Lisans Programı Öğretim Amaçları

 

 

ÖA1: Öğrencilere temel Matematik bilgisi kazandırmak.

ÖA2: Matematiğin temel problemlerini, tarihini ve çözüm metotlarını tanıtmak. Alan içi

ve alan dışı geniş bir seçmeli ders havuzunu danışman desteği ile öğrencilere sunmak.

ÖA3: Gerçek hayattaki problemleri matematiksel bir dille formüle etme ve inceleme

 yeteneği kazandırmak.

ÖA4: Öğrencilerin sosyal iletişim, hayat boyu öğrenme süreçleri ve aradığı bilgiye

ulaşabilme yeteneklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak. Etkin bir şekilde Türkçe ve en

 az bir yabancı dilde kendisini ifade edebilmesini sağlamak.

ÖA5: İhtiyaç duyduğu alanlarda bilgisayar ve bilgisayar teknojilerini kullanma becerilerini

gelişmek.

ÖA6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve farkındalık kazandırmak.

ÖA7: Mesleklerini icra edebilecek ve de üst derece programlarına geçiş yapabilecek

mezunlar yetiştirmek.