Makine Mühendisliği

GTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

 Bölüm tanıtımımız için aşağıdaki görseli tıklayınız.

 

 

  

GTÜ Makine Mühendisliği bölümü, 1994 yılında kurulmuş Enerji Sistemleri ve 2001 yılında kurulmuş Tasarım ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin birleşimi sonucunda 2008 yılında kurulmuştur. Seçkin bir akademik kadroya sahip olan bölümümüz 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibari ile %100 İngilizce olacak şekilde lisansüstü öğrenimine ek olarak, lisans öğrenimi için de öğrenci kabul edecektir. 

Makine Mühendisliği, sanayi ve teknolojideki gelişmelerde en çok öne çıkan meslek gruplarından biridir. Makine mühendisleri, eğitimleri boyunca edindikleri yaratıcılık, bilgi ve analitik düşünme kabiliyetlerini kullanarak yeni malzemeler, sistemler, süreçler tasarlayıp var olan tasarımlar üzerinde geliştirmeler yaparlar. Otomotiv sanayiden  robotik sistemlere, enerji sektöründen nano boyutlu parçalara kadar çok geniş bir yelpazede iş imkanı sunan Makine Mühendisliği bölümünü neden Gebze Teknik Üniversitesi’nde okumalıyım ?

 

Stratejik Konum

Bölümümüz savunma, havacılık ve bilişim merkezleri başta olmak üzere 3 Teknopark, 18 Organize Sanayi Bölgesi ve 35 Ar-Ge Merkezi’nin kalbinde konumlanmıştır.

 

Üniversite Sanayi İşbilirği 

Bölümümüz Türkiye sanayisinin kalbinde, sanayi kuruluşlarıyla yakın ilişki içinde bulunmaktadır. İşte bu nedenle bölümümüzde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra endüstriyel ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı araştırmalar da sürdürmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize sunabileceğimiz olanaklar: 

 •  Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) çevredeki pek çok firma ile gerçekleştirdiği işbirlikliği aracılığı ile öğrencilerimize sunucağımız staj fırsatları,
 • Dönem içerisinde veya isteğe bağlı ekstra olarak gerçekleştirilebilecek staj imkanı,
 • TÜBİTAK, Aselsan ve Havelsan gibi savunma sanayi şirketleri ile yapılan SAYP protokolü kapsamında bölümümüz öğrencilerine ilgili alanlarda bitirme projesi yaptırma olanağı ve sonrasında iş bulma şansının arttırılması,
 • Savunma, havacılık, Bilişim Vadisi gibi stratejik önemdeki sektörlerin tam merkezinde olmasına bağlı olarak bu şirketlerle sağlanacak iletişim kolaylığıdır.

 

Araştırma Yetkinliği 

Akademik kadromuzun uzun yıllardır yüksek lisans ve doktora programlarında kazandığı ileri derecede yetkinlik ile lisans öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimizin araştırma yetkinliğini arttırabilmek adına özellikle TÜBİTAK projelerinde lisans öğrencilerinin görev alması bölümümüzce desteklenmektedir. Ayrıca GTÜ URAP 2016 verilerine göre üniversiteler arası sıralamada 5. ve Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 sonuçları sıralamasında ise 7. sırada yer almaktadır. Bölümümüzde gerçekleştirilen araştırma ve uygulamalarda yararlanılan laboratuvarlar: 

 •  Küçük Hidroelektrik Santral (Küçük HES) Laboratuvarı 
 • Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Laboratuvarı 
 • Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarı 
 • Manyetik Levitasyon Laboratuvarı 
 • CAM (Bilgisayar Destekli İmalat) Laboratuvarı 
 • Plastik Enjeksiyon Laboratuvarı 
 • Mekanik  Laboratuvar 

 

Akademisyenler

Bölümümüz akademisyenlerinin sanayi ile olan iş birlikleri, gerçekleştirdikleri danışmanlıklar, Sanayi Bakanlığı ve Ar-Ge merkezi denetlemeleri ve hakemlikleri, yurtdışı eğitim tecrübeleri dolayısıyla elde edilen ve halen devam eden işbirlikleri ve uluslararası dergi hakemlikleri bölümümüz öğrencileri için önemli bir kazanım olacaktır.

 

Araştırma Alanları 

Bölümümüz, üç ana bilim dalından oluşmaktadır. 

 • Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol 
 • Tasarım ve İmalât  
 • Enerji Sistemleri 

Ayrıca bölümümüz akademik personeli tarafından gerçekleştirilen araştırma ve uygulama alanlarından bazıları aşağıda belirtilmektedir. 

 • İnsansız Hava Aracı (İHA) Uygulamaları 
 • 3D Printing
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları 
 • Uçaklar için Turbojet Motoru 
 • Endüstri 4.0 
 • Biyomühendislik Uygulamaları 
 • Mekatronik Uygulamaları 
 • Modern İmalat Teknolojileri
 • Elektrikli Araçlar için Enerji Sistemleri (Batarya ve Yakıt Pili) 
 • Nanoteknoloji (Moleküler Simülasyon Uygulamaları)
 • Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Simülasyonu, Analizi, ve Tasarımı 
 • Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu 

Çok Disiplinli ve Yenilikçi Ders Programı 

Bölümümüzde uygulanan ders programı Avrupa AKTS standartlarına uygun ve MÜDEK gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Uygulanan dersler bilgisayar, elektronik, biyomekanik, nanoteknoloji, malzeme ve uçak alanlarını kapsayacak nitelikte disiplinler arası seviyededir. Ayrıca öğrencilerimize çift anadal ve yandal yapma şansı sunulmaktadır. Bölümümüz Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programlarıyla uluslararası öğrenci hareketliliğine de önem vermektedir.