Öğretim Üyeleri

Vefa AHSEN
Prof. Dr. Vefa AHSEN
E-posta: ahsengtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 255
Telefon: (262) 605 3023
 Ftalosiyanin ve oksimler ve metal kompleksleri kimyası.
Uygulamalar:kimyasal sensör,fotodinamik terapi,sıvı kristal,NLO,dye-sensitized solar cells.
Ramazan ALTUNDAŞ
Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ
E-posta: raltundasgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 152
Telefon: (262) 605 3092
Enantioslective alkylations, Structurally complex heterocyclic compounds, R&D on API, Syntheses of impurities of drugs, Drug discovery : Anticancer and antimicrobial compounds, Agrochemicals
Devrim ATİLLA
Prof. Dr. Devrim ATİLLA
E-posta: datillagtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 252
Telefon: (262) 605 30 20
Fotodinamik terapi, güneş pilleri ve sensör uygulamaları için yeni makrosiklik bileşiklerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi. OLED uygulamalarına yönelik bileşiklerin sentezi.
Serap BEŞLİ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Serap BEŞLİ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: besligtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Kat 2, 241
Telefon: (262) 605 3013
- Hetero halkalı bileşiklerin kimyası
- Yeni tip organik ve anorganik bileşiklerin sentezi
- Yapı Tayini
- Anorganik reaksiyon mekanizmaları
- Kiral Bileşikler
Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ
Prof. Dr. Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ
E-posta: hayalsonmezgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1. kat
Telefon: (262) 605 3088
Çapraz Bağlı Polimerler, Polimerik Absorbentler, Fonksiyonel Polimerler, Polimer-Metal Kompleksleri, Polimerik Adsorbentler, Spiro Polimerler, Spiro-ortokarbonatlar, İletken Polimerler,
Ümit DEMİR
Prof. Dr. Ümit DEMİR
E-posta: demirugtu.edu.tr
Ofis: , Kimya 151
Telefon: (262) 605 3021
Elektroanalitik Yöntemler, Elektrokataliz, Süperkapasitörler, Elektrokimyasal Bileşik Yarıiletken, Polimer ve Metal Oksit Sentezi, Güneş Pilleri, Fotoelektrokimyasal Hücreler, Amperometrik Sensörler
Erhan DEMİRBAŞ
Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ
E-posta: erhangtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 238
Telefon: (262) 605 30 10
Metal oksit nanotaneciklerin sentezi, sensör ve biyosensör uygulamaları
Yüzey Kimyası
Termodinamik
Kimyasal Kinetik
Adsorpsiyon
Elektrokimya
Mahmut Durmuş
Prof. Dr. Mahmut Durmuş
E-posta: durmusgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 251
Telefon: (262) 605 30 19
ANALİTİK KİMYA Fotodinamik terapi ile kanser tedavisinde kullanılabilecek ftalosiyanin, BODIPY ve kumarin fotosensitizerlerin sentezi, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi.
Ayşe Gül GÜREK
Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK
E-posta: gurekgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 249
Telefon: (262) 605 3017
Tetrapyrroles, Phthalocyanines, BODIPY, Chemistry of photosensitisers, Porphyrins, Chemical Sensors, Photodynamic Therapy, Energy Storage and Energy Materials (Fabrication of DSSC), Liquid crystals
Hanife İBİŞOĞLU
Prof. Dr. Hanife İBİŞOĞLU
E-posta: ibisoglugtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 241
Telefon: (262) +90 262 605 30 12
Anorganik Kimya, Fosfazen Kimyası
Adem KILIÇ
Prof. Dr. Adem KILIÇ
E-posta: kilicgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 236
Telefon: (262) 605 30 08
Anorganik Kimya,Koordinasyon Kimyası,Organometalik Kimya,Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve uygulamaları
Aziz TANRISEVEN
Prof. Dr. Aziz TANRISEVEN
E-posta: tanrisevengtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 2
Telefon: (262) 605 30 81
Karbohidratlar
Prebiyotikler
İmmobilizasyon
Yağlar
Biyodizel Üretimi
Kozmetik Ürünleri
Yara İlaçları
Aylin USLU
Prof. Dr. Aylin USLU
E-posta: aylingtu.edu.tr
Ofis: Kimya, kat 2 (237)
Telefon: (262) 605 30 09- 605 30 67 (Lab)
Anorganik Kimya, Stereokimya, Yeni bileşiklerin sentezi, Yapı ve karakterizasyon
Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Gönül YENİLMEZ ÇİFTÇİ
E-posta: yenilmezgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 239
Telefon: (262) 605 30 11
Anorganik Kimya,Fosfazen Kimyası. Biyolojik aktivite özelliği gösterebilecek yeni inorganik ve organik bileşiklerin sentezlerinin incelenmesi, elde edilen bileşiklerin yapı aydınlatma çalışmaları.
