Temel İşlemler Laboratuvarı

Laboratuvar İsmi Temel İşlemler Laboratuvarı  
Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Hasan SADIKOĞLU
İlgili Bölüm Kimya Mühendisliği Bölümü- Termodinamik ve Temel İşlemler Anabilimdalı
Telefon (262) 605 21 33
Adres GTU Çayırova Yerleşkesi Kimya Mühendisliği Bölümü İstanbul Cad. P. K. 141
Gebze 41400 - KOCAELİ
Laboratuvar Çalışanları Arş. Gör. Öznur KAYHAN
Arş. Gör. Ebubekir Sıddık AYDIN
Proje Asistanı Fatih TARLAK
Proje Asistanı Melik ÖKSÜZ
Genel Bilgi Çeşitli proseslerin matematiksel modellemeleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Yapılan Uygulamalar - Fiziksel adsorpsiyon çalışmaları ile örnek yüzey alanının, gözenek boyut dağılımının ve gözenek şeklinin belirlenmesi
- Kimyasal adsorpsiyon çalışmaları ile örnekteki kimyasal aktif bölgelerin belirlenmesi, kimyasal ve katalizör tepkimeleri sağlayacak olan yüzey aktif alanların bulunması
- Döner buharlaştırıcı çalışmaları ile çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılması
- Deneysel çalışmalar için gerekli olan saf ve ultra saf suların hazırlanması
- Oksijen geçirgenliği cihazı ile film ve ambalaj malzemelerinde oksijen geçirgenlik hızı ölçümlerinin yapılması
Cihazların listesi - Oksijen Geçirgenlik Test Cihazı (MOCON OX-TRAN 2/21),
- BET Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (Quantachrome Autosorb1),
- Döner Buharlaştırıcı (Heidolph® Laborota 4000),
- Isıl İletkenlik Ölçüm Cihazı (Hukseflux TP08)
- Saf Su Cihazı ve Dondurucu