Öğretim Üyeleri

Serkan Aksoy
Prof. Dr. Serkan Aksoy
E-posta: saksoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 244
Telefon: (262) 605 32 39
- EM dalga zaman uzayı incelemeleri
- Manyetik indüksiyon teknolojileri
- Metal dedektörler
- Sualtı akustik dalga yayılımı
- Radar kesit alanı hesapları


Ali ALKUMRU
Prof. Dr. Ali ALKUMRU
E-posta: alkumrugtu.edu.tr
Ofis: , ELM 133
Telefon: (262) +90 262 605 32 91
Elektromanyetik Ters ve Düz Saçılma ProblemleriYüksek Frekans Teknikleri
Abdulkadir BALIKÇI
Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
E-posta: a.balikcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM235
Telefon: (262) 605 24 11
-Elekromagnetik fırlatıçılar (EML)
-Güç sistemleri
-Elektrik makinaları
-Güç elektroniği
-Elektrik sürücüleri
-Rüzgar enerjisi.
M. Hakan HOCAOĞLU
Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU
E-posta: hocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM 130
Telefon: (262) 605 3289
Güç Sistem Analizi, Güç Kalitesi, Topraklama
Oğuz KUCUR<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Oğuz KUCUR
(Bölüm Başkanı)
E-posta: okucurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 241
Telefon: (262) 605 32 36
Wireless Communications: Fading channels and diversity techniques, Multi-antenna communications, Relaying Networks, Multiple access techniques, Multi-carrier communications, Physical Layer Security
Oleg A. TRETYAKOV
Prof. Dr. Oleg A. TRETYAKOV
E-posta: tretyakovgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM254
Telefon: (262) 605 24 04
Dalga kılavuzlarında ve rezonatörlerde elektromanyetik dalgaların ve bu dalgalara ait enerji fonksiyonlarının analitik zaman uzayı analizi
Fuad ALIEW
Doç. Dr. Fuad ALIEW
E-posta: faliewgtu.edu.tr
Ofis: , 137
Telefon: (262) 0262- 6053295
Fatih DİKMEN
Doç. Dr. Fatih DİKMEN
E-posta: dikmengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM132
Telefon: (262) 605 32 90
Hesaplamalı Elektromanyetizma, Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Serdar Süer ERDEM
Doç. Dr. Serdar Süer ERDEM
E-posta: serdemgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, Ofis: 129
Telefon: (262) 605 32 87
Şifreleme, bilgi ve haberleşme güvenliği, Algoritma dizaynı ve analizi.
Koray KAYABOL
Doç. Dr. Koray KAYABOL
E-posta: koray.kayabolgtu.edu.tr
Ofis: , 130
Telefon: (262) 605 3288
İmge işleme, kestirim teorisi, istatistiksel işaret işleme, olasılıksal grafik modeller, gizli değişken analizi, uzaktan algılama, yapay açıklık radar ve hiperspektral imge sınıflandırma/bölütleme
H. Arda ÜLKÜ
Doç. Dr. H. Arda ÜLKÜ
E-posta: haulkugtu.edu.tr
Ofis: , 126
Telefon: (262) 605 32 84
Elektromanyetik ve akustik problemlerin zaman ve frekans uzaylarında numerik çözümleri / Numerical modelling of electromagnetic and acoustic problems in time and frequency domains
Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
Dr. Öğr. Üyesi Saliha BÜYÜKÇORAK EDİBALİ
E-posta: sbuyukcorakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 140
Telefon: (262) 605 32 99
Wireless localization systems; Secure localization systems; Wireless heterogeneous networks; Wireless channel modeling; Network analysis and Traffic modeling; Multi-antenna systems
Tuba GÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Tuba GÖZEL
E-posta: tgozelgtu.edu.tr
Ofis: , EM135
Telefon: (262) 605 32 93
Güç sistem analizi, dağıtım sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, optimizasyon
KÖKSAL HOCAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi KÖKSAL HOCAOĞLU
E-posta: khocaoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 240
Telefon: (262) +90 (262) 605 3234
İstatistiksel İşaret İşleme, Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma, Otomatik Hedef Tanıma, Radar Sinyal İşleme, İzge Kestirimi, Matematiksel Morfoloji, Bulanık Ölçüm Kuramı
Önder ŞUVAK
Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞUVAK
E-posta: osuvakgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM255
Telefon: (262) 605 24 13
Osilatör Faz Analizi, Elektronik ve Biyolojideki Osilasyonlar, Gürültülü Sistemlerin Analizi, Nümerik Metodlar ve Modelleme
Atilla UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR
E-posta: auygurgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM234
Telefon: (262) 605 24 24
Analog ve karışık işaret tümdevre tasarımı, akım modlu devreler, aktif süzgeç tasarımı, DTMOS transistorlu devreler, EEG işaret ölçümü ve işlenmesi, memristör ve nanoelektronik.

