Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgi

Erasmus Programı nedir?
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir.

Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus Programı neler kazandırır?

Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?
Erasmus programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Erasmus öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora  öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir.

İki kez Erasmus programından yararlanabiliyor muyuz?

Hibesiz olarak ikinci kez aynı hareketlilikten faydalanabilirsiniz. Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus Hareketliliği Hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda herhangi hareketlilikten faydalanmış bir öğrenci hibe almamak şartı ile aynı faaliyetten tekrar yararlanabilir. Hibeli ya da hibesiz faydalanılacak her hareketlilik için başvuru ve seçim kriterleri aynıdır.

Başvuru

Bu programa başvurmak için ne yapmalıyız?
Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan www.erasmus.gtu.edu.tr adresinden veya GTU ana sayfasındaki Erasmus web sayfamızın  kısayolunu takip ederek yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlere yapıştırılacak olan afişleri ve bölümlerdeki ilan panolarını takip etmeniz gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da programdan faydalanabilir mi?
Programa dahil olan ülkeler dışında diğer ülke vatandaşları da Üniversitemiz öğrencisi olmak kaydıyla Programdan yararlanabilirler.

Lisans birinci sınıftayım. Erasmus'tan yararlanabilir miyim?

Hayır. Ama 2.sınıfta faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirsiniz.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha öncelikli bir durumdadır.

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

GTÜ’de çift ana dal yapıyorum. 2. dalımla bir değişim programına gidebilir miyim?
Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim programına “yandal” programları dahilinde gidemezler.

Not ortalamamız 2.20’ın altında olursa katılamaz mıyız?
Not ortalamasına ilişkin olan standartlar Ulusal Ajans ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?
Not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. 2013 yılı itibariyle %50’dir.

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?
Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Mülakat var mıdır?
Mülakat yapılıp yapılmama durumu Ulusal Ajansın belirlemiş olduğu kriterlere bağlıdır. Şuan ki uygulamada mülakat yoktur. Genel puan hesaplaması not ortalaması ve dil puanının ortak hesaplanmasıyla elde edilir

Avrupa’da istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır. Bölümünüzün İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) bulunması gerekir. Erasmus sayfamızdaki anlaşmalı üniversiteler tablosunda bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

Öğrenim Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

KPDS-ÜDS-TOFEL-IELTS gibi bir dil puanımız mevcut ise, yine de Erasmus sınavına girmemiz gerekiyor mu?

Eğer geçerli bir dil puanınız var ise başvuru tarihleri arasında ofisimize getirdiğiniz takdirde Erasmus sınavına girme şartınız aranmaz.

Karşı Üniversite

Gideceğimiz üniversitedeki dersleri ve akademik takvimi nereden öğrenebiliriz?

Tercih ettiğiniz veya yerleştirildiğiniz üniversitelerin akademik takvimlerini o üniversitelerin web sitelerinden araştırmalarınız sonucu öğrenebilirsiniz. Ayrıca ofisimize bu konuda bildirimler geldikçe Erasmus web sayfamızda haberler ve duyurular kısmında ilan etmekteyiz.

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Bulunduğunuz üniversitedeki döneminiz boyunca o üniversitenin bir öğrencisi sayıldığınız için bütün imkanlardan sosyal haklardan aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin, laboratuvar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

Gittiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı?
Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanmanız tamamen karşı üniversiteye bağlıdır.

Barınma

Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?
Yurtdışında eğitim görecek olduğuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır.

Ders Seçimi

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement-LA) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tane de üniversitemizde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.

Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Ders seçimi yapılırken 1 yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi alınması zorunludur. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Aldığı dersin 2/3’ünden geçen öğrenci başarılı sayılır. 2/3 kredinin altındakiler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerden muaf olurlar.

Öğrenim Anlaşmamdaki derslerde değişiklik yapabilir miyim?

