Öğretim Üyeleri

Bülent AKBAŞ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: akbasbgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z:30
Telefon: (262) 605 3308
Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Çelik Yapılar,Endüstri Tesisleri,Tanklar,Silolar,Tarihi Yapılar, Yapısal Sağlık İzlemesi İzlemesi, Zemin-Yapı Etk.,
Selçuk TOPRAK
Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
E-posta: stoprakgtu.edu.tr
Ofis: , Z27
Telefon: (262) 605 33 04
Geoteknik Mühendisliği, Geoteknik Yapılar, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Risk Analizleri, Altyapı Sistemleri, Boru Hatları, Zemin Sıvılaşması, Zemin Laboratuvar ve Arazi Deneyleri, CBS
Burak AYDOĞAN
Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
E-posta: baydogangtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z31
Telefon: (262) 605 33 09
Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidrolik, Dalga Tahmini, Dalga Modellemesi, Hidrodinamik Modelleme, Kıyı-Liman yapılarının Tasarımı, Tabakalı akımlar, kıyı morfolojisi, Yenilenebilir enerji kaynakları.
Abdullah Tolga ÖZER
Doç. Dr. Abdullah Tolga ÖZER
E-posta: tolgaozergtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z26
Telefon: (262) 605 33 03
Geotechnical Engineering, Civil Engineering Applications of EPS-Block Geofoam, Slope Stability and Rehabilitation, Earth Dam Design, Geosynthetics, Geotechnical Laboratory and In-situ Soil Testing.
Tayfun Altuğ SÖYLEV
Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
E-posta: tasoylevgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z33
Telefon: (262) (262) 605 33 11
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Betonun Dayanıklılığı, Donatı Korozyonu, Lifli Beton, Mineral Katkılar
Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
E-posta: demirkesengtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 25
Telefon: (262) 605 3302
İnşaat Proje Yönetimi, Yapım Yönetimi, Yalın İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi, Poka Yoke Sistemleri
Ahmet Anıl DİNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
E-posta: adindargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z32
Telefon: (262) 605 33 10
Performansa Dayalı Tasarım, Enerji Esaslı Sismik Analiz ve Tasarım, Yapısal Sağlık İzlemesi, GNSS ile Yer Hareketlerinin izlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Sensörler
Hadi KHANBABAZADEH
Dr. Öğr. Üyesi Hadi KHANBABAZADEH
E-posta: hk.babazadehgtu.edu.tr
Ofis: , Civil engineering division\ Room No:Z35
Telefon: (262) 00000
Yerel Etkiler, Geoteknik deprem Mühendisliği, Zemin Dinamiği, Zemin-Yapı Etkileşimi, Boru-Fay Etkileşimi, FLAC3D
Ahu KÖMEÇ MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU
E-posta: ahumutlugtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z28
Telefon: (262) 605 3306
Sismik Tomografi, Kıtasal Deformasyon, Sismoloji, Deprem Kaynak Mekanizması, Yüzey Dalgası Yayılım ve Hız Analizi, Anizotropi
Ülgen MERT TUĞSAL
Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL
E-posta: umtugsalgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z34
Telefon: (262) 0-262-6053312
Betonarme Yapılar; Deprem Mühendisliği; Mühendislik Sismolojisi; Yapı Dinamiği; Yapıların Sismik Değerlendirmesi; Performansa Dayalı Tasarım; Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Onur ŞEKER
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEKER
E-posta: osekergtu.edu.tr
Ofis: , 141
Telefon: (262) *
Yapı Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapıların Deprem Davranışı, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Sonlu Eleman Modellemesi, Doğrusal Olmayan Analiz.
Abdullah Can ZÜLFİKAR
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR
E-posta: aczulfıkargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, No:7
Telefon: (262) 605 3307
Deprem Mühendisliği, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Deprem Risk Azaltım Sistemleri, Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemleri, Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri, Zemin Davranış Analizi,

Öğretim Yardımcıları

Muhammet ASAN
Arş. Gör. Muhammet ASAN
E-posta: asanmgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 605 32 80
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Tahribatsız Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri
Fırat BEZİR
Arş. Gör. Fırat BEZİR
E-posta: fbezirgtu.edu.tr
Ofis: , Z Blok/Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 0
Sub-Standart Betonarme Yapıların Sismik Kırılganlığı
Yapı Dinamiği
Açık Deniz Yapılarının Sismik Etkiler Altındaki Performansı
Endüstriyel Tankların Sismik Kırılganlık Analizi
Zenne MERDAN TUTAR
Arş. Gör. Zenne MERDAN TUTAR
E-posta: zmtutargtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 116
Telefon: (262) 3282
Emel SADIKOĞLU
Arş. Gör. Emel SADIKOĞLU
E-posta: esadikoglugtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) (0262) 605 32 80
Sezgin SARAK
Arş. Gör. Sezgin SARAK
E-posta: sezginsarakgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 0
Geoteknik Mühendisliği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Açık Deniz Rüzgar Türbin Temelleri İçin Zemin-Kazık Etkileşimi, Dayanma Yapıları, Geoteknik Laboratuvar ve Saha Deneyleri
Ömer Asım ŞİŞMAN
Arş. Gör. Ömer Asım ŞİŞMAN
E-posta: o.sismangtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) +90
Ahşap Yapılar; Çelik Yapılar;
Performansa Dayalı Tasarım;
Yapıların Sismik Değerlendirilmesi;
Betonarme Yapıların Lifli Polimer Kompozitler ile Güçlendirilmesi
Hüsamettin TAYŞİ
Arş. Gör. Hüsamettin TAYŞİ
E-posta: h.taysigtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Hidrolik, Hidroloji, Hidrolojik Modelleme, Yağış IDF , Akışkanlar Mekaniği, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği, İklim Değişikliği