Burslar Hakkında

 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BURSLARI

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen b​urs ve destekler;

GTÜ BURSLARI

 • İHTİYAÇ BURSU
 • YEMEK BURSU 
 • BAŞARI BURSU

İhtiyaç bursları:

Öğrencilerimizin burs başvuru formunda belirttikleri bilgilerine göre sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen lisans ve lisansüstü öğrencilerimize tahsis edilen burslardır. 

Yemek bursu; ihtiyaç bursunda olduğu gibi öğrencinin maddi gereksinim durumuna göre belirlenir.

Yemek bursu sadece lisans öğrencilerimizi kapsamaktadır.

a) Üniversitenin Sağlık Kültür Spor Dairesi işbirliği ile verilen yemek bursları; ihtiyaç sahibi lisans öğrencilerine, üniversitenin öğrenci yemekhanesinde 1 (bir) adet öğle yemeğinin ücretsiz sağlandığı destektir.

Her dönem yemek hakkının % 50 sinden fazlasını kullanmayan öğrencilerin bu bursu kesilir.

b) Yemek bursu bağışında bulunmak isteyen kişi veya kurumlar tarafından Vakıf aracılığı yemek bursu sağlanmaktadır.  

c) Gebze Teknik Üniversitesinde öğrenim gören ve yemek bursundan faydalanmak isteyen tüm engelli öğrencilere herhangi bir koşul aramaksızın yemek bursu desteğinden öncelikli olarak faydalandırılırlar.

Başarı bursları:

a) Lisans Başarı Bursu: ÖSYM tarafından yapılan mevcut yılın üniversiteye yerleştirme sınavı ile Gebze Teknik Üniversite’sinin herhangi bir lisans programını tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere; üniversiteye yerleşme sınavındaki başarı sıralamasına ve bölüme yerleşme başarı sırasına göre ilanda belirtilen şartlarda tahsis edilen burslardır. Hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere ilk akademik yılın Ekim ve Haziran ayları dâhil 9 ay süresince verilen burslardır.

b) Başarı bursunun devam edip etmeyeceğine, devam edecekse hangi koşullarda devam edeceğine Vakıf tarafından karar verilir.

Burs Başvurusu

 Burs Başvuru Sistemi sayfasından yapılır. 

1. Lisans ve Lisansüstü burs başvuruları; her akademik yıl başlangıcında Burs Şubesi tarafından duyurulan tarihlerde, aktif hale getirilen  Burs Başvuru Sistemi  sayfasından Burs Başvuru Formu çevrimiçi (online) doldurularak yapılır.

2. Belgeler ilan edilen tarihlerde ve ilan edilen şekilde teslim edilir. Gerekli durumlarda ek belgeler istenebilir.  Bu belgelerin belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

3. Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği içindeki vakıf / kurum / kuruluşların burslarını alabilmeniz için, ilan edilen tarihlerde burs başvurularını belgeleri ile birlikte tamamlamanız gerekir.

 Bursun Süresi ve Miktarı

a)      Bursların; kontenjanı, miktarı, başlama tarihi, süresi, yıllık artış oranı ve aylık ödeme tarihleri maddi kaynağı sağlayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından belirlenir.

b)     Burs desteğinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin koşul belirtmediği durumlarda ilan edilen şartlar geçerlidir.

Bursun Kesilmesi

Devam etmekte olan burslar aşağıda belirtilen durumlarda kesilir:

a)      Öğrencinin burs almaktan vazgeçmesi,

b)     Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi,

c)      Herhangi bir disiplin cezası alması,

d)     Öğrenim hakkının saklı tutulması,

e)      En az bir yarıyıl devamsız olması veya kaydını yenilememesi,

f)       Başka bir kurum, kuruluş veya gerçek kişilerden burs aldığının belirlenmesi,

g)      Verdiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması, 

Burs alamayacak öğrenciler:

 1. Türkiye Cumhuriyeti olmayan öğrenciler
 2. KYK bursu ve diğer kurum ve vakıflardan burs alan öğrenciler
 3. Kayıt donduran öğrenciler
 4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışan öğrenciler
 5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre disiplin suçu işlemiş öğrenciler

 

BURS BAĞIŞINDA BULUNMAK İÇİN;

GTÜ Burs Takip Şubesi Aracılığı İle;

Burs Takip Şubesi ile iletişime geçerek burs vermek istedikleri öğrenci sayısını, süresi ve miktarı (aylık veya yıllık) bilgileri ile burs vermek istedikleri öğrenci/öğrencilerle ilgili varsa koşullarını (başarı, bölüm) bildirirler.

Doğrudan;

Burs veren kişi ya da kurumlar Burs Takip Şubesi'nin  veya kendilerinin belirlediği öğrenci/öğrencilerin hesabına doğrudan burs ödemesini yapar.

 Burs Takip Şubesi bursların daha fazla öğrencimize ulaşması için, bağışta bulunmak isteyen kişi ve kurumlarla  işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 

DEVLET BURSLARI

 Devlet bursları için öğrenciler doğrudan ilgili kuruma başvuru yaparlar. Bursların devamı ile ilgili takibi de kurumlar kendileri yapmaktadırlar.

 • KYK BURSU
 • KYK GTÜ KONTENJANI
 • KYK BAŞBAKANLIK BURSU 

 

 

 


Bilgi için:

Selma KARADENİZ

Gebze Teknik Üniversitesi

Tel: 262.605 11 18

E-Posta: skaradeniz@gtu.edu.tr

                gtuburslar@gtu.edu.tr