Yönetim Kurulu

GTÜ Yönetim Kurulu
BAŞKAN
Prof.Dr. M. Hasan ASLAN

Rektör

ÜYELER
Prof.Dr. Bülent AKBAŞ

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Erhan DEMİRBAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ebru TÜMER KABADAYI

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK

Senato Tarafından Seç. Üye

Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI

Senato Tarafından Seç. Üye

Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL

Senato Tarafından Seç. Üye

Ömer Nadir SOYLU

Raportör