Yüzey Fiziği Laboratuvarı

Laboratuvar..İsmi

 Yüzey Fiziği Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Osman ÖZTÜRK
İlgili Bölüm Fizik Bölümü
Telefon   0 262 605 17 88
Adres  Gebze Teknik Üniversitesi  Nanoteknoloji Enstitüsü 41400  Gebze/KOCAELİ
Laboratuvar Çalışanları
Dr. Ali Şems AHSEN
Öğr. Gör. Melek TÜRKSOY ÖCAL
Arş. Gör. Baha SAKAR
Arş. Gör. Ayşe SÖNMEZ
Genel Bilgi
 • Yüzey Fiziği Laboratuvarı UHV şartlarında katı malzemelerin en üst vakum yüzeyinden 10 nm derinliğe kadar olan bölgenin elektronik, yapısal ve kimyasal karakterizasyonlarının yanı sıra yüzey geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır.
 • Epitakisyel ve poli kristal yapılı tek veya çok katlı ultra ince film geliştirme ve karakterizasyon kapasitesine sahiptir.
 • Kendi bünyesinde çok katlı kompozit filmler ve metalik heterokatalizör yüzeyler üzerinde yapılan çalışmalar ile sırasıyla Manyetik uygulamalara ve Yakıt hücrelerine yönelik temel problemleri çözmeyi amaçlar.
 • Var olan alt yapısı ile diğer Ar-Ge gruplarına araştırma desteği verir.
 • Endüstriden gelen ‘teknoloji problemlerini – reverse engineering ‘ taleplerine de cevap verebilmektedir.
Laboratuvar Fotoğrafı  
Yapılan Uygulamalar
 • Yüzey Elektronik Yapının Karakterizasyonu
 • Yüzey Kimyasal Stokiyometri Karakterizasyonu
 • Yüzey Kristal Simetrinin Kısa ve Uzun Erimli Araştırılamsı
 • Atomik Hassasiyetde Yüzey Görüntüleme
 • Film Yaşlandırma Testi
 • Yüzey Reaksiyonlarının TPD deneyi ile kontrollü atmosferde karakterizasyonu
 • Özel Uyglamalara Yönelik Yüksek Hassasiyetde Kalınlık Profili
 • Ultra İnce Epitaksiyel Film Kaplama
 • Çok katlı Kompozit  Film Kaplama
 • Yüzey Morfolojisi
Cihazların listesi
 • XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)  
 • UPS/Ar-UPS (Angle Resolve Photoelectron Spectroscopy withe Polarized UV-Source)
 • AES (Auger Electron Spectroscopy)
 • LEIS (Low Energy Ion Spectroscopy)
 • XPD/Ar-XPS (Angle Resolve X-ray Photoelectron Diffraction)
 • LEED (Low Energy Electron Diffraction)
 • STM (Scanning Tunneling Microscope)
 • RGA (Hiden3FResidual Gas Detector)
 • SED (Secondary Electron Detector for Imaging Surface)
 • E-Beam Kaplama (Oxford Triple EFM with Three Cells)
 • Magnetron Sputtering Kaplama (BesteTec Spherical UHV Base Chamber with 3 dc, 2rf, and 1 dc pulse Gun)
 • Düşük Vakumlara ve Yüksek Basınçlara Çıkabilen “Reaksiyon Odası”
Üretilen Projeler Ulusal Projeler:
 • TÜBİTAK-1003; Projes No: Mikrokanal Reaktör Teknolojisiyle Sentez Gazından Sıvı Yakıt Üretimi”114M922; “
 • TÜBİTAK 1001; Projes No: ; “PtCo İkili Alaşımlı Heterokatalizör Filmin Diğer Ara Yüzeylerinin Elektronik ve Fiziksel Yapısının (Methanol/Ethanol Moleküllerine) Katalizasyona Etkisinin Araştırılması112T248
 • TÜBİTAK Kariyer Proje No: “Ultra İnce Heteroepitaksial Geçiş Metal Oksid ve Kompleks Filmlerin Sentezlenmesi ve Kristolografik Yapılarının İncelenmesi”106T576;
 • TUBİTAK Kariyer; Proje No: 213M374; “Lityum Sülfür Batarya Performansının Geliştirilmesi: Çözünmüş Polsüfük Bileşikleri ve Koruyucu Tabaka İçeren Metalin Redoks Akışlı Bataryalarda Kullanılması”; 
 • TUBİTAK 1001; Proje No: 114Z920; “Çevreye Duyarlı Sulu Elektrolit Bataryaların Geliştirilmesi:Hidrotermal Karbon ve Na-Temelli Elektrot Malzemelerin Kullanılması”
 • TÜBİTAK 1002; Proje No: 214T217; PtxCo1-x/CoO Ultra İnce Filmlerin Exchange Bias Etkisinin Araştırılması”
 • TÜBİTAK 1001; Proje No: 112M280; “Elektirilit Biriktirme Yöntemiyle PEM Tipi Yakıt Hücreleri İçin İkili Pt-M(M=Ni, Mn) ve Üçlü Pt-Ni-Mn Elektrokatalizörlerin Hazırlanması” 
Uluslar Arası:
 • TÜBİTAK BiLaterel (CNRS);Proje No:  “New Insights Into Li-S Batteries: The Use Of CatholytesTÜBİTAK BiLaterel (CNRS);Proje No:  “Sulu Elektrolit İçeren Taşınmaz Na-İyon/Polysulfide Bataryaların Geliştirilmesi 113M105; 214M272;
 • TÜBİTAK 1010 EVRENAProje No: ; “Magnetron Saçtırmalı Yöntemle PEM tipi Yakıt Hücrelerine Yüksek Performanslı Elektrod Hazırlama”; 108M139
 • TÜBİTAK BiLaterel (BAS); Proje No:107M003, “Elekrokimyasal Enerji Çevirimi İçin İnce Film Elektrokatalizör Üretimi”
 • European Association of National Metrology Inst; Proje No: EMRP SIB05 NewKILO; “Developing a practical means of disseminating the new kilogram”
 • European Association of National Metrology Inst;  Proje No: EMPIR SIB06 NanoMAG; " Nano-scale traceable magnetic field measurements "
Kurumsal:
 • GTU BAP: “Farklı Yönelimli Tek Kristal Alttaşlar Üzerine  Epitaksiyel PtCo Alaşım Film Büyütülmesi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi”
 • GTU BAP: “Tek Kristal TiO2(110) Altaşın Yüzeyinde Oluşan Eksik Oksijen Oluşumların Kontrollü Karakterizasyonu: X-Işını Fotoelektron Difraksiyon (XPD) ve Taramalı Tünelleme Mikrsokobu yardımı ile Yapısal ve Elektronik” Özellik Çalışması”
 • GTU BAP: “Titanyum oksi-nitrür soğurucu filmlerin silisyum karbür ara tabakaları ile desteklenerek dayanıklılığının artırılması”