Personel

    Nadir  YILDIRIM Daire Başkanı (262)605 10 10   yildirimgtu.edu.tr
  Teoman  TOHUM Şube Müdürü (262)605 10 16   ttohumgtu.edu.tr
  Serdar  PİR Şube Müdürü (262)605 10 18 spirgtu.edu.tr
  Nurettin  GÜNAÇTI  Şube Müdürü (262)605 10 20 ngunactigtu.edu.tr
Özer KILINÇASLAN  Şube Müdürü (262)605 11 24 okilincaslangtu.edu.tr
  Nafiye  KURT Şef (262)605 15 12 nafiyegtu.edu.tr 
  Sezgin  KANCA Şef (262)605 10 17 skancagtu.edu.tr 
  Yasemin  YAMEN Şef (262)605 10 21 yamengtu.edu.tr 
   Ali KARANİS Şef (262)605 15 12 karanisgtu.edu.tr
Aydın KURT Şef (262)605 10 42 aydinkurtgtu.edu.tr
 Önder DİYAPOĞLU Şef (262)605 10 41 odiyapoglugtu.edu.tr 
  Veyis ÇELİK Şef (262)605 10 22 vcelik@gtu.edu.tr
  Muhammet  BARLAK  Bilgisayar İşletmeni (262)605 10 48 mbarlakgtu.edu.tr 
  Ayşe Maşa KONAKLI Bilgisayar İşletmeni (262)605 10 30 aysemasa@gtu.edu.tr
  Özcan  BİBER Bilgisayar İşletmeni (262)605 10 30 obibergtu.edu.tr
  Özlem ÖZTÜRK Bilgisayar İşletmeni (262)605 15 15 ozlemozturkgtu.edu.tr
  Adem GÜLTEKİN Bilgisayar İşletmeni (262)605 10 47  agultekingtu.edu.tr  
  Tülay ALKIŞ Bilgisayar İşletmeni (262)605 10 12  tcobangtu.edu.tr
  Ayhan KOÇALAN Bilgisayar İşletmeni (262)605 10 30 kocalan@gtu.edu.tr
  Nevin BOZKURT Sürekli İşçi (262)605 10 44 nevinbozkurt@gtu.edu.tr