Akademik Kadro

 

  

Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Işıl KURNAZ

E-posta: ikurnaz@gtu.edu.tr 

  

Ümit Barış KUTMAN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Ümit Barış KUTMAN  

E-posta: bkutman@gtu.edu.tr

  

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

Program Koordinatörü

E-posta: bykutman@gtu.edu.tr 

 

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Müge İŞLETEN HOŞOĞLU

E-posta:  mugehosoglu@gtu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Banu BAHŞİ ORAL

E-posta: boral@gtu.edu.tr

 

 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI

 

Arş. Gör. Hande MUTLU

Öğrenci Takip Dosyaları Sorumlusu & Bakım Sorumlusu

E-posta: handemutlu@gtu.edu.tr

 
 

 

 Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ

Seminer Dersi Sorumlusu 

E-posta: btuncbas@gtu.edu.tr


Arş. Gör. Yiğit Koray BABAL

Web Sitesi Sorumlusu

E-posta: ykbabal@gtu.edu.tr