Sıkça Sorulan Sorular

1. Mühendis nedir?

Mühendislik, beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır."

Arthur M. Wellington

Mühendislik kelime kökü itibari ile yaratıcılık (ingenuity) kelimesinden türetilmiştir. Tanım itibari ile mühendis; karmaşık yapıları, makineleri, ürünleri ve sistemleri tasarlayan eden, üreten ve test eden kişidir. Sistemlerin en verimli şekilde hizmet etmesi için gereksinimleri göz önüne alarak yeni yöntemler geliştirir.

2. Bilgisayar Mühendisi nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayar Mühendisliği bilgisayar bilimleri ve elektronik-elektronik mühendisliği gibi birçok alanı birleştiren bir disiplindir. Bilgisayar Mühendisi çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayardonanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analiz, tasarım, test ve geliştirme süreci ile ilgilenir.

3. Kimler Bilgisayar Mühendisi Olabilir?

Analitik problem çözme yeteneğine sahip, problemi doğru ve verimli bir şekilde çözmeye istekli, problem çözmede sabırlı ve hırslı davranan, teknolojiye ilgisi olan kişiler bilgisayar mühendisi olabilirler.

4. GTU Bilgisayar Mühendisliğinin Eğitim Süreci Nasıldır?

Öğrencilere temel mühendislik disiplinleri olan programlama dilleri, bilgisayar mimarisi ve donanımı, veri yapıları, algoritmalar, işletim sistemleri, iletişim ağları ve kuramsal temellerin yanı sıra bilgisayar mühendisliği alanlarında özelleşmelerini sağlayan dersler verilmektedir.

GTU Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine üç farklı alandan birinde uzmanlaşma imkânı sunmaktadır.

Öğrencilerin bir alanda uzmanlaşmaları profesyonel kariyerlerinde (özellikle iş hayatına atacakları ilk adımda) daha başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler aşağıdaki alanlardan ilgilerine göre bir tanesi seçerek başarıyla bitirdikleri takdirde ‘Uzmanlık Alanı Sertifikası’ almaya hak kazanacaklardır. Detaylar için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Uzmanlık alan dersleri: http://www.gyte.edu.tr/Files/UserFiles/85/kaynaklar/alandersleri.pdf

Tüm dersler: http://anibal.gyte.edu.tr/ects/?dil=tr&duzey=ucuncu&modul=lisans_derskatalogu&bolum=104&tip=lisans

5. Bilgisayar Mühendisliğinin Çalışma Ortamları Nasıldır?

Bilgisayar Mühendislerinin tek bir alanda çalıştığını söylemek zordur. Çünkü Bilgisayar mühendisleri yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında değişik görevler üstlenebilirler. Günümüzde birçok meslek gibi; bilgisayar mühendisleri, genellikle yazılım ve donanım mühendisi olarak ofislerde ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarda çalışmaktadırlar. Genellikle sessiz bir ortamda çalışmaktadırlar. Pazarlama alanında çalışanlar beraber çalıştıkları diğer ortamlarla etkileşim halinde olup daha sosyal bir iş ortamına sahiptirler. İş analistleri ise sahada gözlemler yapar. Akademisyenliği tercih eden bilgisayar mühendisleri bunlara ek olarak dersliklerde de görev yapabilmektedirler.

Bilgisayar mühendisi çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir.

6. Bilgisayar Mühendisinin İş İmkânları Nedir? Ne kadar kazanırlar?

Bilişim teknolojileri hızla gelişmekte ve günümüzde sağlık, eğitim, haberleşme, savunma, eğlence ve bankacılık gibi birçok alanda önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu nedenle Bilgisayar Mühendisliği bölümü birçok alanda iş bulma kolaylığı sunmaktadır.

Çalışanlarının büyük bir bölümü bilgisayar mühendislerinden oluşan ve temel işi mühendislik olan yazılım şirketlerinde, farklı alanlarda çalışan birçok şirketin bilişim bölümlerinde, devlet bünyesinde proje odaklı çalışan araştırma-geliştirme bölümlerinde, kamu sektöründe ve üniversitelerde bilgisayar mühendisliği bilgisayar mühendisi istihdam edilmektedir.

