Personel

Bülent ÇETİN Daire Başkanı  (262) 605 11-52 bulentcgtu.edu.tr
Abdülhamit ALTAY Şube Müdürü (262) 605 11-84 altaygtu.edu.tr
Yasin ÖZ Şube Müdürü (262) 605 11-69 yasinozgtu.edu.tr
  Murat  ÇANKAYA Şube Müdürü (262) 605 12-00 cankayagtu.edu.tr 
  Ertuğrul  ORAL Bilgisayar İşletmeni (262) 605 16-55
eoralgtu.edu.tr 
Ercan GÜMÜŞ Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-62 egumusgtu.edu.tr
  Yılmaz  SÜLEK Bilgisayar İşletmeni  (262) 605 11-60 yilmazgtu.edu.tr 
  Metin  KÜÇÜK Bilgisayar İşletmeni (262) 605 11-88
metingtu.edu.tr 
Süreyya KÖÇ ÜST Bilgisayar İşletmeni (262) 605 -11 79  sureyyakocgtu.edu.tr
Cihan AKDENİZ Memur (262) 605 11-64 cihanakdenizgtu.edu.tr
Şahika HANCI Diş Hekimi (262) 605 11-59 shancigtu.edu.tr
  Lütfi  YAPICI   Psikolog (262) 605 - lyapicigtu.edu.tr 
  Döndü  ÇELİK Hemşire (262) 605-    dcelikgtu.edu.tr 
Mehmet AYDIN Teknisyen (262) 605 11 51 mehmetaydingtu.edu.tr
  Meryem   POLAT         Hizmetli (262) 605 -
meryemdgtu.edu.tr
Candan DEMİR Hizmetli (262) 653 38 12 candandemirgtu.edu.tr
Şerife POLAT Hizmetli (262) 605  21 28-29 serifepolatgtu.edu.tr
Bahar KARA Hizmetli (262) 605 16-55 bkaragtu.edu.tr
Azem ATMACA Şoför (262) 605 11-73 aatmacagtu.edu.tr
Ahmet EMİR Teknisyen (262)605 21-28-29  aemirgtu.edu.tr
Orhan BİLGİLİ Sürekli İşçi (262)605 21-28-29  gtu.edu.tr