Ekipman Talebi

 

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) 

GTÜ Akademik ve İdari Bilişim Hizmetleri Bilgisayar ve Yazıcı Temin Politikası

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, idari personel ve okutmanlara ait kişisel ofis bilgisayarlarını temin eder. Kişisel ofis bilgisayarları, ofis seviyesi işlemlerin yürütülmesine cihazın ömrü boyunca yeterli olacak seviyede temin edilir.  Kişisel ofis bilgisayarları standart klavye ve fare ve gerekiyorsa monitör ile teslim edilir.

Ofis bilgisayarları resmi kabul edilen cihaz ömrü doğrultusunda 5 yıl ömür gözetilerek personele temin edilir. Teslim tarihinden itibaren 5 yaşını aşmış olan bilgisayarlar talep edildiği takdirde  eskisi iade edilmek sureti ile yenisi ile değiştirilir. Değişim sırasında Monitör ihtiyacı mevcut monitörün teknik kapasitesi göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve gerekiyorsa yerine getirilir. Monitörler, 21.5inç ve Full HD (1920x1080) çözünürlük temin edebilen sayısal sinyal girişine sahip olan modeller baz alınacaktır. Bu standardı sağlayamayan ya da sorunu olan  monitörler bilgisayar değişimi sırasında değiştirilir.

Teknik olarak BİDB tarafından belirlenen ofis kapsamının üstünde, yüksek kapasiteli araştırma bilgisayarı ya da monitörü gereksinimi olan (yüksek işlemci kapasitesi, çok çekirdek vb.) durumlarda BİDB tarafından ilgili öğretim üyesinin ayrı kaynaktan ödenek sağlaması durumunda yalnızca satın alma ve servis aşamasında teknik destek verilir ve bu tür gelişmiş bilişim  ihtiyaçlarının finansmanı BİDB bütçesinden yapılmaz. Bununla birlikte standart ofis bilgisayarlarına performans artırma amacıyla hafıza yükseltilmesi konusunda BİDB  imkanları doğrultusunda talepleri kendi bütçesinden karşılar.

Çevre korunması, kaliteli baskı alınabilmesi ve verimlilik açısından BİDB tarafından yazıcı ve tarayıcı temini bölüm sekreterliği ve bölüm sekreterliği yüksek kapasite ağ bağlantılı ve çift taraflı ortak kullanım yazıcısı seviyesinde gerçekleştirilir. Öğretim üyelerinin ofislerine yazıcı temini bu sebeplerle gerçekleştirilmez. Ortak alanlarda bulunan yüksek kapasiteli kaliteli yazıcı kullanımı konfigürasyonu istendiğinde BİDB tarafından gerçekleştirilir. Bu yazıcıların toner ve kartuş giderleri ilgili birimler tarafından karşılanır. 

Öğrenci laboratuvarlarına, araştırma laboratuvarlarına ya da özel farklı alanlarda kullanım amacıyla yeni bilgisayar  ya da benzeri ürünler temini BİDB bilgisayar temini kapsamı dışında olup finansman temin edildiği takdirde satınalma desteği verilir.

5 yılını doldurmuş eski bilgisayarların kullanılabilecek durumda olanları laboratuvar, farklı ofis kullanımı ya da öğrenci kulüpleri gibi noktalarda değerlendirmek mümkün olduğunda demirbaş devirleri yapılmak sureti ile üniversite bünyesinde farklı noktalarda değerlendirilir. Bu mümkün olmuyorsa bu bilgisayarlar ilgili hurda komisyonu tarafından hurdaya ayrılır.

Ofis bilgisayarı temini, öğretim üyesinin talebi doğrultusunda yaklaşık aynı maliyetli dizüstü bilgisayar olarak yapılabilir. Bir personele hem masaüstü hem dizüstü bilgisayar ayrı zamanlarda bile olsa BİDB tarafından temin edilmez. BİDB, GTÜ personeline tablet, telefon cihazlarını iç bütçe kaynaklı olarak bilişim cihazı temini kapsamında temin etmemektedir.

GTÜ personeli kendisine teslim edilmiş olan bilişim cihazlarını bilgi işleme ve kendi idari amirliğine bildirmeksizin bir başkasına devredemez.

Bilgisayar temini süreci ilgili personel tarafından Talep Formunun (link) doldurulması ve bilgi işlem merkezine teslim edilmesi ile gerçekleştirilir. Bilgisayar temini sürecinde personelin üzerinde kayıtlı demirbaş bilgisayar mevcudiyeti ve bilgi işlem kayıtları dikkate alınarak verimlilik ve tasarruf hedeflenir. Bu süreç aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

Bu süreç doğultusunda aşağıdaki linkten Bilgisayar Talep Formunu bilgisayarınıza indirip, eksiksiz doldurarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teslim edebilirsiniz. 

Bilgisayar Talep Formu: <<<Bilgisayar Talep Formu.docx >>>

(Formu indirip detaylı doldurduktan sonra BIM’e imzalı olarak ulaştırınız.)