Bilgisayar mühendisleri birçok mesleğe kıyasla yüksek rağbet görmektedirler ve yüksek ücretler alırlar. Buna bağlı olarak iş değiştirme oranları bilgisayar mühendislerinde yüksek seviyelerdedir ve işsiz kalma süreleri oldukça azdır. Özellikle devletin de desteklediği bir çok kobi projesiyle ile kendi girişimlerini kurabilme şansları da bilgisayar mühendislerinin yüksek kazanç elde edebilmelerine olanak sağlamaktadır.

7. Bilgisayar Mühendisliğinden Mezun Olunduğunda Görev Tanımları Nelerdir?

Bilgisayar mühendisleri geniş bir görev tanımına sahiptir. Mezun olunduğunda farklı görevlerde çalışabilmektedir. Aşağıda bu görev tanımları ile ilgili örnekler verilmektedir.

 • Sistem Çözümleyici: Bilgi işlem sistemlerini kuran ve yeni bilgi toplayan, sistemlerin kurulmaları ve çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlayan, kurulumlarını yapan, denetleyen ve gelişmeleri için önerilerde bulunan nitelikli kişidir.
 • Sistem Programcısı: Bilgisayarın sistem yazılımını tasarlayan, programlayan ve bakımını yapan, yapımcı firma tarafından verilen yazılımı inceleyerek gerekli optimum yapıyı kararlaştıran, yapımcının yazılımda yaptığı değişiklikleri inceleyerek mevcut işletim sistemleri, sistem tasarımı, programlama ve işletme yöntemlerine etkilerini belirleyen, yeni yada değiştirilmiş yazılımları kurmadan önce deneyerek sistem yazılımının kullanımı ve uygulama programlarına bağlantısı konularında sistem çözümleyicilere ve programcılara yol gösteren kişidir.
 • Uygulama Programcısı: Programın mantığını tasarlayan, deneyen ve hazır hale getirerek bilgiyi işlemek için gerekli olan program akış şemalarını ve alt programları hazırlayan, dizi ve kütük gereksinimlerinin belirlenmesi için sistem tasarımcısına yardımcı olan, programlama standartlarına göre tamamlanmış olan programların işlemesini ve diğer programlara bağlantısını deneyen nitelikli kişidir.
 • Veri Tabanı Yöneticisi: Bir veri tabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel veritabanı dizaynı çıkarma, fiziksel olarak veritabanı oluşturma, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu, veritabanı yönetimi ve bakımı, veritabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.
 • Veri İletişim Uzmanı: Veri madenciliği ile ilgilenen, büyük verilerin daha efektif nasıl kullanılabileceği sorusuna çözümler geliştiren ve bunları raporlayan uzmanlardır.
 • Bilgi İşlem Yöneticisi: Çalışanlar için gereken yazılım, donanım ve network araçlarının oluşturulması, kurulumu, yönetimi ve bakımı gibi işler ile ilgilenir.
 • Eğitmen: Üniversitelerde yeni bilgisayar mühendislerinin yetişmesi için çalışırlar.
 • Danışman: Şirketlere bilişim teknolojileri ile ilgili gerekli konularda danışmanlık yaparlar.
 • Bilgisayar Donanımı Tasarımcısı: Bilgisayarların fiziksel parçalarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde görev alırlar.
 • Bilgisayar Donanımı Tasarımcısı: Bilgisayarların fiziksel parçalarının tasarlanmasında ve geliştirilmesinde görev alırlar.

8. Neden GTU Bilgisayar Mühendisliğini Tercih Etmeliyim?

GTU konumu itibari ile GOSB, TÜBİTAK Serbest Bölge, KOSGEB ve benzeri bir çok AR-GE Merkezi alanında bulunmaktadır. Bu durum staj, mezuniyet öncesi ve sonrası iş olanakları sağlamaktadır.

İstanbul’a yakın olması nedeniyle İstanbul’da ikamet etme ve çalışma olanağı sağlamaktadır.

Öğrencilere yaptırılan projelerle sadece teorik bilgide kalmayan bunun yanında saha tecrübesi kazandıran bir eğitim verilmektedir.

