Makine Mühendisliği

 

GTU Makine Mühendisliği Bölümü

Bölümümüz, üç ana bilim dalından oluşmaktadır.

 • Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Ana Bilim Dalı
 • Tasarım ve İmalât Ana Bilim Dalı
 • Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı

TASARIM ve İMALAT ANA BİLİM DALI

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde açılan ve Türkiye`de ilk (ve de tek) Yüksek Lisans Programı olan Tasarım ve İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Destekli Tasarım, Mühendislik ve İmalat alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Yapılan araştırma ve uygulamalardan bazıları aşağıda belirtilmektedir. 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

 • Biyo-Mekanik Uygulamaları
 • Saç Metal Kalıp Tasarımı
 • Plastik Akış Analizi
 • Dövme Analizi
 • Balistik Darbe Analizi
 • Metal Kesme Analizi
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği uygulamaları
 • CAM Uygulamaları
 • Tersine Mühendislik Uygulamaları
 • Hızlı Prototip

ENERJİ SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI  

Günümüzde artan nüfusla birlikte modern yaşamın gereksinimlerinin çeşitlenerek artması sonucu enerji tüketimi artmakta ucuz ve temiz enerji üretim yöntemlerinin bulunması, mevcut enerji üretim sistemlerinin verimli şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Enerji Sistemleri mühendisliği çok genis bir alanda bir çok disiplini içinde barındıran bir konu olup ihtisaslaşmayı gerektirmektedir. 

Gebze Teknik Üniversitesi Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı'nda ağırlıklı olarak,

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
 • Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Modellenmesi, Simülasyonu, Analizi, ve Tasarımı
 • Enerji Sistemlerinin Optimizasyonu, 
 • Enerji Depolama Yöntemleri 

gibi konularda Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir.

Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı, seçkin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup, öğretim üyelerince enerji sistemleri üzerine değişik araştırma projeleri ve yüksek lisans tezleri yürütülmektedir. Araştırma sonuçları uluslararası konferanslarda bildiri olarak sunulmasının yanısıra uluslararası indekse giren dergilerde de makale olarak yayımlanmaktadır.