GTÜYÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Hakkında

Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GTÜYÖS); Gebze Teknik Üniversitesi ve bu sınavı kabul eden diğer üniversiteler tarafından, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans öğrenimi görmek isteyen yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesinde kullanılan bir sınavdır.
 
Gebze Teknik Üniversitesi, bünyesindeki 4 fakülteye yabancı uyruklu lisans öğrencisi alımlarını bu sınavın sonucuna ve GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi'ne göre gerçekleştirmektedir.
 

SINAV KAPSAMI

Sınavın birinci bölümü; soyut düşünme, akıl yürütme ve analitik düşünceyi ölçen 40 sorudan, ikinci bölümü ise matematik ve geometri alanlarında sayısal beceriyi ölçen 40 sorudan oluşmaktadır.

Sınav sonucunun başarılı sayılabilmesi için alınan standart puanın en az 70 olması gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ

GTÜYÖS, her yıl YÖS takviminde belirtilen tarihte gerçekleştirilir ve GTÜ Rektörlüğü tarafından onaylanan GTÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. 2017-2018 Akademik Yılına ait sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

 

Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GTÜYÖS) Takvimi

Sınava Ön Başvuru İçin Son Tarih

14 Haziran 2018

Sınava Kesin Kayıt Ücreti Ödemesi İçin Son Tarih

14 Haziran 2018

Sınava Girecek Öğrencilerin İlanı

19 Haziran 2018

GTÜYÖS Sınavı

27 Haziran 2018

Sınav Sonuçlarının İlanı

06 Temmuz 2018


Diğer tüm işlemler için GTÜ akademik takvimini ve web sitesi duyurularını takip etmeniz gerekmektedir.

SINAVLA İLGİLİ İŞLEMLER VE BAŞVURU

GTÜYÖS ile ilgili tüm işlemler Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla yürütülür. Sınav başvurunuzu, sol menüde yer alan "Sınav Başvurusu" seçeneğine tıklayıp ilgili sayfadaki formu doldurarak yapabilirsiniz.

 

** Sınav ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

GEÇERLİLİK SÜRESİ

GTÜYÖS; sınav sonuçlarının ilanından itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN KABUL EDİLEBİLEN DİĞER SINAVLAR 

  • SAT I: Math (Matematik) ve Critical Reading (Eleştirel Okuma) testlerinden; Math (Matematik) puanı en az 600 olmak üzere, 1600 üzerinden, en az 1100 toplam puan,
  • GCE: En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level) puanı,
  • ACT: Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) puan türlerinin her birinden en az 25’er puan,
  • ABITUR: En az 3 (1,2 ve 3) puan,
  • MATURA: En az 3 (1,2 ve 3) puan,
  • Uluslararası Bakalorya: Diploma notu en az 30 puan olmak üzere,

ülkemizde farklı üniversiteler tarafından yapılan GTÜYÖS benzeri sınav sonuçları GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır.