Formlar

 

FR-0001 Eğitim Memnuniyet Anketi

FR-0002 Güncel Doküman Listesi

FR-0003 Yeni Öğrenci Veri Toplama Formu

FR-0004 Kalite Kayıtları Listesi

FR-0005 Kaplumbağa Şeması 

FR-0006 Mezunlar Anketi

FR-0007 Etkinlik Memnuniyet Ölçüm Formu

FR-0008 SKS Yemekhane Anketi

FR-0009 Kurumsal İletişim Kordinatörlüğü Anketi

FR-0010 Bilgi İşlem Anketi

FR-0011 Burs Koordinatörlüğü Anketi

FR-0012 Destek Hizmetleri Anketi

FR-0013 Engelsiz GTÜ Birimi Anketi

FR-0014 Enstitüler İdari Kısım Anketi

FR-0015 Fakülteler İdari Kısım Anketi

FR-0016 Genel Sekreterlik Anketi

FR-0017 Güvenlik Anketi

FR-0018 Hukuk Müşavirliği Anketi

FR-0019 İç Denetim Birimi Anketi

FR-0020 İdari Mali İşler Anketi

FR-0021 Kalite Ofisi Anketi

FR-0022 Kariyer Merkezi Anketi

FR-0023 Kütüphane Anketi

FR-0024 Yapı İşleri Memnuniyet Anketi

FR-0025 SKS Fitness Anketi

FR-0026 SKS Kapalı Havuz Anketi

FR-0027 SKS Kırtasiye ve Fotokopi Anket

FR-0028 SKS Topluluklar Anketi

FR-0029 SKS Açık ve Kapalı Spor Alanları Anketi

FR-0030 SKS İdari Bölüm Anketi

FR-0031 SKS Kafetarya(Kantin)-Restaurant Anketi

FR-0032 SKS Anaokulu ve Anasınıfı Memnuniyet Anketi

FR-0033 SKS Psikolojik Danışmanlık Anketi

FR-0034 SKS Diş Hekimliği Anket

FR-0035 Nano Teknoloji Araştırma Merkezi Anket

FR-0036 Öğrenci İşleri Anket

FR-0037 Eğitim Katılım Formu

FR-0038 Personel Anketi

FR-0039 Rektörlük Anketi

FR-0040 SKS Misafirhane Anketi

FR-0041 Strateji Anketi

FR-0042 TTO Anket

FR-0043 Ulaştırma Anketi

FR-0044 Toplantı Tutanak Formu

FR-0045 Oryantasyon Eğitim Planı 

FR-0046 Oryantasyon-Rotasyon Sonu Değerlendirme Raporu

FR-0047 Doküman Değişiklik Talep ve Onay Formu  

FR-0048 Personel Eğitim Planı  

FR-0049 Çalışan Memnuniyet Aksiyon Planı

FR-0050 Bakım Planı

FR-0051 Doküman&Kayıt Talep Formu 

FR-0052 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)

