Bülent AKBAŞ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: akbasbgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z:30
Telefon: (262) 605 3308
Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Çelik Yapılar,Endüstri Tesisleri,Tanklar,Silolar,Tarihi Yapılar, Yapısal Sağlık İzlemesi İzlemesi, Zemin-Yapı Etk.,
Bilge SİYAHİ
Prof. Dr. Bilge SİYAHİ
E-posta: bilge.siyahigtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1650
Telefon: (262) 605 16 50
- Geoteknik Deprem Mühendisliği - Şev stabilitesi - Mikrobölgeleme - Zemin Davranış Analizi - Zemin Dinamiği - Toprak Yapıların Deprem Davranışları - Deprem tehlike ve risk analizi
Tayfun Altuğ SÖYLEV
Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
E-posta: tasoylevgtu.edu.tr
Ofis: , ZA 11
Telefon: (262) 0262 605 33 11
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Betonun Dayanıklılığı, Donatı Korozyonu, Lifli Beton, Mineral Katkılar
Ahmet Anıl DİNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
E-posta: adindargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z32
Telefon: (262) 605 33 10
Performansa Dayalı Tasarım, Enerji Esaslı Sismik Analiz ve Tasarım, Yapısal Sağlık İzlemesi, GNSS ile Yer Hareketlerinin izlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Sensörler
Abdullah Can ZÜLFİKAR
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR
E-posta: aczulfıkargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, No:7
Telefon: (262) 605 3307
Deprem Mühendisliği, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemleri, Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri, Zemin Davranış Analizi,

Öğretim Yardımcıları

Ülgen MERT TUĞSAL
Dr. Ülgen MERT TUĞSAL
E-posta: umtugsalgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z34
Telefon: (262) 0-262-6053312
Betonarme Yapılar; Deprem Mühendisliği; Mühendislik Sismolojisi; Yapı Dinamiği; Yapıların Sismik Değerlendirmesi; Performansa Dayalı Tasarım; Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Muhammet ASAN
Arş. Gör. Muhammet ASAN
E-posta: asanmgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 0
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Tahribatsız Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri
Zenne MERDAN TUTAR
Arş. Gör. Zenne MERDAN TUTAR
E-posta: zmtutargtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 605 3280

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları