Öğretim Üyeleri

Mehmet Ali ARSLAN
Prof. Dr. Mehmet Ali ARSLAN
E-posta: mehmet.arslangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z23
Telefon: (262) 605 27 81
Makine Tasarımı - Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri - Tasarım Optimizasyonu ve Sonlu Elemanlar Analizi - 2/3 Boyutlu Mesh(Ağ) Oluşturulması  - Dinamik Analiz - Denysel Veri Analizi - Komposite
Fevzi BEDİR
Prof. Dr. Fevzi BEDİR
E-posta: fevzibedirgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z22
Telefon: (262) 605 27 80
Kompozit malzemeler ve mekanik özellikleri,
İmalat teknolojileri,
Plastik şekil verme yöntemleri,
Kaplama teknolojileri,
İmplant uygulamaları,
FEM analiz ve uygulamaları
Alp Er KONUKMAN
Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN
E-posta: konukman at gtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z13
Telefon: (262) 605 27 87
Enerji Sistem Mühendisliği, Proses Sistem Mühendisliği, Enerji Verimliliği, Enerji Ekonomisi, Ekserkoekonomi, Moleküler Dinamik, Nanoteknoloji
Rafig MEHDİYEV
Prof. Dr. Rafig MEHDİYEV
E-posta: rmehdigtu.edu.tr
Ofis: , Z12
Telefon: (262) 605 26 67
Babür ÖZÇELİK
Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK
E-posta: ozcelikgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z18
Telefon: (262) 605 27 76
Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, CNC Tezgahlar ve programlama, Talaşlı imalat ve Kesici takımlar, Plastik enjeksiyon ve dövme kalıpçılığı, Plastik malzemeler ve mekanik özellikleri.
Selim SİVRİOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Selim SİVRİOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: s.selimgtu.edu.tr, ssivrioglugmail.com
Ofis: H2 Blok, Z19
Telefon: (262) 605 27 77
Sistem Dinamiği ve Kontrol
Aktif ve yarı aktif titreşim kontrolü
Taşıt süspansiyon sistemleri
Elektromanyetik levitasyon manyetik yataklar
İlyas KANDEMİR
Doç. Dr. İlyas KANDEMİR
E-posta: kandemirgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z07
Telefon: (262) 605 27 85
Moleküler Gaz Dinamiği, Sıkıştırılabilir Akışkanlar Mekaniği, Aerodinamik, Yenilenebilir Enerji, İnternet Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları
Ahmet Sinan ÖKTEM
Doç. Dr. Ahmet Sinan ÖKTEM
E-posta: sinan.oktemgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z11
Telefon: (262) 605 27 86
İleri Malzemeler ve Yapısal Analizleri, Analitik ve Nümerik (FEA,Meshless) Yöntemler, Nano ve Mikro Yapıdaki Malzemelerin Üretimi-Analizi, Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Tasarımı ve Analizi
Mustafa Fazıl SERİNCAN
Doç. Dr. Mustafa Fazıl SERİNCAN
E-posta: mfserincangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z21
Telefon: (262) 605 2779
Li-ion bataryaların ve yakıt pillerinin modellenmesi; Havacılık uygulamalarında ısı boruları ve kompakt ısı değiştiriciler ile ısıl yönetim; Mühendislik uyg için transport olaylarının CFD çözümleri
Sedat TOKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TOKGÖZ
E-posta: sedattokgozgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z20
Telefon: (262) 6052778
Deneysel akışkanlar dinamiği, türbülans, belirgin türbülans yapıları, akış görselleme, tomografik/stereo/mikro-PIV, vorteks dinamiği, sınır tabaka, Taylor-Couette, dönel akışlar, aerodinamik
Salih Özen ÜNVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Salih Özen ÜNVERDİ
E-posta: sunverdigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z09
Telefon: (262) 605 27 84
Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Isı Transferi, Çok Fazlı Akışlar, Türbülans, CFD-FEA Otomotiv Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Türbomakinalar.

Öğretim Görevlileri

Recep ÖNLER
Dr. Recep ÖNLER
E-posta: ronlergtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z10
Telefon: (262) 605 27 82
Eklemeli İmalat, İleri İmalat Yöntemleri, Mikro-Nano Üretim, Hassas Mühendislik, Ürün ve Proses Geliştirme, Biyomedikal Aletler, Yüzey Mühendisliği, Yapısal Seramikler, Metroloji

