Mevzuat Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b maddesine istinaden, Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Komisyonun görevleri:

(1) Komisyon, mevzuat çalışmaları kapsamında Senato adına aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a)  İhtiyaç duyulan alanlarda yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat önerisi çalışmaları yapmak,

b) Üniversite için kabul edilmiş bulunan mevzuatları yenilemek, gözden geçirerek yürürlükteki mevzuata uygunluğunu ve birbiri ile uyumunu sağlamak.

c)  İlgili kurullardan / birimlerden gelen yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat taslaklarını incelemek. ç)  İlgili kurullardan / birimlerden gelen mevzuat değişiklik taleplerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak.

İlgili Esaslar:

26.09.2018 tarih 2018/12 sayılı GTÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi

MEVZUAT KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN
 Prof. Dr. Bülent KESKİNLER-Rektör Yardımcısı

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Av. Muhammed Eren BAŞARAN-Avukat

 Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

 Üye

Bahtiyar TELLİ-Personel Daire Başkanı

 Üye

Neriman UĞUZ-Fen Bilimleri Enstitü Sekreteri

 Üye

Nihal KARA-Mimarlık Fakültesi Sekreteri

 Üye

Murat UÇAR-Biyoteknoloji Enstitü Sekreteri

 Üye

Mikail ONUR-Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri

 Üye

Ayşe ODABAŞI-  Mühendislik Fakültesi Sekreteri

 Üye

Şermin KELEŞOĞLU-Temel Bilimler Fakülte Sekreteri V.

 Üye

Fırathan AYDEMİR-Strateji Geliştirme Şube Müdürü

 Üye

Semiha GÜNEŞ-İç Denetçi

 Üye

Öğr. Gör. Turan HANCI- Türkçe Bölümü

 Üye