Öğretim Üyeleri

Serkan AKSOY
Prof. Dr. Serkan AKSOY
E-posta: saksoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 244
Telefon: (262) 605 32 39
- EM dalgaların zaman uzayı incelemeleri
- Manyetik indüksiyon teknolojileri
- Sualtı akustik dalga yayılımı
- Gelişmiş Metal Dedektörleri
- Radar Kesit Alanı Hesaplamaları
Ali ALKUMRU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Ali ALKUMRU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: alkumrugtu.edu.tr
Ofis: , ELM 133
Telefon: (262) +90 262 605 32 91
Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma ProblemleriYüksek Frekans Teknikleri
Abdulkadir BALIKÇI
Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
E-posta: a.balikcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM235
Telefon: (262) 605 24 11
-Elekromagnetik fırlatıçılar (EML)
-Güç sistemleri
-Elektrik makinaları
-Güç elektroniği
-Elektrik sürücüleri
-Rüzgar enerjisi.
M. Hakan HOCAOĞLU
Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU
E-posta: hocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 130
Telefon: (262) 605 3289
Güç Sistem Analizi, Güç Kalitesi, Topraklama
Oğuz KUCUR
Prof. Dr. Oğuz KUCUR
E-posta: okucurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 241
Telefon: (262) 605 32 36
Wireless Communications: Fading channels and diversity techniques, Multi-antenna communications, Relaying Networks, Multiple access techniques, Multi-carrier communications, Physical Layer Security
Oleg A. TRETYAKOV
Prof. Dr. Oleg A. TRETYAKOV
E-posta: tretyakovgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM254
Telefon: (262) 605 24 04
Dalga kılavuzlarında ve rezonatörlerde elektromanyetik dalgaların ve bu dalgalara ait enerji fonksiyonlarının analitik zaman uzayı analizi
Yury A. TUCHKIN
Prof. Dr. Yury A. TUCHKIN
E-posta: Yury.Tugmail.com
Ofis: A2 Blok, BM254
Telefon: (262) 605 24 30
Matematiksel fizikte numerik yöntemler, Kırınım teorisinde, karmaşık değerli öz frekansların spektral teorisi, açık rezonatörlerin teorisi, kırınım teorisinde ters problemler. Analitik Reg. Yöntemi
Fuad ALIEW
Doç. Dr. Fuad ALIEW
E-posta: faliewgtu.edu.tr
Ofis: , 137
Telefon: (262) 0262- 6053295
Fatih DİKMEN
Doç. Dr. Fatih DİKMEN
E-posta: dikmengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM132
Telefon: (262) 605 32 90
Hesaplamalı Elektromanyetizma, Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Koray KAYABOL
Doç. Dr. Koray KAYABOL
E-posta: koray.kayabolgtu.edu.tr
Ofis: , 130
Telefon: (262) 605 3288
İmge işleme, kestirim teorisi, istatistiksel işaret işleme, olasılıksal grafik modeller, gizli değişken analizi, uzaktan algılama, yapay açıklık radar ve hiperspektral imge sınıflandırma/bölütleme
Serdar Süer ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Süer ERDEM
E-posta: serdemgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM255
Telefon: (262) 605 24 13
Şifreleme, bilgi ve haberleşme güvenliği, Algoritma dizaynı ve analizi.
Tuba GÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
E-posta: tgozelgtu.edu.tr
Ofis: , EM135
Telefon: (262) 605 32 93
Güç sistem analizi, dağıtım sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, optimizasyon
KÖKSAL HOCAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi KÖKSAL HOCAOĞLU
E-posta: khocaoglu[at]gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 240
Telefon: (262) +90 (262) 605 3234
İstatistiksel İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Otomatik Hedef Tanıma, Radar Sinyal İşleme, İzge Kestirimi, Matematiksel Morfoloji, Bulanık Ölçüm Kuramı
Osman S. Şentürk
Dr. Öğr. Üyesi Osman S. Şentürk
E-posta: osmansenturk
Ofis: , 127
Telefon: (262) 605 3285
Güç Elektroniği
Önder ŞUVAK
Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞUVAK
E-posta: osuvakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM255
Telefon: (262) 605 24 13
Osilatör Faz Analizi, Elektronik ve Biyolojideki Osilasyonlar, Gürültülü Sistemlerin Analizi, Nümerik Metodlar ve Modelleme
Atilla UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
E-posta: auygurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM234
Telefon: (262) 605 24 24
Analog ve karışık işaret tümdevre tasarımı, akım modlu devreler, aktif süzgeç tasarımı, DTMOS transistorlu devreler, EEG işaret ölçümü ve işlenmesi, memristör ve nanoelektronik.
H. Arda ÜLKÜ
Dr. Öğr. Üyesi H. Arda ÜLKÜ
E-posta: haulkugtu.edu.tr
Ofis: , 126
Telefon: (262) 605 32 84
Elektromanyetik ve akustik problemlerin zaman ve frekans uzaylarında numerik çözümleri / Numerical modelling of electromagnetic and acoustic problems in time and frequency domains
Hüseyin Avni SERİM
Dr. Hüseyin Avni SERİM
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)

Öğretim Görevlileri

Öncü ARARAT
Dr. Öncü ARARAT
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)

Öğretim Yardımcıları

Mehmet Burak ÖZAKIN
Dr. Mehmet Burak ÖZAKIN
E-posta: bozakingtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Müh. Binası Oda: 227
Telefon: (262) 605 32 74
- Computational electromagnetics in the time-domain (FDTD, QS-FDTD, MW-FDTD, ADI-FDTD, RC-FDTD, PSTD) - Electromagnetic induction based detection technologies of defense industry (Metal Detectors).
Emrah SEVER
Dr. Emrah SEVER
E-posta: emrahsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 249
Telefon: (262) 605 3243
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, Saçılım ve Kırınım Problemlerinin Analitik Regülarizasyon yöntemi ile incelenmesi.
Sevda (VATANSEVER) GEDİKLİ
Arş. Gör. Sevda (VATANSEVER) GEDİKLİ
E-posta: svatansevergtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Müh. Binası Oda: 250
Telefon: (262) 605 32 44
-Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma Problemleri
-Elektromangetik Alan ve Dalga Teorisi
Serdar AKBIYIK
Arş. Gör. Serdar AKBIYIK
E-posta: serdarakbiyikgtu.edu.tr
Ofis: , 104
Telefon: (262) 6053276
Sertaç ARISOY
Arş. Gör. Sertaç ARISOY
E-posta: sarisoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM257
Telefon: (262) 605 32 50
Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Uzaktan Algılama
Mert Bekir ATSEVER
Arş. Gör. Mert Bekir ATSEVER
E-posta: mbatsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 32 79
Enerji Nakil Hatları Projelendirmesi
Güç Kalitesi
Güç Sistemleri Analizi
Topraklama
Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
Arş. Gör. Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
E-posta: sbuyukcorakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 2A-20
Telefon: (262) 605 32 46
MIMO channel modelling, traffic modeling, network analysis, Bayesian inference techniques, shadow fading term and localization.
Murat CEYLAN
Arş. Gör. Murat CEYLAN
E-posta: mceylan . . gyte.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM104
Telefon: (262) 605 2433
Bataryalar, Batarya Yönetim Sistemleri, Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji, Elektrikli Araçlar, Güç Elektroniği, A.R.Motorlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Tıp Elektroniği
Furkan ÇAYCI
Arş. Gör. Furkan ÇAYCI
E-posta: furkancayci
Ofis: , Elektronik Binasi 248
Telefon: (262) 605 32 42
Embedded systems,
System design,
Reverse Engineering,
Internet of Things,
Cyber security,
Hardware Security and Trust
Aslı ÇELİK
Arş. Gör. Aslı ÇELİK
E-posta: asli.celikgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 260
Telefon: (262) 605 3253
Serhat DİNLEYEN
Arş. Gör. Serhat DİNLEYEN
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Mecit Emre DUMAN
Arş. Gör. Mecit Emre DUMAN
E-posta: medumangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 119
Telefon: (262) 605 32 83
Nümerik Metodlar ve Modelleme
Erdem KÖSE
Arş. Gör. Erdem KÖSE
E-posta: ekosegtu.edu.tr
Ofis: , ELM 256
Telefon: (262) 605 32 49
İşaret ve Görüntü İşleme,
Sayısal Sistem Tasarımı (MPU-FPGA),
Evrimsel Stratejiler,
Sınıflandırma-Makine Öğrenmesi,
Analog ve Sayısal Elektronik
Nagehan Mecidiye
Arş. Gör. Nagehan Mecidiye
E-posta: nmecidiyegtu.edu.tr
Ofis: , 255
Telefon: (262) (262) 605 32 48
Görüntü İşleme, Video İşleme, Bilgisayarla Görme, Örüntü Tanıma
Mustafa ÖZCAN
Arş. Gör. Mustafa ÖZCAN
E-posta: mustafa.ozcangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52
Talha SAYDAM
Arş. Gör. Talha SAYDAM
E-posta: tsaydamgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 257
Telefon: (262) 605 32 50
- Elektromanyetik ve akustik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları
- Darbe indüksiyonlu (Pulse Induction) metal dedektörleri
Ceyhun SEZENOĞLU
Arş. Gör. Ceyhun SEZENOĞLU
E-posta: sezenoglugtu.edu.tr
Ofis: , 105
Telefon: (262) 605 3277
Elektrik Makineleri, Eksenel Akılı Sürekli Mıknatıslı Makineler, Güç Elektroniği, Rüzgar Türbini, Batarya Yönetim Sistemi, Elektrikli Araçlar
Hasan Hüseyin SÖNMEZ
Arş. Gör. Hasan Hüseyin SÖNMEZ
E-posta: h.sonmezgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 249
Telefon: (262) 605 32 47
Görüntü ve Video İşleme, Örüntü Tanıma ve Sınıflandırma, Hedef Takibi, Evrimsel Algoritmalar
Selim ŞAHİN
Arş. Gör. Selim ŞAHİN
E-posta: ssahin[at]gyte.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği, 107
Telefon: (262) 605 32 78
Hesaplamalı Elektromanyetik, Saçılma Problemleri, Sayısal Yöntemler
Ayşe Aybike ŞEKER
Arş. Gör. Ayşe Aybike ŞEKER
E-posta: asekergtu.edu.tr
Ofis: , 251
Telefon: (262) 6053245
Güç Sistemleri, Optimizasyon
Elif Betül ŞEN ÖZEN
Arş. Gör. Elif Betül ŞEN ÖZEN
E-posta: ebsengtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği Binası, 252
Telefon: (262) 6053251
Circuit simulation algorithms, EDA(electronic design automation)
Mehmet Türker TAKCI
Arş. Gör. Mehmet Türker TAKCI
E-posta: turkertakcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 251
Telefon: (262) 6053245
Talep Tarafı Yönetimi, Optimizasyon, Veri Merkezleri, Güç Sistem Analizi, Reaktif Güç Kompanzasyonu, Güç Kalitesi İyileştirme
Mesut TOKA
Arş. Gör. Mesut TOKA
E-posta: mtokagtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52-71
Wireless Communications, Diversity Techniques, Cooperative Communications, Full-Duplex Communications, Multiple Access Techniques.
Aybars TOKTA
Arş. Gör. Aybars TOKTA
E-posta: atoktagtu.edu.tr
Ofis: , -
Telefon: (262) -
Sinyal ve Görüntü işleme, Bilgisayarla görme
Kübra TURGUT
Arş. Gör. Kübra TURGUT
E-posta: kkulgtu.edu.tr
Ofis: , EM260
Telefon: (262) 605 3253
Görüntü ve video işleme, sinyal işleme, bilgisayarla görme
İlter TÜRKMENLİ
Arş. Gör. İlter TÜRKMENLİ
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)