Üniversitelerin genel amaçlarına uygun olarak sadece eğitimle sınırlı kalmayan; gelişen, gelişirken çalışılan alanda yapılan çalışmaları hızlı bir şekilde takip eden ve gelişmelere aynı ivmeyle sahip olan yapısı başarılarda kendisini göstermektedir. Başarılar için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

http://tr.urapcenter.org/2013/2013_t9.php

http://tr.urapcenter.org/2013/2013_t4.php

Yurtdışında eğitim almış ve farklı ekollerden gelen öğretim üyelerine sahiptir. Öğretim üyeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gyte.edu.tr/kategori/98/12/akademik-kadro.aspx

9. GTU Bilgisayar Mühendisliğinin Eğitim Kadrosu Nasıldır?

Yurtdışında eğitim almış ve farklı ekollerden gelen öğretim üyelerine sahiptir. Aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde öğretim üyelerine ait bilgiler verilmektedir.

GYTE Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Kadrosu

   

Öğretim Üyesi

Lisans

Doktora

Dr. Alp Arslan BAYRAKÇİ

ODTÜ / TR

Koç / TR

Dr. Didem Gözüpek

Sabancı / TR

Boğaziçi / TR

Dr. Erdoğan Sevilgen

Boğaziçi / TR

Syracuse / ABD

Dr. Erkan Zergeroğlu

Hacettepe / TR

Clemson / ABD

Dr. Hacı Ali Mantar

İTÜ / TR

Syracuse / ABD

Dr. Hasari Çelebi

YTÜ / TR

South Florida / ABD

Dr. İbrahim Soğukpınar

İTÜ / TR

İTÜ / TR

Dr. Mehmet Göktürk

Boğaziçi / TR

George Washington / ABD

Dr. Murat Şeker

YTÜ / TR

GYTE / TR

Dr. Yakup Genç

İTÜ / TR

Illinois UC / ABD

Dr. Yusuf Sinan Akgül

ODTÜ / TR

Delaware / ABD

10. Laboratuvar ve Araştırma Olanakları Nasıldır?

Bölüm öğrencilere çalışmalarını devam edebilecek 2 adet kişisel bilgisayar laboratuvarı, 1 adet Android Laboratuvarı,1 adet Lojik Devreler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı ve 1 adet Elektronik Devre Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca farklı projelerin çalışıldığı,

 1. Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
 2. Robotik ve Kontrol Laboratuvarı
 3. Simulasyon ve Savunma Teknolojileri Laboratuvarı
 4. Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı
 5. Ağ ve Bilgi Güvenliği Laboratuarı
 6. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı
 7. Veri Madenciliği Laboratuvarı
 8. Kablosuz Araştırma Laboratuvarı

araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Laboratuvarlar: http://www.gyte.edu.tr/icerik/109/670/laboratuvarlar.aspx

11. Burs Olanakları Var Mıdır?

http://anibal.gyte.edu.tr/ects/?duzey=ikinci&menu=burs_olanaklari

Net bir sayı verememekle birlikte çevredeki firmalar tarafından okul yönetiminin belirlediği öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır.

12.Barınma Olanakları Nelerdir?

Muallimköy Yerleşkesi’nin batısında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilen yerde 500 yataklı öğrenci yurdumuz hizmet vermektedir. Ayrıca üniversiteye yürüme mesafesinde öğrencilerin ev tutabileceği siteler bulunmaktadır.

13. GTU Bilgisayar Mühendisliği Mezunları Kolay İş Bulabilir mi?

Üniversitemiz birçok Teknopark ve ARGE merkezine yakın olduğundan, bu çevredeki firmaların ilgi odağı halindedir. Birçok mezunumuz bu çevredeki firmalarda yarı-zamanlı veya tam-zamanlı olarak çalışmakta, yeni mezunlara da ön ayak olmaktadırlar.

14. Bilgisayar Mühendisi ile Yazılım Mühendisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yazılım Mühendisliği eğitim sürecinde yazılım odaklı çalışırken, Bilgisayar Mühendisliği bilgisayarı bir bütün olarak ele alır, öğrenciyi yazılımın yanında donanım konusunda da bilgili olacak şekilde yetiştirmeyi amaçlar.

15. Ulaşım Olanakları Nasıldır?

harita

 1. E–80 TEM YOLU İLE: FSM Köprüsü’nden sonra E-80 TEM Otoyolu’na girilir ve Doğu istikametine ilerlenir. Çayırova-Eskihisar gişelerinden çıkılır. Hiçbir yere sapmadan devam edilir. Bu yolun D-100 yolunu kestiği kavşağa gelindiğinde de düz istikamet muhafaza edilerek Bayramoğlu istikameti kavşakta takip edilir. Ankara ya da İstanbul yönlerine dönülmez. Kavşak tam olarak bitmiş olmadan GTU levhası ve kampüsü sağda görülecektir.Bu noktada hataya yol açan bir sapak ASM Hastanesine gider, dikkatli olunmalıdır. Sağa sapılır ve 100 metre ilerde sağda GYTE ’nün giriş kapısına yönelinir. Ankara istikametinden gelindiğinde yine Çayırova gişelerinden çıkılması ilk defa gelenler için önerilir. Gebze çıkışından çıkıldığında ise D-100 yolu Batı yönüne İstanbul istikametine takip edilmelidir.
 2. D-100 YOLU İLE: İstanbul’dan Anadolu yakası D-100 yolu doğu istikametinde takip edilir. Pendik ve Tuzla geçildikten sonra Bayramoğlu çıkışından çıkılır. Çıkış tamamen tamamlanmadan önce sağda GTU levhası görülecektir. D-100 yolu ile Doğu tarafından gelenler ve D-575 ile gelip Topçular Feribot iskelesinden feribota binmiş olanlar Gebze’den değil Bayramoğlu çıkışından çıkmalıdırlar. Hızlı Feribot ile Pendik’e inenler ise D–100 ‘e çıktıktan sonra Batı istikametine gideceklerdir. GTU, Gebze şehiriçinde olmayıp, İstanbul Tuzla’ya daha yakındır.
 3. İSTABUL’DAN BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE: Cevizlibağ(Zeytinburnu) - Şifa Mahallesi(Tuzla) hattında çalışan 500-T ,130Ş ,17B otobüsleri ile son durak olan Şifa mahallesine gelindikten sonra Gebze-Harem minibüslerine binilip çok kısa bir mesafe alınarak Yenimahalle Bayramoğlu köprüsünde inilir ve hemen sağda bulunan toprak alan geçildikten 100 metre sonra GTU ’nun giriş kapısına ulaşılır.
 4. 4-GEBZE KOOP OTOBÜSÜ İLE: Kalkış yeri Esenler Otogarı olan Gebze Koop otobüsleri FSM Köprüsü’nden sonra E–80 TEM Otoyolu’nu takip eder ve Çayırova- skihisar gişelerinden çıkar. Gişelerden çıkışta kısa bir zaman zarfında Yenimahalle Bayramoğlu köprüsüne ulaşır. Köprüde inilerek hemen sağda bulunan toprak alan geçildikten 100 metre sonra GTU ’nun giriş kapısına ulaşılır.
 5. DOLMUŞ İLE: D–100 ü takip eden Gebze - Harem otobüsleri ile Harem yönünden gelindiğinde Tuzla’dan hemen sonra Yenimahalle Bayramoğlu köprüsünde inilir ve hemen sağda bulunan toprak alan geçildikten 100 metre sonra GTU ’nun giriş kapısına ulaşılır. Gebze yönünden gelindiğinde yine aynı köprüde inilir ve köprüden karşıya geçilip aynı yol takip edilir
 6. BANLİYÖ TRENİ İLE: (yakın zamanda açılacağını düşünüyoruz ...)Haydarpaşa–Gebze banliyö hattı ile ulaşım yapılır. Haydarpaşa istikametinden gelindiğinde Tuzla istasyonundan hemen sonra gelen Fatih istasyonunda inilir, istasyondan çıkışta 100 metre mesafede GTU’nun giriş kapısına ulaşılmaktadır. Gebze yönünden gelindiğinde ise hemen iki durak sonra Fatih istasyonuna ulaşılır.

16.Yüksek Teknoloji Enstitüleri nasıl çalışır ? Neden kurulmuşlardır?

Yüksek Teknoloji Enstitülerinin diğer üniversitelerden farkı, ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora eğitiminin verildiği ve ileri düzey bilimsel araştırmaların yapıldığı ihtisas kurumları olmalarıdır. Türkiye’de Yüksek Teknoloji Enstitüleri yurtdışındaki başarılı örneklerinden esinlenerek ilk kez 1992 yılında yüksek öğrenimde ihtisaslaşma ihtiyacını karşılamak üzere sanayinin yoğun olduğu Gebze ve İzmir’de hayata geçirilmiştir. Bu kurumlarda görev alanlar dünyanın en prestijli üniversitelerinde öğrenim görmüş ve bilimsel üretkenliği yüksek akademisyenler arasından seçilmiştir.