Serkan YEŞİLOT
Prof. Dr. Serkan YEŞİLOT
E-posta: yesilgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 242
Telefon: (262) 0 262 605 30 14
Molecular Sensor, Phosphazene Chemistry, Carbon Nanotubes, Stereochemistry, Dyes (BODIPY, Pyrene, Phthalocyanine), Inorganic polymers
Fatma YÜKSEL
Prof. Dr. Fatma YÜKSEL
E-posta: fatmagtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 248
Telefon: (262) 605 30 16
*Ftalosiyanin, perilendiimid, naftalendiimid, ve fulleren türevleri içeren yeni boyar maddelerin dizayn, sentez ve enerji/elektron transferi özelliklerinin incelenmesi
*Tek kristal yapı analizi
Bunyemin COSUT
Doç. Dr. Bunyemin COSUT
E-posta: bc[at]gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 243
Telefon: (262) 605 30 15 / 605 14 33
*Fundamental photochemistry/photophysics of molecular materials *Photofunctional materials for Energy, Electronics and Medicine (sensors,imaging,Artificial Photosynthesis)Graphene-based Nanomaterials
Fabienne Dumoulin
Doç. Dr. Fabienne Dumoulin
E-posta: fdumoulingtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 254
Telefon: (262) +90 262 605 30 22
ORGANIC CHEMISTRY
Chemistry of photosensitisers. Tetrapyrroles. Phthalocyanines. Porphyrins. Carbohydrates. Photodynamic Therapy. Self-assemblies.
Ferda HACIVELİOĞLU
Doç. Dr. Ferda HACIVELİOĞLU
E-posta: ferdagtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 153
Telefon: (262) 605 30 93
Journaof Energy Systems Alan Editörü http://dergipark.gov.tr/jes/board Organik-Anorganik Polimerler,Polimer Karakterizasyonu, X-ışınları, Yakıt Hücreleri, İletken Polimerler, Yenilenebilir Enerji
Ümit İŞCİ
Doç. Dr. Ümit İŞCİ
E-posta: u.isci(at)gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 250
Telefon: (262) 605 30 18
Energy and Energy Materials
Phthalocyanine catalysts
Supramolecular catalysts
Homogeneous and heterogeneous catalysts
Oxidation chemistry
Cross-Coupling catalysts
Elif OKUTAN
Doç. Dr. Elif OKUTAN
E-posta: eokutangtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 253
Telefon: (262) 605 30 91
Sentetik Karbon Allotropları (Karbon Nanotüp, Fulleren), BODIPY ve Perilen Bileşikleri, Nanokompozit Malzemeler, Organik Güneş Pilleri, Enerji- Yük Transfer Sistemleri, Fosfazen Kimyası,
İbrahim Fazıl ŞENGÜL
Doç. Dr. İbrahim Fazıl ŞENGÜL
E-posta: fazilsengulgtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 142
Telefon: (262) 605 30 87
Synthetic organic chemistry,
biologically active heterocyclic compounds
medicinal chemistry,
indoles
Yunus ZORLU
Doç. Dr. Yunus ZORLU
E-posta: yzorlu[]gtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Ofis147@3125, CrystalLab@3111, SynthesisLab@3119
Telefon: (262) 605 31 25
Analytical Chemistry, Development of Micro/Mesoporous MOFs for Sensing, Energy Storage, Catalysis, Magnetism.
