Öğretim Üyeleri

Serkan AKSOY
Prof. Dr. Serkan AKSOY
E-posta: saksoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 244
Telefon: (262) 605 32 39
- EM dalga zaman uzayı incelemeleri
- Manyetik indüksiyon teknolojileri
- Metal dedektörler
- Sualtı akustik dalga yayılımı
- Radar kesit alanı hesapları


Ali ALKUMRU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Ali ALKUMRU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: alkumrugtu.edu.tr
Ofis: , ELM 133
Telefon: (262) +90 262 605 32 91
Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma ProblemleriYüksek Frekans Teknikleri
Abdulkadir BALIKÇI
Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
E-posta: a.balikcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM235
Telefon: (262) 605 24 11
-Elekromagnetik fırlatıçılar (EML)
-Güç sistemleri
-Elektrik makinaları
-Güç elektroniği
-Elektrik sürücüleri
-Rüzgar enerjisi.
M. Hakan HOCAOĞLU
Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU
E-posta: hocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 130
Telefon: (262) 605 3289
Güç Sistem Analizi, Güç Kalitesi, Topraklama
Oğuz KUCUR
Prof. Dr. Oğuz KUCUR
E-posta: okucurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 241
Telefon: (262) 605 32 36
Wireless Communications: Fading channels and diversity techniques, Multi-antenna communications, Relaying Networks, Multiple access techniques, Multi-carrier communications, Physical Layer Security
Oleg A. TRETYAKOV
Prof. Dr. Oleg A. TRETYAKOV
E-posta: tretyakovgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM254
Telefon: (262) 605 24 04
Dalga kılavuzlarında ve rezonatörlerde elektromanyetik dalgaların ve bu dalgalara ait enerji fonksiyonlarının analitik zaman uzayı analizi
Yury A. TUCHKIN
Prof. Dr. Yury A. TUCHKIN
E-posta: Yury.Tugmail.com
Ofis: A2 Blok, BM254
Telefon: (262) 605 24 30
Matematiksel fizikte numerik yöntemler, Kırınım teorisinde, karmaşık değerli öz frekansların spektral teorisi, açık rezonatörlerin teorisi, kırınım teorisinde ters problemler. Analitik Reg. Yöntemi
Fuad ALIEW
Doç. Dr. Fuad ALIEW
E-posta: faliewgtu.edu.tr
Ofis: , 137
Telefon: (262) 0262- 6053295
Fatih DİKMEN
Doç. Dr. Fatih DİKMEN
E-posta: dikmengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM132
Telefon: (262) 605 32 90
Hesaplamalı Elektromanyetizma, Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Serdar Süer ERDEM
Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM
E-posta: serdemgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, Ofis: 129
Telefon: (262) 605 32 87
Şifreleme, bilgi ve haberleşme güvenliği, Algoritma dizaynı ve analizi.
Koray KAYABOL
Doç. Dr. Koray KAYABOL
E-posta: koray.kayabolgtu.edu.tr
Ofis: , 130
Telefon: (262) 605 3288
İmge işleme, kestirim teorisi, istatistiksel işaret işleme, olasılıksal grafik modeller, gizli değişken analizi, uzaktan algılama, yapay açıklık radar ve hiperspektral imge sınıflandırma/bölütleme
Tuba GÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
E-posta: tgozelgtu.edu.tr
Ofis: , EM135
Telefon: (262) 605 32 93
Güç sistem analizi, dağıtım sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, optimizasyon
KÖKSAL HOCAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi KÖKSAL HOCAOĞLU
E-posta: khocaoglu[at]gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 240
Telefon: (262) +90 (262) 605 3234
İstatistiksel İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Otomatik Hedef Tanıma, Radar Sinyal İşleme, İzge Kestirimi, Matematiksel Morfoloji, Bulanık Ölçüm Kuramı
Osman Selçuk Şentürk
Dr. Öğr. Üyesi Osman Selçuk Şentürk
E-posta: osmansenturk
Ofis: , 127
Telefon: (262) 605 3285
Güç Elektroniği
Önder ŞUVAK
Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞUVAK
E-posta: osuvakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM255
Telefon: (262) 605 24 13
Osilatör Faz Analizi, Elektronik ve Biyolojideki Osilasyonlar, Gürültülü Sistemlerin Analizi, Nümerik Metodlar ve Modelleme
Atilla UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
E-posta: auygurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM234
Telefon: (262) 605 24 24
Analog ve karışık işaret tümdevre tasarımı, akım modlu devreler, aktif süzgeç tasarımı, DTMOS transistorlu devreler, EEG işaret ölçümü ve işlenmesi, memristör ve nanoelektronik.
H. Arda ÜLKÜ
Dr. Öğr. Üyesi H. Arda ÜLKÜ
E-posta: haulkugtu.edu.tr
Ofis: , 126
Telefon: (262) 605 32 84
Elektromanyetik ve akustik problemlerin zaman ve frekans uzaylarında numerik çözümleri / Numerical modelling of electromagnetic and acoustic problems in time and frequency domains

Öğretim Yardımcıları

Furkan ÇAYCI
Dr. Furkan ÇAYCI
E-posta: furkancayci
Ofis: , EMB 248
Telefon: (262) 605 32 42
Embedded systems,
System design,
Reverse Engineering,
Internet of Things,
Cyber security,
Hardware Security and Trust
Mehmet Burak ÖZAKIN
Dr. Mehmet Burak ÖZAKIN
E-posta: bozakingtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Müh. Binası Oda: 227
Telefon: (262) 605 32 74
- Computational electromagnetics in the time-domain (FDTD, QS-FDTD, MW-FDTD, ADI-FDTD, RC-FDTD, PSTD) - Electromagnetic induction based detection technologies of defense industry (Metal Detectors).
Emrah SEVER
Dr. Emrah SEVER
E-posta: emrahsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 249
Telefon: (262) 605 3243
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, Saçılım ve Kırınım Problemlerinin Analitik Regülarizasyon yöntemi ile incelenmesi.
Sevda (VATANSEVER) GEDİKLİ
Arş. Gör. Sevda (VATANSEVER) GEDİKLİ
E-posta: svatansevergtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Müh. Binası Oda: 250
Telefon: (262) 605 32 44
-Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma Problemleri
-Elektromangetik Alan ve Dalga Teorisi
Serdar AKBIYIK
Arş. Gör. Serdar AKBIYIK
E-posta: serdarakbiyikgtu.edu.tr
Ofis: , 104
Telefon: (262) 6053276
Sertaç ARISOY
Arş. Gör. Sertaç ARISOY
E-posta: sarisoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM257
Telefon: (262) 605 32 50
Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Uzaktan Algılama
Mert Bekir ATSEVER
Arş. Gör. Mert Bekir ATSEVER
E-posta: mbatsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 32 79
Enerji Nakil Hatları Projelendirmesi
Güç Kalitesi
Güç Sistemleri Analizi
Topraklama
Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
Arş. Gör. Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
E-posta: sbuyukcorakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 2A-20
Telefon: (262) 605 32 46
MIMO channel modelling, traffic modeling, network analysis, Bayesian inference techniques, shadow fading term and localization.
