Z44 Taramalı Elektron Mikroskop Laboratuvarı (SEUM)

Laboratuvar İsmi Z44 Taramalı Elektron Mikroskop Laboratuvarı (SEM) 
Laboratuvar Sorumlusu

Prof.Dr. AHMET ÇAPOĞLU

İlgili Bölüm

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Telefon

262 605 27 14

Adres

GTÜ, MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇAYIROVA-GEBZE

Genel Bilgi

Taramalı elektron mikroskobu metal, seramik, kompozit, polimer, kaplama ya da ince film malzemelerin yüzey ve kesit görüntülerinin incelenmesinde, toz numunelerin parçacık boyut ve şekillerini karakterize edilmesinde kullanılmaktadır.  Ayrıca mikroskop üzerine monte edilmiş olan  EDAX dedektörü ile hem toz hem bulk hem de kaplamaların üzerinden hassas bir şekilde noktasal, alan, çizgisel, haritalama ve elemental analizler yapılabilmektedir. Ayrıca Z45 laboratuvarında yer alan sıçratma cihazı ile numuneler altın kaplanabilmekte dolayısıyla iletken olmayan malzemelerin de bahsedilen tüm karakterizasyonları yapılabilmektedir.

Laboratuvar Çalışanları

Uzman  Ahmet Nazım

Yapılan Uygulamalar

Yüzey Mikroyapı Analizi
Kesit Mikroyapı Analizi
Toz Karakterizasyonu
Noktasal elemental analiz
Alan Elemental Analiz
Çizgisel Elemental Analiz
Elemental Olarak Haritalama
Yüzey ve kesit mikroyapı analizleri hem SE (ikincil elektron dedektörü) hem de BSE (geri saçılan elektron dedektörü) ile yapılabilmektedir.

Cihazların listesi

Philips XL 30 SFEG marka taramalı elektron mikroskobu
EDAX marka elemental analiz dedektörü