Öğrencilerimiz

Formlar 

İş Akışları 


 

Akademik Takvim : 

Link


 

FORMLAR

Lisansüstü Yüksek Lisans & Doktora Ortak formlar :

FR-0083 YL-DR Danışman Değişikliği Formu

FR-0084 YL-DR 2.Tez Danışman Öneri Formu

FR-0085 YL-DR ÖYP Danışman Değerlendirme Raporu

FR-0086 YL-DR Farklı Üniversiteden Ders Alma Bildirim Formu

FR-0087 YL-DR Mazeretli Kayıt Formu

FR-0088 YL-DR Özel Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

FR-0089 YL-DR Misafir Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

FR-0097 YL-DR Feragat Formu

FR-0099 YL-DR Tez Savunabilirlik ve Orjinalik Beyan Formu 

FR-0100 YL-DR Tez Jüri Öneri Formu

FR-0101 YL-DR Tez Teslim Taahhüt Formu

FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu

FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu

FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu

FR-0109 YL-DR İlişik Kesme Formu

Yüksek Lisans Formlar : 

 FR-0115 YL Tez Konusu Bildirim Formu

FR-0116 YL Jüri Onay Formu

FR-0117 YL Yayın İnceleme Onay Formu

FR-0118 YL Tez Teslim Tutanağı

Doktora Formlar : 

FR-0081 DR Jüri Üyeliği Ücret Formu

FR-0082 DR Tez İzleme Komitesi Formu

FR-0090 DR YÖK 100-2000 Doktora Bursu Başvuru Formu

FR-0091 DR Tez İzleme Raporu Tutanağı

FR-0092 DR Tez İzleme Raporu

FR-0093 DR Thesis Progress Report

FR-0094 DR Tez Önerisi Savunma Tutanağı

FR-0095 DR Tez Önerisi Raporu

FR-0096 DR PhD Tez Önerisi ENG

FR-0102 DR Makale İceleme Komisyon Kararı

FR-0103 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu

FR-0108 DR Jüri Onay Formu

FR-0110 DR Yeterlik Sınav Tutanakları

FR-0111 DR Yeterlik Sözlü Sınav Tutanakları

FR-0112 DR Yeterlik Başvuru Formu

FR-0113 DR Yeterlik Sınav Jüri Oneri Formu

FR-0114 DR Yeterlik Sınav Sonucu

 


Yüksek Lisans Eğitimi İş Akışları: 

İA-0021 Yüksek Lisans Tez Konusu

İA-0022 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler Linkli

İA-0023 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılması Gerekenler

Doktora Eğitimi İş Akışları: 

İA-0006 Doktora Tez Önerisi

İA-0007 Doktora Tez İzleme

İA-0008 Doktora Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler Linkli

İA-0009 Doktora Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılması Gerekenler