Öğretim Yardımcıları

Furkan ÇAYCI
Dr. Furkan ÇAYCI
E-posta: furkancayci
Ofis: , EMB 127
Telefon: (262) 605 32 85
Gömülü sistemler, Nesnelerin İnterneti, FPGA tasarımı, Optimizasyon, Donanım/Yazılım Güvenliği
Emrah SEVER
Dr. Emrah SEVER
E-posta: emrahsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 249
Telefon: (262) 605 3243
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, Saçılım ve Kırınım Problemlerinin Analitik Regülarizasyon yöntemi ile incelenmesi.
Serdar AKBIYIK
Arş. Gör. Serdar AKBIYIK
E-posta: serdarakbiyikgtu.edu.tr
Ofis: , 250
Telefon: (262) 6053244
Wireless Communications
LTE-Advanced Networks
(Interference Coordination,Mobility Estimation)
NOMA
Aslıhan AKTEPE
Arş. Gör. Aslıhan AKTEPE
E-posta: aaktepegtu.edu.tr
Ofis: , EM 142
Telefon: (262) 605 33 16
Numerical solutions of electromagnetic problems in time and frequency domains,
Radiation and scattering problems in electromagnetics,
Asymptotic techniques
Sertaç ARISOY
Arş. Gör. Sertaç ARISOY
E-posta: sarisoygtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM257
Telefon: (262) 605 32 50
Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme
Mert Bekir ATSEVER
Arş. Gör. Mert Bekir ATSEVER
E-posta: mbatsevergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 32 79
Enerji Nakil Hatları Projelendirmesi
Güç Kalitesi
Güç Sistemleri Analizi
Topraklama
Büşra DEMİRKOL
Arş. Gör. Büşra DEMİRKOL
E-posta: busrademirkolgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 255
Telefon: (262) 605 32 48
Wireless Communications, Diversity Techniques, Relaying Networks, Energy Harvesting, NOMA
Serhat DİNLEYEN
Arş. Gör. Serhat DİNLEYEN
E-posta: sdinleyengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 142
Telefon: (262) 605 33 16
Nümerik Elektromanyetik
Elektromanyetik Ters Saçılma Problemleri
Mecit Emre DUMAN
Arş. Gör. Mecit Emre DUMAN
E-posta: medumangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 119
Telefon: (262) 605 32 83
Nümerik Metodlar ve Modelleme
Murat Enes HATİPOĞLU
Arş. Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
E-posta: hatipoglumegtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, EM260
Telefon: (262) 605 32 53
Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi - Saçılım Problemleri
Hesaplamalı Elektromanyetizmada Nümerik ve Yarı Nümerik Yöntemler
Erdem KÖSE
Arş. Gör. Erdem KÖSE
E-posta: ekosegtu.edu.tr
Ofis: , ELM 256
Telefon: (262) 605 32 49
İşaret ve Görüntü İşleme,
Örüntü Tanıma,
Sayısal Sistem Tasarımı,
Evrimsel Stratejiler,
Mustafa ÖZCAN
Arş. Gör. Mustafa ÖZCAN
E-posta: mustafa.ozcangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52

Uygulamalı Doğrusal Regresyon, Olasılık, Modelleme
Selim ŞAHİN
Arş. Gör. Selim ŞAHİN
E-posta: ssahingtu.edu.tr
Ofis: , Elektronik Mühendisliği, 107
Telefon: (262) 605 32 78
Makine Öğrenmesi, İşaret İşleme
Talha SAYDAM
Arş. Gör. Talha SAYDAM
E-posta: tsaydamgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 257
Telefon: (262) 605 32 50
- Elektromanyetik ve akustik dalgaların zaman uzayında nümerik hesaplamaları
- Darbe indüksiyonlu (Pulse Induction) metal dedektörleri
Elif Betül ŞEN ÖZEN
Arş. Gör. Elif Betül ŞEN ÖZEN
E-posta: ebsengtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 252
Telefon: (262) 605 32 46
Circuit simulation algorithms, EDA(electronic design automation)
Hasan Hüseyin SÖNMEZ
Arş. Gör. Hasan Hüseyin SÖNMEZ
E-posta: h.sonmezgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, ELM 253
Telefon: (262) 605 32 47
Görüntü ve Video İşleme, Örüntü Tanıma ve Sınıflandırma, Hedef Takibi, Evrimsel Algoritmalar
Mehmet Türker TAKCI
Arş. Gör. Mehmet Türker TAKCI
E-posta: turkertakcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 251
Telefon: (262) 6053245
Talep Tarafı Yönetimi, Optimizasyon, Veri Merkezleri, Güç Sistem Analizi, Reaktif Güç Kompanzasyonu, Güç Kalitesi İyileştirme
Mesut TOKA
Arş. Gör. Mesut TOKA
E-posta: mtokagtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 259
Telefon: (262) 605 32 52-71
Wireless Communications, Diversity Techniques, Cooperative Communications, Full-Duplex Communications, Multiple Access Techniques.
Aybars TOKTA
Arş. Gör. Aybars TOKTA
E-posta: atoktagtu.edu.tr
Ofis: , -
Telefon: (262) -
Sinyal işleme, Hedef takibi, Veri füzyonu, Sezgisel optimizasyon.
Süleyman TUNCEL
Arş. Gör. Süleyman TUNCEL
E-posta: suleymantuncelgtu.edu.tr
Ofis: , 261
Telefon: (262) 02626053298
Dağıtık Üretim, Elektrikli Araçlar
Kübra TURGUT (KUL)
Arş. Gör. Kübra TURGUT (KUL)
E-posta: kkulgtu.edu.tr
Ofis: , EM255
Telefon: (262) 605 3248
Sinyal işleme, görüntü ve video işleme, bilgisayarla görme, hedef takibi
İlter TÜRKMENLİ
Arş. Gör. İlter TÜRKMENLİ
E-posta: iturkmenligtu.edu.tr
Ofis: , 142
Telefon: (262) 6053316
Görüntü İşleme, Yapay Açıklık Radar ve Hiperspektral İmge Sınıflandırma, Örüntü Tanıma.