Öğretim Üyeleri

Sedat ALKOY<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Sedat ALKOY
(Bölüm Başkanı)
E-posta: sedalgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Malzeme Bil. & Müh. Binası - Ofis: 220
Telefon: (262) 605 26 39
• SONAR için piezoelektrik dönüştürücülerin tasarlanması, üretimi, karakterizasyonu, modellenmesi • Akıllı malzemeler ve sistemler • Ferroelektriklerde yorulma • İnce film üretimi ve incelemesi
Ali ATA
Prof. Dr. Ali ATA
E-posta: aliatagtu.edu.tr
Ofis: R Blok,
Telefon: (262) 605 17 76
Hidrojen teknolojileri; yakıt pilleri, katalizör geliştirme, akım dağılımı, MEA geliştirilmesi, elektroliz ve metan reformasyonu ile hidrojen üretimi, metal hidrür ve basınçlı tanklarda hidrojen depol
Ahmet ÇAPOĞLU
Prof. Dr. Ahmet ÇAPOĞLU
E-posta: capoglugtu.edu.tr
Ofis: GE Blok, 211
Telefon: (262) 605 26 48
Anortit esaslı seramiklerin geleneksel seramik uygulamalarında (masaüstü ürün ve porselen granit) kullanılabilirliği,
Kordiyerit, kordiyerit-müllit esaslı seramiklerin direkt hammaddelerden başlan
Ahmet Yavuz ORAL
Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL
E-posta: aoralgtu.edu.tr
Ofis: , 122
Telefon: (262) 605 26 57
Biyomalzemeler, Biyosensörler, Sol-gel ile ince film kaplamalar
Orhan ŞAHİN
Prof. Dr. Orhan ŞAHİN
E-posta: osahingtu.edu.tr
Ofis: , 0
Telefon: (262) 605 26 47
Geçirimli Elektron Mikroskobu Kompozitler Sert Seramik Kaplamalar Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak Gerilme Analizi  
Metin USTA
Prof. Dr. Metin USTA
E-posta: ustamgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 26 55
Fiziksel Metalürji Alüminyum ve alaşımları 6xxx Al ekstrüzyon alaşımı Bor,silis,karbür,nitrür,oksit türü sert kaplamalar Metaller, biyomalzemeler FeAl ve TiAl intermetallikler Proses geliştirme
Hüseyin YILMAZ
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
E-posta: h.yilmazgtu.edu.tr
Ofis: GE Blok, Malzeme Bil. & Müh. Binası, 219
Telefon: (262) 605 26 38
Seramik üretim süreçleri Kolloid kimyası Elektroseramikler (Dielektrik, ferroelektrik, ve yarı-iletken seramikler) Doku uluşumu Karbon fiber takviyeli plastikler Nano termal analiz
Erdem ATAR
Doç. Dr. Erdem ATAR
E-posta: atargtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 118
Telefon: (262) 605 26 51
Yüzey işlemleri İnce filmler ve sert kaplamaların karakterizasyonu Malzemelerin tribolojik özelliklerinin belirlenmesi X-ışınları ve indentasyon yöntemiyle malzemelerde kalıntı gerilme belirleme Malze
Yücel GENÇER
Doç. Dr. Yücel GENÇER
E-posta: gencergtu.edu.tr
Ofis: , 111
Telefon: (262) 605 26 64
Metalik Malzemeler, Ortodondik biomalzemeler, Al, Mg, Ti, Zr, Fe ve Alaşımlarının Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi, Mikroark Oksidasyon, Borlama, Alaşım Geliştirme, Döküm, Plazmayüzey modifikasyon
Kemal KORKMAZ
Doç. Dr. Kemal KORKMAZ
E-posta: korkmazkgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, No:113
Telefon: (262) 605 26 66
Plazma Destekli Yüzey İşlemleri;Elektro-spark Depozisyon, Mikro-ark Oksidasyon v.s Kaplamalar ve Karakterizasyonu, Açık Hücresel Metallik Köpük Malzemeler

