Senato Üyeleri

 

Senato Görevleri >> 

Senato, üniversitenin akademik konularda en üst karar organıdır. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve konservatuar müdürleri, her fakülteden fakülte öğretim üyeleri tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği en fazla üç müdürden oluşur. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın senato toplantılarına katılır ve raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme ve atama konuları dışındaki toplantılara katılabilir. Senato, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere, rektörün çağrısı üzerine toplanır.

Senatonun görev ve yetkileri şunlardır: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere;

a) Üniversite konseyi bulunmayan üniversitelerde üniversitenin stratejik planını karara bağlamak,
b) Bu Kanun hükümlerine göre üniversitenin yönetmeliklerini çıkarmak,
c) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, araştırma enstitüsü ve konservatuar kurulması teklif edilmesine karar vermek,
ç) Üniversite bünyesinde meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi, bölüm, anabilim ve anasanat dalı ile bilim dalı ve sanat dalı kurulmasını karara bağlamak,
d) Üniversite bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin öğretim programlarını karara bağlamak,
e) Üniversitenin akademik takvimini karara bağlamak,
f) Üniversitenin akademik yükseltmelerinde esas alınacak kıstasları belirlemek,
g) Fahri doktora unvanı verilmesini karara bağlamak,
ğ) Fakülte kurulunun aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak,
h) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

SENATO ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör

Prof.Dr. Nilay COŞGUN

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Erhan DEMİRBAŞ

Rektör Yardımcısı

FAKÜLTE DEKANLARI
Prof.Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Erhan DEMİRBAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Gökhan ÖZER

İşletme Fakültesi Dekanı

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ
Prof.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL

Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Işıl KURNAZ

Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SOYDAN

Enerji Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Savunma Teknolojileri Enstitüsü Müdürü V.

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü V.

SEÇİLMİŞ ÜYELER
Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Serap BEŞLİ

Temel Bilimler Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Elif Özlem ORAL AYDIN

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

Prof.Dr. Oya ERDİL

İşletme Fakültesi Temsilcisi

Ömer Nadir SOYLU

Genel Sekreter / Raportör