Öğretim Üyeleri

Bülent AKBAŞ
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
E-posta: akbasbgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z:30
Telefon: (262) 605 3308
Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Çelik Yapılar,Endüstri Tesisleri,Tanklar,Silolar,Tarihi Yapılar, Yapısal Sağlık İzlemesi İzlemesi, Zemin-Yapı Etk.,
Selçuk TOPRAK
Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
E-posta: stoprakgtu.edu.tr
Ofis: , Z27
Telefon: (262) 605 33 01
Geoteknik, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Altyapı Sistemleri, Boru Hatları, Sıvılaşma, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Burak AYDOĞAN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: baydogangtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z31
Telefon: (262) 605 33 09
Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidrolik, Dalga Tahmini, Dalga Modellemesi, Hidrodinamik Modelleme, Kıyı-Liman yapılarının Tasarımı, Tabakalı akımlar, kıyı morfolojisi, Yenilenebilir enerji kaynakları.
Tayfun Altuğ SÖYLEV
Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
E-posta: tasoylevgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z33
Telefon: (262) (262) 605 33 11
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Betonun Dayanıklılığı, Donatı Korozyonu, Lifli Beton, Mineral Katkılar
Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
E-posta: demirkesengtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 25
Telefon: (262) 605 3302
İnşaat Proje Yönetimi, Yapım Yönetimi, Yalın İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi, Poka Yoke Sistemleri
Ahmet Anıl DİNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
E-posta: adindargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z32
Telefon: (262) 605 33 10
Performansa Dayalı Tasarım, Enerji Esaslı Sismik Analiz ve Tasarım, Yapısal Sağlık İzlemesi, GNSS ile Yer Hareketlerinin izlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Sensörler
Ülgen MERT TUĞSAL
Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL
E-posta: umtugsalgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z34
Telefon: (262) 0-262-6053312
Betonarme Yapılar; Deprem Mühendisliği; Mühendislik Sismolojisi; Yapı Dinamiği; Yapıların Sismik Değerlendirmesi; Performansa Dayalı Tasarım; Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Abdullah Can ZÜLFİKAR
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR
E-posta: aczulfıkargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, No:7
Telefon: (262) 605 3307
Deprem Mühendisliği, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Deprem Risk Azaltım Sistemleri, Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale Sistemleri, Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri, Zemin Davranış Analizi,

Öğretim Yardımcıları

Muhammed ASAN
Arş. Gör. Muhammed ASAN
E-posta: asanmgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 0
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Tahribatsız Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri
Zenne MERDAN TUTAR
Arş. Gör. Zenne MERDAN TUTAR
E-posta: zmtutargtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 605 3280