Burcu DEDEOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Burcu DEDEOĞLU
E-posta: b.dedeoglugtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 140
Telefon: (262) 3085
Computational chemistry and molecular modeling: Modeling of reaction mechanisms in organic and organometallic reactions, simulations of biochemical processes in biological systems.
Huriye ERDOGAN DAGDAS
Dr. Öğr. Üyesi Huriye ERDOGAN DAGDAS
E-posta: herdogangtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 139/ Lab: 122
Telefon: (262) 605 3084
Enzymology, Oxidative Stress, Protein characterization,
Haem-containing proteins and their mechanisms, antibody/nanobody -based biopharmaceuticals
Tuğçe N. GEVREK CİVAN
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe N. GEVREK CİVAN
E-posta: tcivangtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 139
Telefon: (262) 605 3084
Polimerler, Hidrojeller, Polimer fırçalar, Reaktif polimerik yüzey kaplamaları
İrem KULU
Dr. Öğr. Üyesi İrem KULU
E-posta: iremkulugtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 149
Telefon: (262) 0262 605 3089
Organik Kimya
Biyolojik aktif molekül sentezi,
Cross-coupling Heck reaksiyonu
İlaç hammaddesi sentezi&proses geliştirme,
Ftalosiyanin sentezi
Zehra ÖLÇER
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖLÇER
E-posta: z.olcergtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 141
Telefon: (262) 605 30 86
Enzimlerin İmmobilizasyonu, Karbohidrat Kimyası, Prebiotikler, Biyoteknoloji, Biyosensörler

Öğretim Görevlileri

Naciye  ÖZTÜRK
Dr. Naciye ÖZTÜRK
E-posta: naciyeozturkgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 150
Telefon: (262) 6053090
Analitik Kimya, Ayırma Yöntemleri, Kromatografi, GC-MS,TD-GC-MS,SPME, Uçucu ve Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Çeşitli Matrikslerde Örneklenmesi ve Analizi, Elektrokimyasal Analiz Yöntemleri
Derya DAVARCI
Dr. Derya DAVARCI
E-posta: ddavarcigtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L06
Telefon: (262) 605 31 27
Coordination Polymers,
Phosphazenes chemistry,
Inorganic chemistry,
Synthesize and characterization,
Crystal Structures
Liquid Crystals
NMR Spectroscopy
Elif ŞENKUYTU
Dr. Elif ŞENKUYTU
E-posta: senkuytugtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L-14
Telefon: (262) 605 3120 / 605 3063
Inorganic Chemistry, Phosphazene Chemistry and BODIPY Compounds, Synthesis and Structure Characterization, Biological Activity, Photophysical Properties, Chemosensors and Biosensors,
Esra Nur KAYA
Öğretim Görevlisi Esra Nur KAYA
E-posta: enkayagtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L-03
Telefon: (262) 605 31 06
Ayşen ORHAN ERKOVAN
Öğretim Görevlisi Ayşen ORHAN ERKOVAN
E-posta: aerkovangtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 1L04
Telefon: (262) 0262 605 30 96
Kütle Spektrometreleri(LC-MS,MALDI-MS)

Öğretim Yardımcıları

Şule ŞAHİN
Doç. Dr. Şule ŞAHİN
E-posta: sulegtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 137
Telefon: (262) 6053082
Fosfazen Kimyası, Anorganik Kimya
Sinem TUNCEL KOSTAKOĞLU
Doç. Dr. Sinem TUNCEL KOSTAKOĞLU
E-posta: stuncelgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 141
Telefon: (262) 605 30 86
Ftalosiyanin Bileşikleri, Sıvı Kristaller
Hüsniye ARDIÇ ALİDAĞI
Dr. Hüsniye ARDIÇ ALİDAĞI
E-posta: hardicgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 205
Telefon: (262) 605 30 57
Anorganik Kimya, Fosfazenler, Stereokimya, Dendrimerler, Kenetlenme Reaksiyonları, Organik yarı-iletkenler, Organik ince film transistörler (OTFTs)
Mehmet Menaf AYHAN
Dr. Mehmet Menaf AYHAN
E-posta: menafayhangtu.edu.tr , mmayhangmail.com
Ofis: Kimya, 205
Telefon: (262) 30..