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?
Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Ülkemde okumadığım dönemi geri döndüğümde tekrar okuyacak mıyım? 
Hayır. Gidilen ülkede alınan krediler ve notlar ülkenizdeki okul tarafından kabul edilecektir. Ancak dönem farkından dolayı eksik krediniz kalırsa, kalan kredinizi tamamlayacaksınız.

Gidilen ülkede dersten kalırsam ne olur? 
Kalmış olduğunuz dersin eşdeğeri kabul edilen dersi ülkenizde tekrar alacaksınız.

Yurt dışına çıkmadan GTÜ’de  kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?
Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz.

Derslerim nasıl sayılacak?

Öğrenci Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren ders saydırma dilekçesini bölümüne verir. Bu dilekçe derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir. Ardından bölümün onayıyla ilgili fakülte veya enstitüye ulaşan dilekçe yönetim kurulunda görüşülür ve öğrencinin sayılacak dersleri güvence altına alınır. Öğrencinin ders değişikliği yapması durumunda aynı süreç tekrarlanır.

Pasaport

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?
Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir veya karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir.

Pasaport İşlemleri nasıl yapılır

Kabul mektubu geldiğinde pasaport harç muafiyet yazısı ve vize almanızı kolaylaştıran konsolosluk yazısı hazırlıyoruz. Pasaport harç muafiyet yazınızı aldıktan sonra ilgili emniyet müdürlüğünü arayarak hangi vergi dairesiyle anlaşmalı olduklarını öğreniyorsunuz. Vergi Dairesine muafiyet yazısı onaylatıldıktan sonra emniyet müdürlüğüne pasaport için başvuruyorsunuz. Harç muafiyet yazısı başvuru evrakları arasındaki harç bedeli ödeme dekontu yerine kullanılır. Öğrenciler 72TL (2013) olan defter bedelini öderler.

Pasaport için hangi belgelerle başvurmalıyım?

Erasmus öğrencilerine 1 yıllık harçsız öğrenci pasaportu (bordo pasaport) verilmektedir.  Pasaport işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Başvurular ve gerekli belgeler için http://www.epasaport.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Pasaport

Yeşil pasaportu olan veya alma hakkı olan öğrencilerin, pasaport harç muafiyet yazısı alması gerekmez. Yeşil pasaport harçsız alınmaktadır. Yeşil pasaport ile yurtdışında en fazla 3 ay kalınabilmektedir. Oysa Erasmus öğrencisi, en az üç ay kalacağından yeşil pasaport dahi olsa vize başvurusu yapmalıdır. Ayrıca yeşil pasaporta vize isteyen ülkelere gidecek olanlar da mutlaka vize başvurusunda bulunmalıdır.

Vize

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir. Bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Vize İşlemleri

Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazısı (Letter of Acceptance) geldikten sonra vize işlemlerine başlanabilir. Vize alma sorumluluğu öğrenciye aittir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen ve istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir.

Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?
Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Sigorta

Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?
Sağlık poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evrak değildir. Sigorta yaptırılmasının amacı karşılaşılabilecek bir soruna karşı tedbir amaçlıdır. Yaptırılması GTU tarafından zaruri görülmemektedir ancak bazı konsolosluklar da sağlık sigortası isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.


Sigorta İşlemleri

Gidilecek ülkenin sağlık sigortasıyla ilgili koşullarını incelemek ve gerektiğinde uluslararası geçerliliği olan Sağlık Sigortası yaptırma sorumluluğu öğrenciye aittir. Ancak bunun yurtdışına çıkmadan önce yapılması gerekmektedir (Türkiye’de yaptırmak çoğu ülkeye göre daha hesaplı olmaktadır).

Poliçenizi seçmeden önce mutlaka gideceğiniz ülkenin vize başvurusunda talep ettiği sigorta kapsamını öğrenin.

 

Ebeveyni SGK’lı olan öğrenciler için:

Halihazırda, AB üyesi ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile yürütülmekte olan uygulamaya göre;

Ebeveyninden biri SGK’lı olmak kaydıyla, 25 yaşını aşmamış lisans (burada lisansüstü öğrencileri dahil edilmiyor) öğrencilerinin yurtdışına öğrenci olarak gitmeleri durumunda, -devam eden bir rahatsızlıkları için değil de - orada bulundukları sırada acil tedaviler için kullanabilecekleri bir sigorta güvencesini, ebeveyninin bağlı bulunduğu Sosyal Sigorta İl Müdürlüklerinden (yurtdışı hizmetleri biriminden) alacakları belgelerle sağlayabilirler. Öğrencilerin, Erasmus Ofisinden, ERASMUS öğrencisi olarak yurtdışına gideceğini bildirir bir yazıyı İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili, SSK Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan (0 312 458 70 00’dan...) bilgi alınabilir.

Hibe

Erasmus hibesi kaldığım boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Hibelerimizi neye göre alacağız?
Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80’lik peşin ödemenin yapılabilmesi için temel alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları Katılım Sertifikası ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

Hibeler aylık mı yatacak?
Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80’i yatırılarak ödenir. Aylık ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları Katılım Sertifikasına göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış yada azalma olabilir.

Hibeler ne zaman yatar?
Hibeler, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra en kısa süre içerisinde ilgili öğrencinin hesabına yatar.

Geri kalan hibemi (% 20) ne zaman alabilirim?

İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Nihai Rapor, Transkript ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış yada azalma olabilir.

Derslerin hepsinden kalma durumunda hibenin geri ödenmesi gibi bir durum var mı?

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin %20 si kesinlikle ödenmez. Ayrıca bu öğrencilerden %80’lik ilk taksitin iadesi istenebilir.

Üçüncü ödeme yapılabilir mi?
Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize ilki peşin ve en fazla %80 olmak ve ikincisi dönüşte ve %20 olmak üzere iki ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödeme de yapılabilmektedir.

Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?
Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerindeki tarihlerin farklılığından kaynaklanmaktadır.

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus ‘’ değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?
Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni LA’da olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?
Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna göre ödeme yapılır.

Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?
Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir destektir. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Erasmus Programında bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

Erasmus öğrencisi olursam aldığım burslar (harç kredisi ve öğrenim kredisi dahil) kesilir mi?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

Dönem Uzatma

Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Evet. Öğrenci 1 akademik dönemi kapsayan bir Erasmus İkili Anlaşması çerçevesinde 1. dönem hibeli olarak Erasmus öğrencisi olduktan sonra, 2. dönem de Erasmus'tan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda hem bölümünün hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatörünün onayı gerekmektedir. Üniversitemizin elinde hibe kalmış olması halinde öğrenci 2. dönem uzatma süresince de hibelendirilir. Uzatma için elimizde hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla hibesiz olarak Erasmus programını uzatabilir.

Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar dönemi için uzattığında yapması gerekenler nedir?
Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde LA ve intibak (ders saydırma) işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden uzatma aldığına dair kabul mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine LA, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir.

Evrak Hazırlama

Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodları nereden bulabiliriz?

Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodlar, Erasmus sayfamızdaki Alan ve Ülke Kodları başlığında bulunulabilir.

GTU Erasmus ID Code’u nedir?
TR KOCAELI01.

Diğer Sorular

Dönüşte yapmam gereken işlemler nedir?

Dönüşte teslim edilmesi gereken evraklar için Erasmus websayfasındaki Giden Öğrenci sayfasını ziyaret ediniz. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri yatırılmakta ve değişim Programını bitirişlerine dair işlemler yapılmaktadır.

Yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin tez çalışmaları/uzmanlık alan dersleri nasıl tanınır? 

Partner üniversitede tez çalışması yaparak uzmanlık alan dersi alacak olan yüksek lisans veya doktora öğrencisinin tez konusunun GTU'de mutlaka belirlenmiş ve Öğrenci İşleri Dairesine bildirilmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler tez konusunu resmen belirlemeden uzmanlık alan dersi alamazlar. 

Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüğüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?
Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır