Döner Sermaye


 

 

 

          Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

        Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 1994 yılında 05.07.1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58. Maddesine uygun olarak kurulmuştur. Temel Fonksiyonu, Üniversitemize bağlı birimlerin çalışma alanlarının gerektirdiği araştırma uygulama faaliyetleri neticesinde üretim ve hizmetlerde bulunarak gelir elde edilecek faaliyetlerde bulunmaktır.

           Görev ve Sorumlulukları

        Yükseköğretim Kurumları ve kurum dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

        Analiz, ölçme, deney, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki,  ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile ilişkin uygulamaları yapmak.

     İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.