Öğretim Yardımcıları

Ercan ÖZDEMİR
Doç. Dr. Ercan ÖZDEMİR
E-posta: e.ozdemirgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 205
Telefon: (262) 605 17 70
Hidrojen teknolojileri, Kimyasal hidrojen depolama, Hidrojen üretimi, Kataliz ve katalitik reaksiyonlar, Bor teknolojileri
Emel KURAM
Dr. Emel KURAM
E-posta: kuramgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z15
Telefon: (262) 605 27 88
√Talaşlı İmalat √Kesici Takımlar ve Aşınma √Deneysel Tasarım Teknikleri √Mekanistik Modelleme √Polimerler √Polimerlerin Mekanik Özellikleri √Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı √Mikro İmalat
Gökçe AKGÜN
Arş. Gör. Gökçe AKGÜN
E-posta: agokcegtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z15
Telefon: (262) 6052788
*Bilgisayar destekli tasarım *Sonlu elemanlar metodu ve analizi *Transport tekniği (vinçler, konveyörler, asansörler) *Biyomekanik *Kabuk ve plak yapıların doğrusal olmayan dinamik analizleri
İlke ALGÜL
Arş. Gör. İlke ALGÜL
E-posta: ilkeesgtu.edu.tr, ilkees89gmail.com
Ofis: H2 Blok, Z-15
Telefon: (262) 605 27 88
*Sonlu Elemanlar Analizi
*Katı cisimler mekaniği
*Bilgisayar destekli tasarım
*Tasarım optimizasyonu
Fevzi Çakmak BOLAT
Arş. Gör. Fevzi Çakmak BOLAT
E-posta: fcbolatgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 02626052789
Fethiye Coskun
Arş. Gör. Fethiye Coskun
E-posta: fethiyekucukgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 605 2737
Hasan ÇINAR
Arş. Gör. Hasan ÇINAR
E-posta: hasancinargtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z-15
Telefon: (262) 605 27 88
Ekrem Ekici
Arş. Gör. Ekrem Ekici
E-posta: ekremekicigtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Tuncay Erzurumlu
Arş. Gör. Tuncay Erzurumlu
E-posta: terzurumgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z14
Telefon: (262) 605 27 89
Sonlu Elemanlar Yöntemi Plastik Enjeksiyon KalıplamaYapay Sinir Ağları  ve Uygulamaları Genetik Algoritmalar ve Optimizasyon CIM (CAD/CAM/CAE, CAQ, CAPP, PP&C) SistemleriUygulamalı Matem
Başak GÖK
Arş. Gör. Başak GÖK
E-posta: basakgokgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 117
Telefon: (262) 605 27 37
Hidrojen ve Yakıt Pilleri
Alper Can İNCE
Arş. Gör. Alper Can İNCE
E-posta: a.incegtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 2689
YAKIT PİLİ
DOĞRUDAN METANOLLÜ YAKIT PİLİ SİSTEMİ SİMÜLASYONU
TERMODİNAMİK VE MATEMATİKSEL MODELLEME
ISI TRANSFERİ
Özgür KALBARAN
Arş. Gör. Özgür KALBARAN
E-posta: kalbarangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z-15
Telefon: (262) 605 27 88
• Katı Cisimler Mekaniği ve Dinamiği
• Analitik ve Nümerik Metotlar
• Sonlu Elemanlar Analizi
• Kiriş, Kabuk ve Plak Teorisi
• Kompozit Malzemelerin Mekaniği
Onur KAYA
Arş. Gör. Onur KAYA
E-posta: onur.kayagtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Hürol KOÇOĞLU
Arş. Gör. Hürol KOÇOĞLU
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Fahreddin Fatih ÖNGÜL
Arş. Gör. Fahreddin Fatih ÖNGÜL
E-posta: f.ongulgtu.edu.tr
Ofis: , Z-38
Telefon: (262) 2789
Erhan ÖZÇARE
Arş. Gör. Erhan ÖZÇARE
E-posta: erhanozcaregmail.com / erhanozcaregtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Makine Tasarımı
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD-CAM-CAE)
Analitik ve Sayısal Hesaplamalar
Sonlu Elemanlar Analizi
Ongun Bora SABAN
Arş. Gör. Ongun Bora SABAN
E-posta: obsabangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 116
Telefon: (262) 605 26 89
• Hidrojen Teknolojisi ve Yakıt Pilleri
• Li-ion Batarya Sistemleri
• Elektrokimyasal Analizler
• Bilgisayar Destekli Tasarım
• Termodinamik
İhsan Gökhan Serin
Arş. Gör. İhsan Gökhan Serin
E-posta: iseringtu.edu.tr
Ofis: , Z-16
Telefon: (262) 605 27 89
Mühendislik Malzemeleri,
Malzemelerin Mekanik Özellikleri,
Akımsız Ni-B Kaplamalar,
Talaşlı İmalat
Ahmet Emin ŞENTÜRK
Arş. Gör. Ahmet Emin ŞENTÜRK
E-posta: a.senturkgtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z-15
Telefon: (262) 605 27 88
Moleküler Dinamik, Moleküler Mekanik, Nanoteknoloji, Entegre Güneş Kombine Çevrim Sant., Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sist., Fotovoltaik Güç Sist., Enerji Politikaları, İklimlendirme Sist. Tasarımı
Ahmet Hikmet Untuç
Arş. Gör. Ahmet Hikmet Untuç
E-posta: ahmetuntuc/gtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Termodinamik,
Isı Transferi,
Akışkanlar Mekaniği
Ali Suat YILDIZ
Arş. Gör. Ali Suat YILDIZ
E-posta: aliyildizgtu.edu.tr
Ofis: H Blok, Z16
Telefon: (262) 605 27 89
Mekanik Titreşimler ve Kontrolü;
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü;
Nonlineer Kontrol Uygulamaları;
Manyeto-Reolojik Sönümleyiciler ve Kontrolü;
Aktif Manyetik Yataklar;