Ebru MENŞUR ALKOY
Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY
E-posta: ebrualkoygtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 207
Telefon: (262) 605 26 68
Kurşunlu/kurşunsuz piezoelektrik ve ferroelektrik malzemelerin ince film ve kütlesel formda üretimi ve karakterizasyonu;fiber/polimer piezokompozitlerin elektromekanik karakterizasyonu-enerji hasatı.
Koray ÖZTÜRK
Doç. Dr. Koray ÖZTÜRK
E-posta: k.ozturkgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Malzeme Bil. & Müh. Binası - 218
Telefon: (262) 605 26 37
Yarı-iletken Oksit Fotokatalizör Malzemeler.
Mehmet TARAKÇI
Doç. Dr. Mehmet TARAKÇI
E-posta: mtarakcigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 110
Telefon: (262) 605 26 63
MAO, PEO, Borlama, Metallerin Yüksek Sıcaklık Oksidasyonu, Biyomalzemeler, Manyetik Malzemeler, Alaşımlar, Kaynak Metalurjisi, Toz Metalurjisi
Yahya Kemal TÜR
Doç. Dr. Yahya Kemal TÜR
E-posta: ykturgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Malz. Bil. ve Müh. No:208
Telefon: (262) 605 26 40
Seramic Matris Kompozitlerin Mekanik Davranışları
Metal Takviyeli Seramik Kompozitler
İlke ANAÇ
Dr. Öğr. Üyesi İlke ANAÇ
E-posta: ilkeanacgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 212
Telefon: (262) 605 26 49
Polimer adsorpsiyonu, Polimer Yüzey modifikasyonu, İnce Film Modifikasyonu, Duyarlı Hidrojel İnce Filmleri, SPR/SPFS bazlı biyosensörler, Kendi kendini yeniliyen polimerler
Aligül BÜYÜKAKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Aligül BÜYÜKAKSOY
E-posta: aligulgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 2662
Katı oksit yakıt/elektroliz hücreleri, katı hal elektrokimya, iyonik iletken seramikler, elektronik-iyonik iletken seramikler, seramik üretim yöntemleri, empedans spektroskopisi

Öğretim Görevlileri

Kerem Özgür GÜNDÜZ
Dr. Kerem Özgür GÜNDÜZ
E-posta: gunduzgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 26 88
Plazma Elektrolitik Oksidasyon, Metalik biyomalzemeler, Alaşım Geliştirme

