Genel Bilgi


Enformatik Bölümü 

Bölümümüz, Rektörlüğe bağlı idari bir birim olarak faaliyete başlamıştır.Bünyesinde Bölüm Başkanı ile 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

Bölümümüz Faaliyetleri
Üniversite genelinde Temel Bilgi Teknolojileri kullanımına ilişkin derslerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.