KANUN-YÖNERGE-YÖNETMELİKLER-YILLIK FAALİYETLER

Yönergeler

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi                      Tıklayınız!    YÖ:0025
 
Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi               Tıklayınız!    YÖ:0024
   
Misafirhane Yönergesi                                                     Tıklayınız!    YÖ:0023
 
Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi                                    Tıklayınız!    YÖ:0047

Psikolojik  Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi   Tıklayınız!    YÖ:0051

Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi                                  Tıklayınız!    YÖ:0046
 
 
 

 

KYS (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ) YÖNERGELER SEKMESİ  İÇİN TIKLAYINIZ...

SKS DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SKS 2017 FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ... 

SKS 2018 FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ..                                                                                                                 

SKS 2019 YILI FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ...