Lisans Program Çıktıları

 

 

Öğretim Programının öğretim amaçları doğrultusunda belirlenen program çıktıları aşağıda verilmiştir.

PÇ1      Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek

PÇ2      Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek

PÇ3      Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlamak, formüle etmek ve incelemek

PÇ4      Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak

PÇ5      Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek

PÇ6      Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek

PÇ7      Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek

PÇ8      Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak

PÇ9      Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek