Genel Bilgi

 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü:

  • Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren bölümlere seçmeli beden eğitimi ve spor dersini vermeyi,

  • Üniversitelerarası yarışmalarda Üniversitemizin temsil edilmesi için takımların oluşturulmasını,

  • Üniversite bünyesindeki öğrencilere ve çalışanlara bilinçli ve düzenli bir şekilde spor yapma alışkanlığı kazandırmayı,

  • Öğrencilerimizin değişik spor dallarında eğitilmelerini amaçlar.