Öğretim Üyeleri

Sedat ALKOY
Prof. Dr. Sedat ALKOY
E-posta: sedalgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Malzeme Bil. & Müh. Binası - Ofis: 220
Telefon: (262) 605 26 39
• SONAR için piezoelektrik dönüştürücülerin tasarlanması, üretimi, karakterizasyonu, modellenmesi • Akıllı malzemeler ve sistemler • Ferroelektriklerde yorulma • İnce film üretimi ve incelemesi
Ali ATA
Prof. Dr. Ali ATA
E-posta: aliatagtu.edu.tr
Ofis: R Blok,
Telefon: (262) 605 17 76
Hidrojen teknolojileri; yakıt pilleri, katalizör geliştirme, akım dağılımı, MEA geliştirilmesi, elektroliz ve metan reformasyonu ile hidrojen üretimi, metal hidrür ve basınçlı tanklarda hidrojen depol
Erdem ATAR
Prof. Dr. Erdem ATAR
E-posta: atargtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 118
Telefon: (262) 605 26 51
Metalik esaslı malzemelerin yüzey modifikasyonu
İnce film ve seramik kaplamaların karakterizasyonu
Malzemelerin aşınma ve sürtünme davranışlarının incelenmesi
Yücel GENCER
Prof. Dr. Yücel GENCER
E-posta: gencergtu.edu.tr
Ofis: , 111
Telefon: (262) 605 26 64
Metalik Malzemeler, biomalzemeler, Al, Mg, Ti, Zr, Fe ve Alaşımlarının Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi, Mikroark Oksidasyon, Borlama, Alaşım Geliştirme, Döküm, Plazma yüzey modifikasyon
Ebru MENŞUR ALKOY<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY
(Bölüm Başkanı)
E-posta: ebrualkoygtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 207
Telefon: (262) 605 26 68
Kurşunlu/kurşunsuz piezoelektrik ve ferroelektrik malzemelerin ince film, kütlesel & piezokompozit formda üretimi ve karakterizasyonu; piezoelektrik enerji hasatı; elektrokalorik etki ve soğutma
Ahmet Yavuz ORAL
Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL
E-posta: aoralgtu.edu.tr
Ofis: , 122
Telefon: (262) 605 26 57
Biyomalzemeler, Biyosensörler, Sol-gel ile ince film kaplamalar
Koray ÖZTÜRK
Prof. Dr. Koray ÖZTÜRK
E-posta: k.ozturkgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Malzeme Bil. & Müh. Binası - 218
Telefon: (262) 605 26 37
Yarı-iletken Oksit Fotokatalizör Malzemeler.
Orhan ŞAHİN
Prof. Dr. Orhan ŞAHİN
E-posta: osahingtu.edu.tr
Ofis: , 0
Telefon: (262) 605 26 47
Geçirimli Elektron Mikroskobu Kompozitler Sert Seramik Kaplamalar Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak Gerilme Analizi  
Mehmet Tarakçı
Prof. Dr. Mehmet Tarakçı
E-posta: mtarakcigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 110
Telefon: (262) 605 26 63
MAO, PEO, Borlama, Metallerin Yüksek Sıcaklık Oksidasyonu, Biyomalzemeler, Manyetik Malzemeler, Alaşımlar, Kaynak Metalurjisi, Toz Metalurjisi
Yahya Kemal TÜR
Prof. Dr. Yahya Kemal TÜR
E-posta: ykturgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Malz. Bil. ve Müh. No:208
Telefon: (262) 605 26 40
Seramik Matris Kompozitlerin Mekanik Davranışları;
Metal Takviyeli Seramik Kompozitler
Metin USTA
Prof. Dr. Metin USTA
E-posta: ustamgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 120
Telefon: (262) 605 26 55
Fiziksel Metalürji Alüminyum ve alaşımları 6xxx Al ekstrüzyon alaşımı Bor,silis,karbür,nitrür,oksit türü sert kaplamalar Metaller, biyomalzemeler FeAl ve TiAl intermetallikler Proses geliştirme
Hüseyin YILMAZ
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
E-posta: h.yilmazgtu.edu.tr
Ofis: GE Blok, Malzeme Bil. & Müh. Binası, 219
Telefon: (262) 605 26 38
Seramik üretim süreçleri Kolloid kimyası Elektroseramikler (Dielektrik, ferroelektrik, ve yarı-iletken seramikler) Doku uluşumu Karbon fiber takviyeli plastikler Nano termal analiz
Kemal KORKMAZ
Doç. Dr. Kemal KORKMAZ
E-posta: korkmazkgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, No:113
Telefon: (262) 605 26 66
Plazma Destekli Yüzey İşlemleri;Elektro-spark Depozisyon, Mikro-ark Oksidasyon v.s Kaplamalar ve Karakterizasyonu, Açık Hücresel Metallik Köpük Malzemeler