FR-0053 Görev Tanımı Formu

FR-0054 Risk Analizi

FR-0055 

FR-0056 Prosedür Sayfası

FR-0057 Mezunlar Anketi Analizi

FR-0058 Etik Değerler Uyum Anketi

FR-0059 Onaylı Tedarikçi Listesi

FR-0060 Çalışan Memnuniyet Anketi

FR-0061 Eğitim Öğretim Ders Performans İyileştirme Faaliyetleri Bildirim Formu

FR-0062 Eğitim Öğretim İdari Performans İyileştirme Faaliyetleri Bildirim Formu

FR-0063 Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu

FR-0064 Periyodik Bakım Kayıt Formu

FR-0065 Etkinlik Katılımcı Formu

FR-0066 İşveren Memnuniyet Anketi

FR-0067 Diploma Talep Formu

FR-0068 Ara Sınav-Bütünleme Mazeret-Telafi Jürisi Dilekçesi

FR-0069 Staj Defteri Kapak

FR-0070 SKS Otomat Hizmetleri Anketi

FR-0071 SKS Butik Anketi

FR-0072 SKS Gezi Anket

FR-0073 SKS Kurs Anketi

FR-0074 Bisiklet Memnuniyet  Anketi

FR-0075 Staj Yeri Kabul Belgesi

FR-0076 Staj Fişi

FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu

FR-0078 Staj Beyan Talep Dilekçesi

FR-0079 Yaz Öğretimi Dilekçe Formu

FR-0080 Staj Değerlendirme Belgesi-Anketi 

FR-0081 DR Jüri Üyeliği Ücret Formu

FR-0082 DR Tez İzleme Komitesi Formu

FR-0083 YL-DR Danışman Değişikliği Formu

FR-0084 YL-DR 2.Tez Danışman Öneri Formu

FR-0085 YL-DR ÖYP Danışman Değerlendirme Raporu

FR-0086 YL-DR Farklı Üniversiteden Ders Alma Bildirim Formu

FR-0087 YL-DR Mazeretli Kayıt Formu

FR-0088 YL-DR Özel Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

FR-0089 YL-DR Misafir Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

FR-0090 100-2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

FR-0091 DR Tez İzleme Raporu Tutanağı

FR-0092 DR Tez İzleme Raporu

FR-0092 DR Thesis Progress Report 

FR-0093 

FR-0094 DR Tez Önerisi Savunma Tutanağı

FR-0095 DR Tez Önerisi Raporu

FR-0095 DR PhD Tez Önerisi ENG 

FR-0096

FR-0097 YL-DR Feragat Formu

FR-0098 DR Tez Teslim Tutanağı

FR-0099 YL-DR Tez Savunabilirlik ve Orjinalik Beyan Formu 

FR-0100 YL-DR Tez Jüri Öneri Formu

FR-0101 YL-DR Tez Teslim Taahhüt Formu

FR-0102 DR Makale İceleme Komisyon Kararı

FR-0103 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu

FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı

FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu

FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu

FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu

FR-0108 DR Jüri Onay Formu

FR-0109 YL-DR İlişik Kesme Formu

FR-0110 DR Yeterlik Sınav Tutanakları

FR-0111 DR Yeterlik Sözlü Sınav Tutanakları

FR-0112 DR Yeterlik Başvuru Formu

FR-0113 DR Yeterlik Sınav Jüri Oneri Formu

FR-0114 DR Yeterlik Sınav Sonucu

FR-0115 YL Tez Konusu Bildirim Formu

FR-0116 YL Jüri Onay Formu

FR-0117 YL Yayın İnceleme Onay Formu

FR-0118 YL Tez Teslim Tutanağı

FR-0119 Ek Ders Çarşaf Listesi

FR-0120 Ders Yükü Bildirim Formu

FR-0121 İzin Onay Formu

FR-0122 Hastalık İzin Formu

FR-0123 Akademik ve İdari Personel İlişik Kesme Formu

FR-0124 Refakatçi İzin Formu

FR-0125 İhtiyaç Talep Formu

FR-0126 Görevlendirme Formu

FR-0127 Doğum Dilekçe

FR-0128 Evlenme Dilekçesi

FR-0129 Hizmet Pasaport Talep Dilekçesi

FR-0130 Hususi Pasaport Talep Dilekçesi

FR-0131 İlgili Makama Yaz Talep Dilekçesi

FR-0132 AYDEK Başvuru Dilekçesi

FR-0133 Yurt Dışı Çıkış İzni Dilekce Örneği

FR-0134 Eğitim Memnuniyet Anket Analizi

FR-0135 Diplomasını İkinci Kez Talep Eden Öğrenci Bilgi Formu

FR-0136 Kamu Zararından Doğan Alacağın Tahsiline İlişkin Form

FR-0137 Ödenek Gönderme Belgelerine İlişkin Ön Mali Kontrol Talep Formu

FR-0138 İş Akış Diyagramı

FR-0139 Doküman Dağıtım Listesi

FR-0140 Dış Kaynaklı Doküman Listesi

FR-0141 Talimat Formu

FR-0142 Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0143 Değişiklik Takip Veri Tabanı

FR-0144 Eğitim Etkinlik Değerlendirme Anketi

FR-0145 Oryantasyon Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi

FR-0146 Personel Eğitim Talep Analiz Formu

FR-0147 Personel Eğitim Planı

FR-0148 Eğitim Talep Formu

FR-0149 Süreç Değişiklik Talep ve Takip Formu

FR-0150 Kalibrasyon Listesi  

FR-0151 Birim Memnuniyet Anketi İyileştirme Takip Formu

FR-0152 Kalite ve Şikayet Yönetimi Sistemi İç Denetçi Listesi    

FR-0153 Kalite ve Şikayet Yönetim Sistemi İç Denetim Planı   

FR-0154 ISO 9001 - ISO 10002 İç Denetimi Soru Listesi

FR-0155 Kalite Faaliyet Planı

FR-0156 KYS İç Denetim Raporu

FR-0157 Düzeltici Faaliyet Formu

FR-0158 Doküman Yayın Onay Formu   

FR-0159 Psikolojik Taciz Başvuru Değerlendirme Formu   

FR-0160 Posta Gönderileri İzleme Formu   

FR-0161 Bilgisayar Envanter Değişim Planlama Formu

FR-0162 Öğrenci Bilgi Formu

FR-0163 Sponsor Firma Bilgi ve Sözleşme Formu  

FR-0164 BAP Sözleşme Örneği Formu

FR-0165 101-103-105-108 Projeleri BAP Başvuru Formu  

FR-0166 GTÜ 109 Bilimsel Toplantı Düzenleme Destekleri Başvuru Formu

FR-0167 GTÜ 110 Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Formu   

FR-0168 BAP Avans Senedi  

FR-0169 Uygunsuzluk Tespit Formu

FR-0170 

FR-0171 Geçici Kimlik Kartı Talep Dilekçesi

FR-0172 Geçici Kimlik Kartı Talep Dilekçesi (Staj İçin)

FR-0173 Harç İade Dilekçesi

FR-0174 Jeodezi Diploma Talep Formu

FR-0175 Lisans İlişik Kesme Formu

FR-0176 Lisansüstü İntibak Tablosu

FR-0177 GTU İç Denetim Uygunsuzluk Matrisi

FR-0178 Güncel Lisans İntibak Tablosu 

FR-0179 Engelsiz GTÜ Birimi Öğrenci Başvuru Formu

FR-0180 Türkiye Mezunlar Bilgi Formu 

FR-0181 Araştırma Görevlisi Atama Yenileme Talep Formu

FR-0182 Mazeretli Kayıt Dondurma Formu 

FR-0183 Kalite El Kitabı

FR-0184 Müşteri Şikayetleri El Kitabı

FR-0185 Staj Degerlendirme Anketi

FR-0186 Stajyerin Kurumu Degerlendirme Anketi

FR-0187 DR-100-2000 YÖK_Doktora_Bursiyeri_Bilgi_Formu

FR-0188 Tek Ders Sınav Dilekçesi

FR-0189 Neden&Sonuç Formu  

FR-0190 Floresans Lifetime Analiz Formu

FR-0191 NMR Analizi İstek Formu

FR-0192 X-ray Analiz Formu

FR-0193 FTIR Analiz Talep Formu

FR-0194 GPC Analiz Talep Formu

FR-0195 MALDİ-MS Analiz Talep Formu

FR-0196 Termal Analiz Talep Formu (DSCTGA)

