Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

Komisyon, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesinin 5. maddesi (a) ve (b) fıkraları uyarınca, Üniversitemiz Senatosunun 14.02.2019 tarih ve 2019/03 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

 

 KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL

 Üye

Prof. Dr. Vefa AHSEN

 Üye

Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ

 Üye

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ

 Üye

Prof. Dr. Bülent SEZEN

 Üye

Prof. Dr. Elif Özlem ORAL AYDIN

 Üye