Bölüm Formları ve Sık Sorulan Sorular

Kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Ders kaydı için Öğrencilerimizin ÖİBS'yi kullanarak ders seçimlerini yapıp, danışmanlarını ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
 • ÖİBS'yi kullanım aşamasında çıkan sorunlar ve hata mesajları (kontenjan dolu, vb.) ile ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile temas kurulması gerekmektedir; danışmanınız veya Bölüm ile temas kurmanız zaman kaybına sebep olacaktır.
 • Kayıt sırasında danışmanınız tarafından onay aşamasında uygulanan kural seti için tıklayınız. Ders seçiminizi yaparken bu kural setine uyunuz. Aksi halde, onay aşamasında gereksiz zaman kaybı yaşanacaktır.
 • Ders seçiminizi yaptıktan sonra danışmanınıza e-posta atınız ve onay beklediğinizi belirtiniz. Alternatif olarak ise yüz yüze görüşme talep ediniz.
 • İlk kez kayıt yaptıranlar (birinci sınıf öğrencileri):
  • Birinci sınıflar, dönemlerindeki tüm derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Ders planına ulaşmak için "GYTE >> Mühendislik Fakültesi >> Bölümler >> Elektronik Mühendisliği >> Dersler >> Ders Planı >> Lisans" bağlantılarını takip ediniz.
  • Ders takvimi "GYTE >> Mühendislik Fakültesi >> Bölümler >> Elektronik Mühendisliği" bağlantılarını takip ederek ulaştığınız sayfanın altında yer alan "Duyurular" bölümünde kayıt haftasında ilan edilir.
 • Bir öğrenci I ve II şeklinde kodlanmış derslerde I kodlu dersi alıp başarılı olmadan II kodlu derse kayıt yaptıramaz. Sehven kayıt yapılsa/onaylansa dahi ders kaydı/ders notu herhangi bir aşamada iptal edilir.
 • Bir öğrenci "ön şartlı" derse kayıt yaptırabilmek için öncelikle ilgili "ön şart" dersten en az DD almış olması gerekir. Bu şartı sağlamadan sehven kayıt yapılsa/onaylansa dahi ders kaydı/ders notu herhangi bir aşamada iptal edilir. Derslerin ön şartlarını  "GYTE >> Mühendislik Fakültesi >> Bölümler >> Elektronik Mühendisliği >> Dersler >> Ders Kataloğu >> Lisans" bağlantılarından ulaşacağınız ders bilgileri içinde "Ön Koşul" satırında görebilirsiniz.
 • Mezun olabilmek için, öğrencinin bağlı olduğu programın kredisinin en az %30'u kadar öğretim dili İngilizce olan derslerden başarılı olunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlayıp sağlamadığını takip etmek ve kayıt aşamasında dersleri bu şartı sağlayacak şekilde seçmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Bitirme Çalışması

 • Bitirme Çalışması için bir hoca ile konu belirledikten sonra "Danışman Bildirim Formu"nu doldurunuz. Bu form, hocaların kontenjanlarının dolu olup olmadığını görmek için kullanılmaktadır. 
 • Dönem başladıktan sonra en geç ikinci hafta içinde "Bitirme Projesi Formu"nu 2 nüsha olarak doldurup, formdaki DANIŞMAN bölümü, akademik danışmanınıza (birinci sınıftan itibaren danışmanınız olan hocaya), ÇALIŞMA YÖNETİCİSİ bölümü ise Bitirme çalışmasında size danışmanlık yapacak olan hocaya imzalatılıp Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilir. Bölüm Başkanlığı tarafından imzalanan formların bir kopyası çalışma yöneticisine (Bitirme çalışmasına danışmanlık yapacak olan hocaya) Bölüm Sekreterliği tarafından verilir. 
 • Bitirme çalışması için proje önerilerinin sunulacağı tarih dönemin 4. haftasının Cuma günüdür. Danışmanınızla görüşerek sunum içeriği hakkında bilgi alınız.
 • Hocaların kontenjan  durumunu öğrenmek için  "buraya tıklayınız" ve çıkan formdaki "Öğrenci No" bilgi giriş kutusunun üzerinde kalan listeden sayıları kontrol ediniz. Bu liste canlı değildir. Gün sonunda güncellenmektedir.
 • Bölümdeki hocaların verdiği örnek bitirme çalışması konuları için tıklayınız.
 • Bitirme Çalışması başlangıç toplantısı (sunumu), birinci dönemin 4. haftasında yapacağınız sunum hakkında bilgi vermek üzere dönem başında Bitirme Komisyonu tarafından yapılmaktadır.
 • Bitirme Çalışması proje önerisi şablonu, proje önerisinde ne tür konulardan bahsedilmesi gerektiği hakkında fikir verecektir.
 • Bitirme Çalışması dönem sonu raporları dönem sonunda, derslerin bittiği hafta Cuma günü Bölüm Sekreterliği'ne üç kopya şeklinde basılı olarak ve bir tane de CD içinde teslim edilir. Bitirme Çalışması dönem sonu raporu hem Bitirme Çalışması I ve hem de Bitirme Çalışması II için ayrı ayrı teslim edilir.
 • Bitirme Çalışması sunumları, final haftasının ilk günü yapılır. Bitirme Çalışması I ve Bitirme Çalışması II için sunumar ayrı ayrı yapılır.

Yaz Okulu

 • Yaz Okulu ile ilgili tüm bilmek istedikleriniz için tıklayınız

Mezun Öğrenciler