Neslihan TAMSÜ SELLİ
Doç. Dr. Neslihan TAMSÜ SELLİ
E-posta: ntamsugtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 108
Telefon: (262) 605 26 61
Geleneksel seramikler ve üretim yöntemleri, cam seramikler ve üretim yöntemleri, fonksiyonel kaplamalar ve bu kaplamaların geleneksel seramik ürünlere uygulanması, karakterizasyonları ve tesleri
İlke ANAÇ ŞAKIR
Dr. Öğr. Üyesi İlke ANAÇ ŞAKIR
E-posta: ilkeanacgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 212
Telefon: (262) 605 26 49
Polimer adsorpsiyonu, Polimer Yüzey modifikasyonu, İnce Film Modifikasyonu, Duyarlı Hidrojel İnce Filmleri, SPR/SPFS bazlı biyosensörler, Kendi kendini onaran polimerler
Aligül BÜYÜKAKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Aligül BÜYÜKAKSOY
E-posta: aligulgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 2662
Katı oksit yakıt/elektroliz hücreleri, katı hal elektrokimya, iyonik iletken seramikler, elektronik-iyonik iletken seramikler, seramik üretim yöntemleri, empedans spektroskopisi
Merve MOCAN
Dr. Öğr. Üyesi Merve MOCAN
E-posta: mmocangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 108
Telefon: (262) 605 2669
Biyoplastikler, Biyo-bazlı polimerler/kompozitler, Kontrollü/yaşayan polimerizasyon, Blok kopolimerlerin bir araya gelmesi (self-assembly), Duyarlı polimerik membranlar, Polimer nanokompozitler.

Öğretim Görevlileri

Kerem Özgür GÜNDÜZ
Dr. Kerem Özgür GÜNDÜZ
E-posta: gunduzgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 114
Telefon: (262) 605 26 74
Plazma Elektrolitik Oksidasyon, Metalik biyomalzemeler, Alaşım Geliştirme
Ömer Faruk DENİZ
Öğretim Görevlisi Ömer Faruk DENİZ
E-posta: odenizgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 02626051793
Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) Analizi, TEM numunesi hazırlama, Metalografi, Aşınma Analizi, Çizik Testi, Optik emisyon Analizleri, Yüzey Pürüzlülüğü (Profilometre) Analizi,
Hatice Yasemin İSKENDER
Öğretim Görevlisi Hatice Yasemin İSKENDER
E-posta: hyiskendergtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 89
Ahmet Nazım
Öğretim Görevlisi Ahmet Nazım
E-posta: anazimgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z44
Telefon: (262) 2714
Taramalı Elektron Mikroskobu,
Mikro-Ark Oksidasyon,
Elektro-Spark Biriktirme

