Prof.Dr.Nejat Göyünç Kimdir?


Prof. Dr. Nejat Göyünç (1925 - 2001)

4 Aralık 1925'te İstanbul'da doğan Göyünç, 1948 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını " İmad es-Seravî'nin Camiü'l-hesab adlı eserinin edisyonu (Metin, Almanca tercüme ve yorum)" adlı çalışmasıyla 1962 yılında Georg-August Universität Göttingen'de yaptı.
İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe, İnönü, Selçuk, Balıkesir ve Uludağ Üniversite'lerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1986-1987'de Münih'te, Bamberg'te misafir profesör olarak bulundu. Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nin kurucusu ve 1980-2001 tarihleri arasında yazı işleri sorumlusu olarak calıştı. 3 Temmuz 2001 tarihinde vefat etti.

Eserleri
I- XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı . İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi,1969 ; (2.baskı) Ankara:Türk Tarih Kurumu, 1991.
II- Osmanlı İmparatorluğu hakkında bazı düşünceler. Ankara: Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi ,1973.
III- Osmanlı İdaresinde Ermeniler. İstanbul:Gültepe Yayınları, 1983.
IV- Atatürk ve Millî Mücadele. İstanbul: Emek Matbaası,1984 ;(2.baskı) Konya: Damla Matbaacılık, 1987.
V- Cumhuriyet Türkiyesi ve Doğu Anadolu. Ankara: Anadolu Basın Birliği,1985.
VI- Malatya'dan Görüş. İstanbul:Acar Matbaası, 1985.