Öğretim Üyeleri

NUMAN AKDOĞAN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Doç. Dr. NUMAN AKDOĞAN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: akdogan@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 201
Telefon: (262) 605 17 85 / 605 13 54
Shapeable magnetoelectronics, magnetoresistive biosensors, electrical field control of magnetism, nanostructured magnetic multilayers, nano and micro electromechanical systems (NEMS and MEMS).
Şölen KINAYYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Şölen KINAYYİĞİT
E-posta: solenk@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 4
Telefon: (262) 605 1780
Temiz yakıt uygulamaları için katalizör geliştirme (yakıt pilleri, biyokütle valorizasyonu, Fischer-Tropsch prosesi), nanoparçacık sentezi, yüzey kimyası çalışmaları, sensör,elektron/enerji transferi
Turgut TUT
Yrd. Doç. Dr. Turgut TUT
E-posta: ttut@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 207
Telefon: (262) 605 1757
UV-Vis-NIR Fotodedektörler, Mikro-nano fabrikasyon teknikleri, Yüksek en-boy oranlı mikro çubuklar, İnce film tranzistörler, Organik Elektronik, Fotonik kristaller

Öğretim Görevlileri

Meral YÜCE
Öğretim Görevlisi Meral YÜCE
E-posta: meralyuce@sabanciuniv.edu
Ofis: , 0
Telefon: (262) 0

Öğretim Yardımcıları

Şafak GÖK
Dr. Şafak GÖK
E-posta: safak.gok@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, 001
Telefon: (262) 605 17 58
Manyetorezistif biyosensörler, manyetik yarıiletkenler, fotovoltaik, AFM, MFM, manyetik domen görüntüleme, fotolitografi, FIB, PVD, manyetotransport ölçümleri, SPC.
Aycan ALPTEKİN
Arş. Gör. Aycan ALPTEKİN
E-posta: aalptekin@gtu.edu.tr
Ofis: R Blok, Nanoteknoloji Enstitüsü
Telefon: (262) 605 17 62
Genel Görelilik, Rölativistik Kuantum Mekaniğinde Matematiksel Yöntemler,Kara Deliklerde Grey Body Faktor Hesabı