Öğretim Yardımcıları

Salim Levent AKTUĞ
Dr. Salim Levent AKTUĞ
E-posta: saktuggtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 98
Biyomalzemeler, Biyomedikal Kaplamalar, Oksit Kaplamalar, Mikro Ark Oksidasyon, Plazma Elektrolitik Oksidasyon, Elektro-Spark Biriktirme, Yüzey Modifikasyonu, Zirkonyum, Magnezyum, Alüminyum
Sezgin Cengiz
Dr. Sezgin Cengiz
E-posta: scengizgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 114
Telefon: (262) 605 27 24
Mikroark Oksidayon, Borlama ve Kaplama Karakterizasyonları, Alaşım Geliştirme ve Sentezleme, Toz Metalurjisi-Mekaniksel Alaşımlama, İntermetalikler
M. Taha Demirkan
Dr. M. Taha Demirkan
E-posta: mtdemirkangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 6052737
PVD Thin Film Production
Lithium Ion Batteries
Silicon Anodes
Abdülkerim GÖK
Dr. Abdülkerim GÖK
E-posta: agokgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 605 2737
Güneş panellerinin ve panel malzemelerinin performansı, çevresel yaşlandırma testleri, malzeme bilimi için istatistiksel yöntemler, veri analizi
Mesut Tekbaş
Dr. Mesut Tekbaş
E-posta: mtekbasgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 114
Telefon: (262) 605 27 24
Süperkritik Su Oksidasyonu,
Süperkritik Su Gazifikasyonu,
ileri Oksidasyon Prosesleri,
Atıksu Arıtımda Fizikokimyasal Yöntemler
Tehlikeli Atık ve Katı Atık Yönetimi
Neslihan BAŞARAN
Arş. Gör. Neslihan BAŞARAN
E-posta: nengingtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Biyomalzeme, Geleneksel Seramikler, Yüzey İşlemleri ve Kaplama
Mustafa Çağrı BAYIR
Arş. Gör. Mustafa Çağrı BAYIR
E-posta: cagribayirgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215 - Laboratuvar, 239
Telefon: (262) 605 2722
Metalurji, çeliklerin ısıl işlemi, hasar analizi. İnce film sentezi, optik-elektriksel karakterizasyonu; Saydam iletken oksitler; Ferroelektrik-piezoelektrik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu.
Emrah DEMİRKAL
Arş. Gör. Emrah DEMİRKAL
E-posta: emrahdemirkalgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 26 88
Katı Oksit Yakıt Hücreleri

Elektrokimya

Namık Kemal GÖZÜAÇIK
Arş. Gör. Namık Kemal GÖZÜAÇIK
E-posta: nkgozuacikgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Elektroseramik Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu (Piezoelektrik, ferroelektrik, antiferroelektrik seramikler), Mikro ark oksidasyon
Tufan GÜMÜŞLÜ
Arş. Gör. Tufan GÜMÜŞLÜ
E-posta: tgumuslugtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 89
Metalik Malzemelerin Yüzey Modifikasyon İşlemleri
Ahmet Arda İNCEYER
Arş. Gör. Ahmet Arda İNCEYER
E-posta: ainceyergtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 2689
Nikel Esaslı Süper Alaşımlar
Nikel Esaslı Süper Alaşımların Kaplama Yöntemleri
Elif KABAKCI
Arş. Gör. Elif KABAKCI
E-posta: ekabakcigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Geleneksel seramikler, kemik porseleni, seramik süreçler
Memnune KARDEŞ
Arş. Gör. Memnune KARDEŞ
E-posta: memnunedaglargtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Yarıiletken Fotokatalizörler
Esra KASAPGİL
Arş. Gör. Esra KASAPGİL
E-posta: ekasapgilgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 115
Telefon: (262) 605 26 88
Polimer ince filmler, Süperhidrofobik kaplamalar, Temas açısı ölçümleri.
Ahmet KAVUKCU
Arş. Gör. Ahmet KAVUKCU
E-posta: akavukcugtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 114
Telefon: (262) 605 27 24
Malzemelerin Mekanik Özellikleri,

Yüzey İşlem Teknolojileri
Seda KOL
Arş. Gör. Seda KOL
E-posta: sedakolgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z41-İnce Film Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 27 12
İnce filmler, Dielektrik malzemeler
Murat MURUTOĞLU
Arş. Gör. Murat MURUTOĞLU
E-posta: m.murutoglugtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Elektroseramik Malzemelerin (Piezoelektrik, Piroelektrik ve Ferroelektrik) Üretimi ve Karakterizasyonu. Soğuk Sinterleme. Katı Oksit Yakıt Hücreleri.
Can ORAL
Arş. Gör. Can ORAL
E-posta: c.oralgtu.edu.tr
Ofis: , Z41
Telefon: (262) 605 27 12
Bio-malzemeler ve ince filmler.
Mehmet SEZER
Arş. Gör. Mehmet SEZER
E-posta: mehmetsezergtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z41-İnce Film Laboratuvarı
Telefon: (262) 6052712
Biyomalzemeler, Katı oksit yakıt hücreleri, İnce filmler
Tuğçe UCUN
Arş. Gör. Tuğçe UCUN
E-posta: tucun2018gtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 215
Telefon: (262) 605 27 22
Soğuk Sinterleme
Katı Oksit Yakıt Hücreleri