FR-0197 UV-Vis Spektrofotometre Analiz Talep Formu 

FR-0198 KYS İç Denetim Notları Formu

FR-0199 Taşıt İstek Formu

FR-0200 LAB Kullanım İzni Dilekçe

FR-0201 LAB Kullanım Bilgi Formu

FR-0202 LAB Öğrenci İmza Formu

FR-0203 LAB Kullanılacak Alet ve Çalışma Programı Formu  

FR-0204 Personel Eğitim Kartı 

FR-0205 BAP Yolluk Hesap İcmali 

FR-0206 

FR-0207 Avans Mahsup Fişi

FR-0208 Not İtiraz Dilekçesi

FR-0209 Ödeme Belgesi Tesellüm Tutanağı

FR-0210 Araştırma Projesi İhtiyaç Talep Formu

FR-0211 Hizmet Alımlar Tutanağı

FR-0212 Mihmandar Hesap Cetveli

FR-0213 Malzeme Muayene Raporu

FR-0214 Onay Belgesi

FR-0215 Piyasa Fiyat

FR-0216 Devamsızlık Dilekçesi

FR-0217 Arge Tasarım  ve Yenilik Projeleri /Faliyet Değerlendirme Formu 

FR-0218 Danışmanlık İçin İzin Formu

FR-0219 Opsiyon Bildirim Formu

FR-0220 Şube Değişiklik Formu

FR-0221 MBG İntership Acceptance Letter

FR-0222 Kimlik Kartı Bozuk Dilekçesi

FR-0223 Kimlik Kartı Deforme Dilekçesi

FR-0224 Kimlik Kartı Kayıp beyanı Dilekçesi

FR-0225 GTÜ Üniversite Tanıtımı Katılımcı Anketi

FR-0226 GTÜ Film Çekimi İsteyen Yapımcılar İçin Başvuru Formu

FR-0227 GTÜ Fotoğraf Çekimi Talep Formu

FR-0228 GTÜ Grafik Tasarım Talep Formu

FR-0229 GTÜ Kamera Çekim Talep Formu

FR-0230 GTÜ Stand Açma Başvuru Formu

FR-0231 GTÜ Tanıtım Malzemesi Talep Formu

FR-0232 GTÜ Üniversite Tanıtım Gezisi Başvuru Formu

FR-0233 GTÜ Websayfası Duyuru Başvuru Formu

FR-0234 Gelen Öğrenci  Anketi

FR-0235 Gelen Personel Anketi

FR-0236 Giden Öğrenci Anketi

FR-0237 Giden Personel Anketi

FR-0238 Bina Giriş İzin Formu

FR-0239 Bölüm Görevlendirme Talebi

FR-0240 Basvuru Dilekce Profesor Doçent

FR-0241 MBG İnternship Evaluation Letter

FR-0242 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekcesi

FR-0243 MBG İnternship Letter

FR-0244 Dersten Çekilme Dilekçesi

FR-0245 Katılım Listesi 

FR-0246 Kişi Adına Bölüme Yazılan Görevlendirme

FR-0247 Kırtasiye Alımı

FR-0248 Sunum İlanı

FR-0249 Günlük İzin Formu

FR-0250 BAP Ara Rapor

FR-0251 BAP Sonuc Raporu

FR-0252 Merkez Ambar İhtiyaç Talep Formu

FR-0253 SKS Açık Kapalı Spor Alanları Kontrol Formu

FR-0254 SKS Kapalı Havuz Fitness Kontrol Formu

FR-0255 SKS Misafirhane Kontrol Formu

FR-0256 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu

FR-0257 BAP sozlesme

FR-0258 Cihaz Kullanım Talimatı

FR-0259 Haftalık Derslik  Programı

FR-0260 Kılavuz Formu

FR-0261 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

FR-0262 Kimyasal Madde Listesi Envanteri

FR-0263 Kimyasal Ödünç Listesi

