Hazırlık Programı

 

 

HAZIRLIK PROGRAMI İŞLEYİŞİ

Öğrencilerimiz üniversitemize kabullerinin ardından bir İngilizce Yeterlik Sınavı’na (GTU PROFICIENCY EXAM) alınırlar. Bu sınavda 100 üzerinden 60 (CC) barajını aşamayan öğrenciler bir yıl süreli hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.

Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerimiz Seviye Tespit Sınavı’na alınırlar ve buradaki başarı durumlarına göre kurlara ayrılırlar (A Level ve ya B Level olarak)

Her kur 8 hafta sürmektedir ve her kur için program içerikleri program hedeflerine göre belirlenir. 

Bu kurlar içerisinde dersler program hedeflerine göre maincourse (LEVEL A için) veya reading, grammar, listening&speaking ve writing (LEVEL B,C,D,E için) olarak ayrılır.

Öğrencilerimize her kur içinde bir vize, bir final ve iki online sınav uygulanmaktadır ve öğrencinin kurda başarılı olup bir üst kura geçebilmesi için kurda 65 ve üzeri puan toplaması gerekmektedir.  Yapılan sınavlar ve içeriklerine Sınavlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

Başarılı olan öğrenciler sırasıyla kurları tamamlar. Bir kurda başarısız olan öğrencilere tekrar aynı kurda eğitim hakkı verilir.Başarılı olması durumunda bir üst kura devam ederken tekrar başarısız olunması durumunda bu öğrenciler ‘konuk öğrenci’ statüsü kazanırlar. Konuk öğrenci statüsündeki öğrenciler normal eğitimlerine devam ederler. Bu öğrenciler yapılan sınavlara alınmazlar ancak devam zorunlulukları hala devam etmektedir. Devamsızlık sınırını aşan bu statüdeki öğrenciler hem derslere hem de dönem içinde yapılacak olan sınavlara ve LİST (PROFICIENCY) sınavına girme haklarını kaybederler. Ancak sonraki  LİST sınavlara katılabilirler.

Her kur için yüzde 85 devam zorunluluğu (2016-2017 akademik yılı için her kurda 24 saat devamsızlık hakkı) bulunmaktadır. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler derslere devam edemezler ve o eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan Yeterlik Sınavlarına giremezler.

Dönem içerisinde yapılan Ocak ve Haziran Yeterlik Sınavlarına girebilmek için öğrencilerimizin en son eğitim aldıkları kuru başarılı olarak bitirmiş olması gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için yönergemizi inceleyiniz.