Öğretim Yardımcıları

Salim Levent AKTUĞ
Dr. Salim Levent AKTUĞ
E-posta: saktuggtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 98
Biyomalzemeler, Biyomedikal Kaplamalar, Oksit Kaplamalar, Mikro Ark Oksidasyon, Plazma Elektrolitik Oksidasyon, Elektro-Spark Biriktirme, Yüzey Modifikasyonu, Zirkonyum, Magnezyum, Alüminyum
Muhammed Taha Demirkan
Dr. Muhammed Taha Demirkan
E-posta: mtdemirkan-at-gtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 6052737
PVD Thin Film Production
Lithium Ion Batteries
Silicon Anodes
Abdulkerim GÖK
Dr. Abdulkerim GÖK
E-posta: agokgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 605 2737
Güneş panelleri ve malzemelerinin çevresel etkenlerle aşınımı, malzeme bilimi için istatistiksel yöntemler, veri analizi
Ömer Faruk DENİZ
Öğretim Görevlisi Ömer Faruk DENİZ
E-posta: odenizgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 02626051793
Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) Analizi, TEM numunesi hazırlama, Metalografi, Aşınma Analizi, Çizik Testi, Optik emisyon Analizleri, Yüzey Pürüzlülüğü (Profilometre) Analizi,
Ahmet Nazım
Öğretim Görevlisi Ahmet Nazım
E-posta: anazimgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z44
Telefon: (262) 2714
Taramalı Elektron Mikroskobu
Recep AKDENİZ
Arş. Gör. Recep AKDENİZ
E-posta: rakdenizgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 207
Telefon: (262) 605 17 32 - 17 87
Katı Oksit Yakıt Hücreleri, Mikro Boru Tipi Yakıt Hücre Üretimi, Nano Boyutlu Seramik Toz Üretimi, Ekstrüzyon, Nanokristalin Üretimi...
Yunus AZAKLI
Arş. Gör. Yunus AZAKLI
E-posta: yazakligtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 26 88
Alaşım geliştirme, intermetalik malzemeler, mikro ark oksidasyon, metallerin yüksek sıcaklık oksidasyonu
Neslihan BAŞARAN
Arş. Gör. Neslihan BAŞARAN
E-posta: nengingtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Geleneksel Seramikler, Süperhidrofobik ve Buzlanma Karşıtı Kaplamalar, Nano-Mikron Boyutta Çiçeksi Mikroyapılı Demir Oksit Üretimi
Ali Sabri Berkem
Arş. Gör. Ali Sabri Berkem
E-posta: asberkemgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 2722 - 2675
Anıl BOZDOĞAN
Arş. Gör. Anıl BOZDOĞAN
E-posta: abozdogangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 2688
Polimer, İnce Film, Biyosensörler
Elif Ceylan Cengiz
Arş. Gör. Elif Ceylan Cengiz
E-posta: ekinacigtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 0
Telefon: (262) 605 17 34
Lityum-Sülfür Bataryalar, Sodyum-Sülfür Bataryalar, Enerji Depolama.
Sezgin Cengiz
Arş. Gör. Sezgin Cengiz
E-posta: scengizgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 26 88
Mikroark Oksidayon, Borlama ve Kaplama Karakterizasyonları, Alaşım Sentezleme
Namık Kemal GÖZÜAÇIK
Arş. Gör. Namık Kemal GÖZÜAÇIK
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Ali Emre GÜLEÇ
Arş. Gör. Ali Emre GÜLEÇ
E-posta: egulecgtu.edu.tr
Ofis: , MBM - 115
Telefon: (262) 605 26 88
• Mikro Ark Oksidasyon Yöntemi ile Kaplama

• Kaplama Karakterizasyonu

• Biyomalzemeler
Gökhan GÜNAY
Arş. Gör. Gökhan GÜNAY
E-posta: ggunaygtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 89
Nikel Esaslı Tek Kristal Süperalaşımlar, Süperalaşımların Isıl İşlem Prosesleri, Mikroyapısal Karakterizasyon
Aydın HAŞİMOĞLU
Arş. Gör. Aydın HAŞİMOĞLU
E-posta: ahasimoglugtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 1754
Telefon: (262) 0554 504 2995
Hidrojen üretimi ve yakıt pilleri
Elif KABAKCI
Arş. Gör. Elif KABAKCI
E-posta: ekabakcigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Geleneksel seramikler, kemik porseleni, seramik süreçler
Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ
Arş. Gör. Betül KAFKASLIOĞLU YILDIZ
E-posta: bkafkaslioglugtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Lab 241 - oda 116
Telefon: (262) 605 26 84
Seramik Matrisli Kompozitler,
Alümina Matrisli Kompozitlerin Zırh Uygulamaları için Üretimi ve Karakterizasyonu,
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Memnune KARDEŞ
Arş. Gör. Memnune KARDEŞ
E-posta: memnunedaglargtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Yarıiletken Fotokatalizörler
Esra KASAPGİL
Arş. Gör. Esra KASAPGİL
E-posta: ekasapgilgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 26 88
Polimer ince filmler, Süperhidrofobik kaplamalar, Temas açısı ölçümleri.
Seda KOL
Arş. Gör. Seda KOL
E-posta: sedakolgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z41-İnce Film Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 27 12
Murat MURUTOĞLU
Arş. Gör. Murat MURUTOĞLU
E-posta: m.murutoglugtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Elektroseramik (Piezoelektrik, Piroelektrik ve Ferroelektrik) Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu.
Can ORAL
Arş. Gör. Can ORAL
E-posta: c.oralgtu.edu.tr
Ofis: , Z41
Telefon: (262) 605 27 12
Bio-malzemeler ve ince filmler.