Supramolecular Chemistry (Cucurbituril, resorcinarene cage structures),
Radical chemistry, phenantridin derivatives
Phthalocyanine ve Porphyrin chemistry,
Nonlinear Optic
Seda Demirer
Dr. Seda Demirer
E-posta: sdemirergtu.edu.tr
Ofis: Kimya, Ofis 205
Telefon: (262) 605 30 57 - 30 68
Inorganic Chemistry,Phosphazenes Chemistry, Bodipy Dyes
Mehmet Fatih SAĞLAM
Dr. Mehmet Fatih SAĞLAM
E-posta: mfsaglamgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 206
Telefon: (262) 605 30 58
ORGANIC CHEMISTRY
Synthesis, Conjugated Hydrocarbons, Dendralenes, Polyenes, Cycloaddition Reactions, Cross-Coupling Reactions
Aişe ÜNLÜ
Dr. Aişe ÜNLÜ
E-posta: aakpinargtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 137
Telefon: (262) 605 30 82
Rekombinant DNA teknolojisi, Enzim karakterizasyonu, Enzim İmmobilizasyonu, Karbohidrat Kimyası, Sentetik/Doğal kaynaklı antimikrobiyal ve antibiyofilm ajanların araştırılması, Yeşil Kimya
Mahmut YILDIZ
Dr. Mahmut YILDIZ
E-posta: yildizmgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 (+90 262 605 30 61)
Telefon: (262) 605 30 64 (Laboratuvar, 2L-03)
Organik Bileşiklerin Sentez ve Karakterizasyonu, Kinon Türevleri, Biyolojik Aktivite Performans Karşılaştırması, Heterojen Kataliz, Katalitik Metan Dönüşümü, Mezogözenekli Oksitler.
Elçin Ezgi AHİ
Arş. Gör. Elçin Ezgi AHİ
E-posta: eahigtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212 / Lab: 1L-13
Telefon: (262) 605 30 59
ANALİTİK KİMYA
Nuray Esra AKSAKAL
Arş. Gör. Nuray Esra AKSAKAL
E-posta: neyazicigtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213, Lab:2L-01
Telefon: (262) 605 30 60 - 30 62
Perylenes, Organic Chemistry, Inorganic Synthesis, Electrophilic Cyclization Reactions, Heterocyclic Synthesis
Fatma ALBAYRAK
Arş. Gör. Fatma ALBAYRAK
E-posta: fatmaalbayrakgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213/ Lab: 1L-16
Telefon: (262) 6053060 (Ofis)/ 3122 (Lab)
Organik Kimya
Biyoaktif Organik Moleküllerin Sentezi, Cross-Coupling Reaksiyonları
Merve BAT
Arş. Gör. Merve BAT
E-posta: merve.batgtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 213
Telefon: (262) 605 30 60/ 3107 (Lab)
Biyokimya, Antioksidan Aktivite
Halil DUYAR
Arş. Gör. Halil DUYAR
E-posta: halilduyargtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 214 / Lab: 1L-15
Telefon: (262) 605 30 61 (Ofis) / 3121 (Lab)
Organik Kimya
Ligand G4-DNA Etkileşim Mekanizmaları
Hande ESERCİ
Arş. Gör. Hande ESERCİ
E-posta: hesercigtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212
Telefon: (262) 605 3059 (Ofis) / 3069 (Lab)
Sentetik Karbon Allotropları, BODIPY ve Perilen Bileşikleri, Nanokompozit Malzemeler, Organik Güneş Pilleri, Enerji- Yük Transfer Sistemleri
Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK
Arş. Gör. Gizem GÜMÜŞGÖZ ÇELİK
E-posta: gizemgumusgozcgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 138
Telefon: (262) (262)6053083
Kevser HARMANDAR
Arş. Gör. Kevser HARMANDAR
E-posta: kharmandargtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 206
Telefon: (262) 605 30 77 (2L-16)
Nazmiye KILIÇ
Arş. Gör. Nazmiye KILIÇ
E-posta: nakbaygtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212, Lab: 2L-07
Telefon: (262) 605 30 59 (Ofis), 30 68(Lab)
Dr. Abdulkadir KOÇAK
Arş. Gör. Dr. Abdulkadir KOÇAK
E-posta: kocakgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 138
Telefon: (262) 6053083
Foto-parçalanma ile Moleküler Spektroskopi, Pulslu lazer spektrometreler
Hesaplamalı Kimya ile metal iyonu-ligand, Makromolekül-ligand etkileşimlerinin incelenmesi
Ceylan MUTLU BALCI
Arş. Gör. Ceylan MUTLU BALCI
E-posta: ceylanmutlugtu.edu.tr
Ofis: , Kimya, 206, Lab: 2L-03
Telefon: (262) 605 3058 (Ofis) / 3064 (Lab.)
Inorganic Chemistry,
Heterocyclic Compounds,
Phosphazene Compounds,
Synthesis and Characterization,
Crystal structure (X-ray diffraction),
Stereogenic properties
Dilek ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dilek ÖZTÜRK
E-posta: dilekozturkgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213
Telefon: (262) 605 30 60
Analitik Kimya
Atık Biyokütle Kaynaklarından Endüstriyel Kimyasalların Eldesi
Biyokütle Dönüşümü
Ezel ÖZTÜRK
Arş. Gör. Ezel ÖZTÜRK
E-posta: ezelozturkgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212 / Lab: 2L-08
Telefon: (262) 605 3059 (Ofis) / 3069 (Lab)
Fosfazen Kimyası
Uğur PALA
Arş. Gör. Uğur PALA
E-posta: upalagtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 212 / Lab: 1L-01
Telefon: (262) 605 3107 (Lab.)
Biyokimya, Biyoteknoloji, Protein mühendisliği, Enzim karakterizasyonu
Duygu PALABIYIK
Arş. Gör. Duygu PALABIYIK
E-posta: d.palabiyikgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 205 / 2L-03
Telefon: (262) 6053057 (Ofis) / 3064 (Lab.)
Inorganic Chemistry,
Phosphazene Chemistry,
Synthesis and Characterization
Erdem SARI
Arş. Gör. Erdem SARI
E-posta: erdemsarigtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 2L-13
Telefon: (262) 605 3074
Ahmet ŞENOCAK
Arş. Gör. Ahmet ŞENOCAK
E-posta: asenocakgtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 (2L13)
Telefon: (262) 6053061-74
Elektrokimya,
Elektrokimyasal sensörler,
Hesaplamalı kimya,
Karbon nanotüp modifikasyonu,
Grafen modifikasyonu,
Burcu TOPALOĞLU AKSOY
Arş. Gör. Burcu TOPALOĞLU AKSOY
E-posta: btopaloglugtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 213
Telefon: (262) 6053060 - 3075
Photocatalysis, Hydrogen Evolution by Water Splitting, Artificial Photosynthesis, BODIPY Dyes, Sensors, Luminescent Nanoparticals, Photochemistry
Süreyya Oğuz TÜMAY
Arş. Gör. Süreyya Oğuz TÜMAY
E-posta: sotumaygtu.edu.tr
Ofis: Kimya, 214 (2L04-Lab)
Telefon: (262) 605 3061 - 3065
Chemical sensors, Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry, Atomic and Molecular Spectroscopy, Instrumental Analysis, Environmental Analysis, Optical Properties of Dyes