Okutmanlar

Ramazan AYBEY
Öğretim Görevlisi Ramazan AYBEY
E-posta: raybeygtu.edu.tr
Ofis: , 0
Telefon: (262) 605 20 06
Şeniz PARLAKKILIÇ
Öğretim Görevlisi Şeniz PARLAKKILIÇ
E-posta: sparlakkilicgtu.edu.tr
Ofis: , 0
Telefon: (262) 605 20 06
İrem UZ
Öğretim Görevlisi İrem UZ
E-posta: irem.uzgtu.edu.tr
Ofis: , 0
Telefon: (262) 605 20 06