Araştırma

ARAŞTIRMA KONULARI

 

YER BİLİMLERİ

1.YERÜSTÜ VE YERALTI SULARININ KALİTE VE MİKTAR AÇISINDAN İZLENMESİ

2.AKARSULARDA SEDİMENT KALİTESİ İZLEME

3.NÜTRİENT ve AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN SU HAVZALARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

4.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU HAVZALARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

5.ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİNİN SU HAVZALARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

6.MADEN SAHALARININ SU HAVZALARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 

DENİZ BİLİMLERİ

1.DENİZ ve GÖLLERDE EKOLOJİK DEĞİŞİMLERİN İZLENMESİ

2.DENİZ ve GÖLLERDE SEDİMENT KALİTESİNİN İZLENMESİ

 

ARAŞTIRMA ALTYAPISI

1. ARAZİ ÇALIŞMALARI:

2. LABORATUVAR

3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZLER

    - COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

    - MODELLEME YAZILIMLARI

            -  İSTATİSTİK YAZILIMLAR