERDEM
E-posta: aerdemgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-33
Telefon: (262) 605 31 57
-Aktif Karbon Üretimi
-Biyokütle
-Gazlaştırma
-Yenilenebilir Enerji
-Termal Prosesler
Ercan  GÜRBULAK
Arş. Gör. Ercan GÜRBULAK
E-posta: egurbulakgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Sumer
Telefon: (262) 605 32 24
Aybike Gül Karaoğlu
Arş. Gör. Aybike Gül Karaoğlu
E-posta: akaraoglugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z-58
Telefon: (262) 0(262) 605 32 06
Okan KARATAŞ
Arş. Gör. Okan KARATAŞ
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Ramazan KEYİKOĞLU
Arş. Gör. Ramazan KEYİKOĞLU
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Yusuf KÜÇÜKAĞA
Arş. Gör. Yusuf KÜÇÜKAĞA
E-posta: ykucukagagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z58 (ZL-11 Atık ve Atıksu Teknolojileri Lab.)
Telefon: (262) 605 32 06
Katı Atık Biyoreaktörleri, Anaerobik Biyoteknoloji, Biyometanizasyon, Sera Gazı Emisyonu, Toprak ve Yeraltısuyu Islahı
Esra MEŞE
Arş. Gör. Esra MEŞE
E-posta: esramesegtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-10
Telefon: (262) 605 32 04
Zehra Betül ÖCAL SARIHAN
Arş. Gör. Zehra Betül ÖCAL SARIHAN
E-posta: bocalgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL01
Telefon: (262) 605 31 77
Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Sürdürülebilirlik
Su Arıtma Teknoloji
Özge ÖSTÜRK
Arş. Gör. Özge ÖSTÜRK
E-posta: osturkgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL15
Telefon: (262) 605 32 10
Dilara ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dilara ÖZTÜRK
E-posta: dilaraozturkgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-11
Telefon: (262) 605 3206
Biyoplastikler, biyopolimerler, PHA
Burcu PALA
Arş. Gör. Burcu PALA
E-posta: burcupalagtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-08
Telefon: (262) 605 32 03
Ünal ŞEN
Arş. Gör. Ünal ŞEN
E-posta: usengtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-16
Telefon: (262) 605 32 11
Mikroalgal Atıksu Arıtımı ve Biyokütle Üretim Teknolojileri, Atıksu Arıtım Teknolojileri, Çevresel Maliyet Analizi, Çevre Mühendisliğinde ÇBS Uygulamaları, Kirlilik Önleme, Çevre Politikası
Yasin Abdullah USLU
Arş. Gör. Yasin Abdullah USLU
E-posta: yuslugtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-07
Telefon: (262) 6053202
Handenur YAŞAR
Arş. Gör. Handenur YAŞAR
E-posta: hnuryasargtu.edu.tr
Ofis: Çevre, ZL-07
Telefon: (262) 6053202
Tülin YILMAZ NAYIR
Arş. Gör. Tülin YILMAZ NAYIR
E-posta: tulinyilmazgtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z58
Telefon: (262) 605 32 06
Biyoplastikler, Polihidroksialkanoatlar (PHA), Elektrokimyasal Arıtma Teknolojileri