Yayın Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

Üniversitemiz Yayın Komisyonu, Resmi Gazetenin 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 2. Maddesine istinaden kurulmuştur.

Üniversite, senatosunca saptanan esaslara göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapar, her türlü kararı alır ve uygulamaları izler. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Yayın komisyonu, basılmaya hazır olarak gelen eserleri inceleyerek:

a) Nitelik ve eğitim – öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığı,

b) 1. maddedeki kategorilerden hangisine girdiği,

c) Basılma sırası, baskı adedi, maliyet ve satış fiyatları ve ödenecek telif hakları konularında karar verir.

İlgili Esaslar:

03.02.1984 tarih 18301 sayılı Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

05.08.2015 tarih 2015/09 sayılı GTÜ Yayın Yönergesi

YAYIN KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Rektör Yardımcısı

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

 Üye

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

 Üye

Prof. Dr. Halis SAKA

 Üye