FR-0264 Kitap Ödünç Listesi

FR-0265 Laboratuvar Cihaz Listesi

FR-0266 Malzeme Ödünç Listesi

FR-0267 NMR Analiz Kayıt Formu

FR-0268 NMR Cihazı Azot Dolum Takibi

FR-0269 NMR Cihazı Günlük Helyum Takibi

FR-0270 NMR Sıvı Helyum Dolum Çizelgesi

FR-0271 Öğretim Elemanı Asıl Aday Dilekçe

FR-0272 Öğretim Elemanı Yedek Aday Dilekçe

FR-0273 Sınıf ve Gözetmen Talep Formu

FR-0274 Toplantı Katılım Listesi

FR-0275 Yapılan İşler Listesi 

FR-0276 TTO Danışmanlık Memnuniyet Anketi

FR-0277 Mesai Saati Dışı Çalışma Formu

FR-0278 Tedarikçi Memnuniyet Anketi

FR-0279 Sürekli Eğitim Merkezi Memnuniyet Anketi

FR-0280 Malzeme Talep Formu

FR-0281 Jüri Üyeliği Ücret Beyanı

FR-0282 Sınav Tutanağı

FR-0283 Büro Staj Raporu Şablonu

FR-0284 Mimarlık Dilekçe Sicil Fişi (İngilizce)

FR-0284 Mimarlık Dilekçe Sicil Fişi (Türkçe) 

FR-0285 

FR-0286 Staj Onay Formu

FR-0287 Şantiye Staj Raporu Şablonu 

FR-0288 Anket Analiz Formu

FR-0289 Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu

FR-0290 Swot Formu

FR-0291 Atık Takip Formu 

FR-0292 DF Veri Tabanı

FR-0293 Hazırlık Dilekçesi

FR-0294 Hizmet Belgesi Talep Dilekcesi

FR-0295 Kayip Calinti Kimlik Bildirim Formu

FR-0296 Kimlik Bilgileri Degisikligi Bildirim Dilekcesi

FR-0297 Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

FR-0298 Universitemizde Gorev Yaptigini Gosterir Belge Talep Dilekcesi

FR-0299 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

FR-0300 Etik Sözleşme

FR-0301 İSG Kantin Cafe Restorant Kontrol Formu

FR-0302 İş İstek Formu

FR-0303 İSG Kreş ve Anaokulu Kontrol Formu

FR-0304 İSG Yemekhane  Kontrol Formu

FR-0305 İSG Havuz Kontrol Formu

FR-0306 İş Kazası Kayıt Ve Bildirim Formu İSG

FR-0307 SKS Kantin/Kafeteryalar/Restorant Kontrol Formu

FR-0308 Kazaya Ramak Kala Formu

FR-0309 SKS Fotokopi Kırtasiye Kontrol Formu

FR-0310 Anaokulu ve Anasınıfı Kontrol Formu

FR-0311 Otomat Kontrol Formu

FR-0312 Yemekhane Kontrol Formu

FR-0313 SKS İhtiyaç Talep Formu

FR-0314 Kısa Süreli İş talep Formu

FR-0315 Uzun Süreli İş Talep Formu

FR-0316 Danışmanlık Formu

FR-0317 İş Taahhütnamesi

FR-0318 Katkı Payı Hesaplama Aracı

FR-0319 AR-GE Projelerinde Doldurulacak Form

FR-0320 Vekalet Eğitimleri Belirleme Formu

FR-0321 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi

FR-0322 Atama Değerlendirme Formu

FR-0323 Hitap Takip Program Bildirim ve Taahut Formu

FR-0324 II.Öğretim Proje Onay Formu

FR-0325 EK-2 AYDEK Başvuru Formu (Doktor Öğretim Üyesi, Doç., Prof.)

FR-0326 EK-3 AYDEK Başvuru Formu (Arş. Gör.)

FR-0327 KPSS Açıktan veya Naklen Atama Dilekce Formu

FR-0328 Temizlik Planı

FR-0329 Temizlik Takip Çizelgesi

FR-0330 Peyzaj  Planı

FR-0331 Peyzaj İşleri Takip Çizelgesi

FR-0332 Doktora Yeterlik Sınav Juri Oneri Formu

FR-0333 Kayıt Yaptırmayan Öğrenci Af Başvuru Formu

FR-0334 EK-1 Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Başvuru Formu

FR-0335 EK-2 Talep Edilen Kısmi Zamanlı Öğrenci Bilgi Formu

FR-0336 Staj Belgesi (Gönüllü Staj İçin)

FR-0337 Staj Yeri Kabul

FR-0338 Staj Zorunluluk Belgesi 

FR-0339 Öğretim Üyesi Öğrenci İngilizce Seviyesi Memnuniyet Anketi

FR-0340 Erasmus Öğrenci Başvuru Formu

FR-0341 Erasmus Öğrenci Staj Başvuru Formu

FR-0342 Erasmus Personel  Başvuru Formu

FR-0343 Surekli Eğitim Merkezi İş Birliği Kuruluşları Memnuniyet Anketi

FR-0344 Yurtiçi Lisansüstü Eğitim Taahhütname ve Kefalet Formu

FR-0345 Ders Devam Çizelgesi 

FR-0346 Ders İçeriği GTÜ Yabancı Diller Bölümü

FR-0347 Konuşma Sınavları Değerlendirme Formu GTÜ Yabancı Diller Bölümü

FR-0348 Öğrenci Mazeret  Formu 

FR-0349 Öğrenci Devamsızlık Bilgilendirme Formu 

FR-0350 Sınav Evrak Teslim Tutanağı 

FR-0351 Sınav Görevlendirme Formu 

FR-0352 Sınav Notu İlan Formu 

FR-0353 Sınav Notu Yeniden Değerlendirme Formu 

FR-0354 Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Ders Kayıt Formu GTÜ Yabancı Diller Bölümü

FR-0355 Coffee Talks Etkinliği Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0356 Yönerge Formu

FR-0357 Proje Başvurusu Bildirme Formu

FR-0358 TTO Proje Desteği Verme Beyan Formu

FR-0359 Personel Görev Dağılım Formu 

FR-0360 Bisiklet Taahhütnamesi

FR-0361 Diş hekimliği anamnez ve onam formu

FR-0362 Konaklama Tutanak Belgesi

FR-0363 Kültürel Sportif Etkinlikler Kayıt Formu

FR-0364 Misafirhane Kayıt Formu

FR-0365 Öğrenci Topluluğu Etkinlik İstek Formu (Kurum İçi)

FR-0366 Öğrenci Toplulukları Kurum Etkinlik Formu (Kurum Dışı)

FR-0367 Personel ve Öğrenci Başvuru ve Onam Formu

FR-0368 Sponsorluk Formu

FR-0369 Sporcu Bilgi Formu

FR-0370 SKS Topluluk Kurma Formu

FR-0371 Cihaz Ödünç Alma Formu

FR-0372 Elek. Müh. Bitirme Projesi Formu

FR-0373 Bakım Planına Uyum Kontrol Formu

FR-0374 Öğretim Elemanı Haftalık Program Formu

FR-0375 Yönetmelik Formu 

FR-0376 Girişimcilik Zirvesi Anketi 

FR-0377 Eski Mezun Anketi

FR-0378 Yeni Mezun Anketi 

FR-0379 Engelsiz GTÜ Birimi Personel Başvuru Formu

FR-0380 Atolye Kullanım İzin Formu

FR-0381 Mimarlık  Konferans Salonu Kullanım Formu

FR-0382 Mimarlık Fakültesi Maket Atölyesi Lazer Kesim Formu

FR-0383 Kariyer Fuarı Katılım Formu

FR-0384 Denetçi Memnuniyet Anketi

FR-0385 Isıtma Sistemi Kontrol Formu

FR-0386 Jeneratör Kontrol Formu

FR-0387 Kompresör-Vakum Kontrol Formu

FR-0388 Lisans İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi GTÜ Yabancı Diller Bölümü

FR-0389 Lisansüstü İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi GTÜ Yabancı Diller Bölümü

FR-0390 Moleküler Biyoloji ve Genetik Akreditasyon Anketi

FR-0391 GTÜ Burslar-Bağışçı Memnuniyet Anketi

FR-0392 Doktor Öğretim Üyesi Adayları İçin Yabancı Dil Sınav Tutanağı

FR-0393 Confirmation Letter

FR-0394 Erasmus Yükseköğretim Öğrenme ve-veya Staj Hareketliliği İçin Hibe Sözleşmesi Modeli

FR-0395 Accommodation Form

FR-0396 Incoming Student Application Form

FR-0397 Learning Agreement for Studies

FR-0398 Llearning Agreement for Traineeships

FR-0399 Araştırma Görevlisi Görev Dağılım Formu

FR-0400 Personel Hareketliliği Anlaşması Eğitim Alma

FR-0401 Personel Hareketliliği Anlaşması Ders Verme

FR-0402 Student Application Form

FR-0403 Erasmus Taahhütname

FR-0404 Traineeship Student Application Form

FR-0405 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Başvuru Formu

FR-0406 Kırtasiye Malzemesi Kullanım Formu 

FR-0407 Ders Ekleme Çıkarma Formu

FR-0408 Lisans Bitirme Projesi Bildirim Formu

FR-0409 Lisansüstü Danışman Belirleme Formu

FR-0410 Lisansüstü Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-0411 Lisansüstü Seminer Konusu Bildirme Formu 

FR-0412 Muayene Formu 

FR-0413 Ön Mali Kontrol Formu

FR-0414 GTU Bilg. Müh. Lisans Uzmanlık Alan Belirleme Formu

FR-0415 Dış Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0416 İç Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0417 Merkezi Ek Madde 1 Başvuru Formu

FR-0418 Diş Hekimliği Reçete

FR-0419 Diş Hekimliği Rapor

FR-0420 Diş Hekimliği Konsültasyon Formu

FR-0421 Diş Hekimliği Radyoloji İstem Formu

FR-0422 Dentsitry Anamness And Significant Distribution

FR-0423 Tedarikçi Arıza Bildirim ve Bakım Formu

FR-0424 SKS Açık Havuz Memnuniyet Anketi

FR-0425 Etkinlik Memnuniyet Analiz Formu

FR-0426 Applications Form For İnternational Graduate Students

FR-0427 Tesis Kullanım Çizelgesi

FR-0428 Doktor Öğretim Üyesi Atama Yenileme Talep Formu 

FR-0429 Akademik Faliyet Bildirim Formu 

FR-0430 Çift Anadal Başvuru Formu 

FR-0431 GTÜ Salon Talep Formu (Üniversite Dışı) 

FR-0432 GTÜ Salon Talep Formu (Üniversite İçi) 