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992’de kurulan ve 1994 yılından bu yana 4 fakültesinde çeşitli disiplinlerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermiş Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün ad değiştirmesiyle kurulan bir devlet üniversitesidir. Enstitü geçmişiyle üniversitemiz 2001 yılından itibaren lisans programlarına başlamış olup 18 bölümde 29 lisansüstü program ve 8 lisans programı ile faaliyet göstermektedir.

950 lisans ve 1400 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Malzeme Müh.,Fizik, Matematik, Mimarlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İşletme bölümlerinde lisans eğitimi verilmektedir.

17.GTU Bilgisayar Mühendisliği öğrencilere Erasmus Programı ile Yurtdışına Gitme Hakkı Sağlıyor mu?

Üniversitemiz Erasmus öğrenim hareketliliği programına dahildir ve en az 3 ay en fazla 12 ay olacak şekilde öğrencilere yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

GYTE Bilgisayar Mühendisliği Fransa, İspanya, Almanya, Belçika, Polonya gibi bir çok farklı ülkedeki üniversitelere bu program ile öğrenciler göndermektedir.

Erasmus programı kapsamında bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.gyte.edu.tr/icerik/1035/77/anlasmali-universiteler.aspx

18. GTU Bilgisayar Mühendisliğinde Öğrenci İken de; Bir Şirkette yada Projede Çalışabilir miyiz?

GTU Bilgisayar Mühendisliği İstanbul-Kocaeli il sınırında bulunan bir üniversite olduğu için hem İstanbul hem de Kocaeli ilinde bulunan şirketlere yakınlığı nedeniyle özellikle 3.sınıftan sonra üniversite de öğrenilen bilgileri iş hayatında uygulamaya koymak isteyen öğrencilere avantaj sağlamaktadır. Öğrenciler için ders programında boş gün ve saatler ayarlanarak kısa zamanlı çalışmak isteyen öğrencilere kolaylıklar sunulmaktadır.

Ayrıca bölümün dış destekli araştırma projelerinde öğrencilere çalışma fırsatları verilmektedir.

19.Gebze Teknik Üniversitesi'nin Şuana Kadar Aldığı Başarılar Nelerdir?

Gebze Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi'nce 18 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan, 2000 yılından önce kurulan üniversiteler sıralamasında 454,59 toplam puanla birinci olmuştur

http://www.gyte.edu.tr/icerik/9/800/gyte-turkiye-birincisi-oldu.aspx

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde, teknik ekibi Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Ayşen Akkaya, Prof. Dr. Canan Çilingir, Yrd. Doç.Dr. Sevgi Özkan, Dr. Murat Perit Çakır tarafından oluşturulan, Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Performansları (University Ranking by Academic Performance¦URAP) çalışmasında da, 2011 senesi Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralamasında ikinci olmuştur.

http://tr.urapcenter.org/2011/2011_7_t4.php

2013 yılı Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Performansları (University Ranking by Academic Performance¦URAP) çalışmasında da, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, tüm üniversiteler ile devlet üniversiteleri sıralamasında dokuzuncu,  tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında da dördüncü sırada yer almıştır.

http://tr.urapcenter.org/2013/2013_t9.php

http://tr.urapcenter.org/2013/2013_t4.php

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ülkemizin 2013 yılına ait en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi sırılamasında GYTE onüçüncü olmuştur. Endeks ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanmaktadır.

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2013_gyue.pdf

20.GTU Bilgisayar Mühendisliğinde Çift Anadal ve Yandal Programları Var mıdır?

Üniversitemiz belirli not ortalamasını sağlayan öğrencilere çift anadal ve yandal programları ile ikinci bir diploma veya sertifika olanağı sağlanmaktadır. Öğrenciler ilan edilen (Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği gibi) yandal ve çiftanadal programına anadal lisans programının 3. ve 5. döneminde başvurabilir.

21.Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Eğitim Dili Nedir?

Bilgisayar Mühendisliğinde eğitim dilinin %70 Türkçe %30’u ise İngilizcedir. Öğrenciler eğitime başlamadan önce 1 yıl İngilizce hazırlık kursu görmektedirler. İngilizceleri yeterli olan öğrenciler kursa başlamadan önce İngilizce hazırlık geçiş sınavına girerek, bu kurstan muaf olarak eğitime başlama hakkına sahiptir.