Murat CEYLAN
Arş. Gör. Murat CEYLAN
E-posta: mceylan . . gyte.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM104
Telefon: (262) 605 2433
Bataryalar, Batarya Yönetim Sistemleri, Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji, Elektrikli Araçlar, Güç Elektroniği, A.R.Motorlar, Algılayıcılar ve Dönüştürücüler, Tıp Elektroniği
Serhat DİNLEYEN
Arş. Gör. Serhat DİNLEYEN
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Mecit Emre DUMAN
Arş. Gör. Mecit Emre DUMAN
E-posta: medumangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 119
Telefon: (262) 605 32 83
Nümerik Metodlar ve Modelleme
Murat Enes HATİPOĞLU
Arş. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
E-posta: hatipoglumegtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM260
Telefon: (262) -
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi - Saçılım Problemleri
Hesaplamalı Elektromanyetizmada Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Erdem KÖSE
Arş. Gör. Erdem KÖSE
E-posta: ekosegtu.edu.tr
Ofis: , ELM 256
Telefon: (262) 605 32 49
İşaret ve Görüntü İşleme,
Örüntü Tanıma,
Sayısal Sistem Tasarımı (MPU-FPGA),
Evrimsel Stratejiler,
Mustafa ÖZCAN
Arş. Gör. Mustafa ÖZCAN
E-posta: mustafa.ozcangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52
Türev SARIKURT
Arş. Gör. Türev SARIKURT
E-posta: turevgtu.edu.tr
Ofis: , BM215
Telefon: (262) 605 22 26
Güç Elektroniği
Kontrol Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Elektrikli Araçlarda Batarya ve Enerji Yönetimi
Talha SAYDAM
Arş. Gör. Talha SAYDAM
E-posta: tsaydamgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 257
Telefon: (262) 605 32 50
- Elektromanyetik ve akustik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları
- Darbe indüksiyonlu (Pulse Induction) metal dedektörleri
Hasan Hüseyin SÖNMEZ
Arş. Gör. Hasan Hüseyin SÖNMEZ
E-posta: h.sonmezgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 253
Telefon: (262) 605 32 47
Görüntü ve Video İşleme, Örüntü Tanıma ve Sınıflandırma, Hedef Takibi, Evrimsel Algoritmalar
Selim ŞAHİN
Arş. Gör. Selim ŞAHİN
E-posta: ssahin[at]gyte.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği, 107
Telefon: (262) 605 32 78
Makine Öğrenmesi, Radar İşaret İşleme, Hesaplamalı Elektromanyetik, Sayısal Yöntemler
Ayşe Aybike ŞEKER
Arş. Gör. Ayşe Aybike ŞEKER
E-posta: asekergtu.edu.tr
Ofis: , 251
Telefon: (262) 6053245
Güç Sistemleri, Optimizasyon
Elif Betül ŞEN ÖZEN
Arş. Gör. Elif Betül ŞEN ÖZEN
E-posta: ebsengtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği Binası, 252
Telefon: (262) 6053251
Circuit simulation algorithms, EDA(electronic design automation)
Mehmet Türker TAKCI
Arş. Gör. Mehmet Türker TAKCI
E-posta: turkertakcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 251
Telefon: (262) 6053245
Talep Tarafı Yönetimi, Optimizasyon, Veri Merkezleri, Güç Sistem Analizi, Reaktif Güç Kompanzasyonu, Güç Kalitesi İyileştirme
Mesut TOKA
Arş. Gör. Mesut TOKA
E-posta: mtokagtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52-71
Wireless Communications, Diversity Techniques, Cooperative Communications, Full-Duplex Communications, Multiple Access Techniques.
Aybars TOKTA
Arş. Gör. Aybars TOKTA
E-posta: atoktagtu.edu.tr
Ofis: , -
Telefon: (262) -
Sinyal ve Görüntü işleme, Bilgisayarla görme
Kübra TURGUT (KUL)
Arş. Gör. Kübra TURGUT (KUL)
E-posta: kkulgtu.edu.tr
Ofis: , EM260
Telefon: (262) 605 3253
Görüntü ve video işleme, sinyal işleme, bilgisayarla görme
İlter TÜRKMENLİ
Arş. Gör. İlter TÜRKMENLİ
E-posta: iturkmenligtu.edu.tr
Ofis: , 142
Telefon: (262) 6053316
Görüntü İşleme, Yapay Açıklık Radar ve Hiperspektral İmge Sınıflandırma, Örüntü Tanıma.
Ahmet Furkan YILMAZ
Arş. Gör. Ahmet Furkan YILMAZ
E-posta: a.yilmazgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 253
Telefon: (262) 605 32 47
Nümerik Elektromanyetik / Numerical Electromagnetics