FR-0433 Kurumda Çalıştığına Dair  Dilekçe Formu 

FR-0434 Yeni Ders Değerlendirme Formu 

FR-0435 Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Tutanağı 

FR-0436 Proje Uygunluk Raporu 

FR-0437 Toplu E-Posta Gönderi İstek Formu 

FR-0438 Hizmet İçi Eğitim Planı 

FR-0439 Çap Yandal Memnuniyet Anketi 

FR-0440 Gebzelab Genel Deney İstek Formu 

FR-0441 Gebzelab Genel Deney Takip Formu 

FR-0442 Öğrenci Toplulukları Güz ve Bahar Dönem Faaliyet Raporu 

FR-0443 SKS Açık Havuz Kontrol Formu 

FR-0444 Doküman Yürürlükten Kaldırma Formu 

FR-0445 Döner Sermaye İşletmesi İhtiyaç Talep Formu 

FR-0446 Ön Değerlendirme Formu 

FR-0447 Sonuç Açıklama Formu 

FR-0448 Kaydı Silinen Öğrenci Af  Başvuru Formu 

FR-0449 Lisansüstü Tez Erişiminin Sınırlandırılması Formu 

FR-0450 Yabancı Öğretim Elemanları Faaliyet Raporu 

FR-0451 Lisans Mazeretli Ders Kayıt Formu 

FR-0452 Öğrenci Topluluk/Kulüp Etkinlikleri Katılım Formu SKS 

FR-0453 Genel Kimya Laboratuvar Tutanağı  

FR-0454 Akreditasyon Sürecinde İyileştirme Önerileri Takip Formu  

FR-0455 Enstitüler Burs Memnuniyet Anketi 

FR-0456 Denetim Katılım Tutanağı  

FR-0457 Burs Başvuru Formu  

FR-0458 Bisiklet Teslim Tutanağı ve Taahhütname  

FR-0459 Bahçe-Taşıma-Küçük Onarım İş Talep Bildirim Sistemi Analiz Formu

FR-0460 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müşteri Memnuniyet Anketi

FR-0461 Peyzaj Planı Uyum Kontrol Formu

FR-0462 SKS Başvuru Zarfı Alındı Belgesi

FR-0463 SKS Belge Kontrol Tutanağı

FR-0464 SKS İhale Kararı

FR-0465 SKS Kıymet Takdir Kararı

FR-0466 SKS Kiralama Onay Belgesi

FR-0467 SKS Ödeme Planı

FR-0468 SKS Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı

FR-0469 SKS Teklif Mektubu

FR-0470 SKS Teklif Zarflarının Komisyona Teslimi Tutanağı

FR-0471 SKS Açık Yüzme Havuzu Günlük Bakım Formu

FR-0472 SKS Denetim Raporu

FR-0473 SKS GTÜ Genç Butik Teslim Formu

FR-0474 SKS Kültür Merkezi Konaklama İzin Dilekçesi

FR-0475 SKS Tutanak

FR-0476 Revize Edilen Yönetim Kurulu Kararı Formu

FR-0477 Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişiler İçin)

FR-0478 Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)

FR-0479 Mimarlık Fakültesi Görevlendirme Talep Dilekçesi 

FR-0480 Mevzuat Komisyonu Karar Tutanağı 

FR-0481 TÜBİTAK 1601 Programı Üniversite - Sanayi İşbirliği Toplantı Tutanağı

FR-0482 SKS Hurdaya Ayrılan ve İmha Edilecek Taşınırlar

FR-0483 SKS Hurdaya Ayrılacak Demirbaş Listesi

FR-0484 SKS Hurda Komisyon Kararı

FR-0485 SKS Hurda Komisyon Tutanağı

FR-0486 SKS Hurda Taşınırların Teslim Tesellüm Tutanağı

FR-0487 SKS Hurdaya Ayrılan Taşınırlar

FR-0488 SKS Taşınır Hurda Tutanağı

FR-0489 SKS Topluluk Akademik Danışman Yardımcısı Başvuru Dilekçesi

FR-0490 SKS Topluluk Akademik Danışman Başvuru Dilekçesi

FR-0491 AYDEK Toplantı Tutanağı

FR-0492 Buluş Bildirim Formu 

FR-0493 Etkinlik Katılımcı Listesi

FR-0494 Görevlendirme Talep Dilekçesi 

FR-0495 Biyoteknoloji Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Ders Seçme Formu

FR-0496 AGH Başvuru Formu

FR-0497 Yabancı Diller Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0498 Bölümler Arası Çift Anadal Anlaşması (ÇAP)

FR-0499 SKS Tesis Rezervasyon Kayıt Formu

FR-0500 Lisans Ders Saydırma Dilekçesi

FR-0501 Lisansüstü Ders Saydırma Dilekçesi

FR-0502 Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

FR-0503 Personel Görevlendirme Örnek Dilekçesi

FR-0504 Özel Gün Fotoğraf Çekimi Başvuru Formu