Öğretim Üyeleri

Şölen KINAYYİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Şölen KINAYYİĞİT
E-posta: solenkgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 4
Telefon: (262) 605 1780
Temiz yakıt uygulamaları için katalizör geliştirme (yakıt pilleri, biyokütle valorizasyonu, Fischer-Tropsch prosesi), nanoparçacık sentezi, yüzey kimyası çalışmaları, sensör,elektron/enerji transferi
Turgut TUT
Dr. Öğr. Üyesi Turgut TUT
E-posta: ttutgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 207
Telefon: (262) 605 1757
UV-Vis-NIR Fotodedektörler, Mikro-nano fabrikasyon teknikleri, Yüksek en-boy oranlı mikro çubuklar, İnce film tranzistörler, Organik Elektronik, Fotonik kristaller

Öğretim Yardımcıları

Perihan AKSU
Dr. Perihan AKSU
E-posta: paksugtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 103
Telefon: (262) 6051760
Nanomanyetizma, UHV Sistemleri (Magnetron Sputtering, E-Beam)İle İnce Film Büyütme,Yüzey Karakterizasyon Teknikleri (LEED, XPS, AES),Ferromanyetik Rezonans (FMR) ve XRD.
Şafak GÖK
Dr. Şafak GÖK
E-posta: safak.gokgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 001
Telefon: (262) 605 17 58
Manyetorezistif biyosensörler, manyetik yarıiletkenler, fotovoltaik, AFM, MFM, manyetik domen görüntüleme, fotolitografi, FIB, PVD, manyetotransport ölçümleri, SPC.
Özlem AKBULUT
Arş. Gör. Özlem AKBULUT
E-posta: oakbulutgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 221
Telefon: (262) 605 1755
Nanofotonikler
Fatmanur KOCAMAN
Arş. Gör. Fatmanur KOCAMAN
E-posta: fatmanurkocamangtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 223
Telefon: (262) 605 1762
Nanofotonik
Okan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Okan ÖZDEMİR
E-posta: okanozdemirgtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 221
Telefon: (262) 605 1752
Organik Elektronikler, Gaz Sensörleri