Sınav Hakkında

 

Gebze Teknik Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı GTÜ YÖS, Gebze Teknik Üniversitesi ve bu sınavı kabul eden diğer üniversiteler tarafından Fakülte,Yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans öğrenimi görecek olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesinde kullanılan bir sınavdır.

KAPSAM

Birinci bölüm; Soyut düşünme, akıl yürütme ve analitik düşünceyi ölçen 40 soru; İkinci bölüm ise matematik ve geometri alanlarından oluşan ve sayısal beceriyi ölçen 40 sorudan oluşmaktadır.

TAKVİM

GTÜYÖS, her yıl akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir kez yapılır ve Rektörlük tarafından oluşturulan GTÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür.

GEÇERLİLİK

Sınavın geçerlik süresi iki yıldır. 

DÜZENLEME

Sınav ile ilgili tüm işlemler Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilir.