Mühendislik Hizmetleri

 

2016 yılı içinde taslak olarak yayınlanan "Türk Bina Yönetmeliği" içinde yer alan "1.3. ÖZEL KONULARDA TASARIM GÖZETİM VE KONTROLU" bölümünde  "...ilgili alanda mesleki yetkinliği haiz uzmanlardan “tasarım gözetim ve kontrol” hizmeti alınmak zorundadır." ifadesi yer almaktadır. Biz de GTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü olarak sahip olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi laboratuvar imkanlarımızla birleştirerek mühendislik hizmetleri vermekteyiz.