Personel

Bülent ÇETİN Daire Başkanı  (262) 605 11-52 bulentcgtu.edu.tr
Abdülhamit ALTAY Şube Müdürü (262) 605 11-84 altaygtu.edu.tr
Zeynep ERDOĞAN KURTBAŞ Şef (262) 605 11-51 zeynep.kurtbasgtu.edu.trr
  Murat  ÇANKAYA Şef (262) 605 20-02 cankayagtu.edu.tr 
  Ertuğrul  ORAL Bilgisayar İşletmeni (262) 605 16-55
eoralgtu.edu.tr 
Ercan GÜMÜŞ Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-62 egumusgtu.edu.tr
  Yılmaz  SÜLEK Bilgisayar İşletmeni  (262) 605 12-00 yilmazgtu.edu.tr 
  Metin  KÜÇÜK Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-88
metingtu.edu.tr 
Süreyya KÖÇ ÜST Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-79 sureyyakocgtu.edu.tr
Cihan AKDENİZ Memur (262) 605 11-64 cihanakdenizgtu.edu.tr
Şahika HANCI Diş Hekimi (262) 605 11-59 shancigtu.edu.tr
  Lütfi  YAPICI   Psikolog (262) 605 20-09 lyapicigtu.edu.tr 
  Döndü  ÇELİK Hemşire (262) 605 11-82   dcelikgtu.edu.tr 
Mehmet AYDIN Teknisyen (262) 653 38 12  mehmetaydingtu.edu.tr
  Meryem   POLAT         Hizmetli (262) 605 -11-60
meryemdgtu.edu.tr
Candan DEMİR Hizmetli (262) 605  11-69 candandemirgtu.edu.tr
Şerife POLAT Hizmetli (262) 605  11-59 serifepolatgtu.edu.tr
Bahar KARA Hizmetli (262) 605 16-55 bkaragtu.edu.tr
Azem ATMACA Şoför (262) 605 11-73 aatmacagtu.edu.tr
Ahmet EMİR Teknisyen (262)605 21-29-21-28  aemirgtu.edu.tr
Orhan BİLGİLİ Sürekli İşçi (262)605 21-29-21-28  gtu.edu.tr