Öğretim Üyeleri

Burak AYDOĞAN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: baydogangtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z31
Telefon: (262) 605 33 09
Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidrolik, Dalga Tahmini, Dalga Modellemesi, Hidrodinamik Modelleme, Kıyı-Liman yapılarının Tasarımı, Tabakalı akımlar, kıyı morfolojisi.