Belgeler

BÖLÜMLER İÇİN                

1. İkili Anlaşma Formu

Bölümler, yurt dışında başka üniversitelerle Erasmus anlaşması yapmak için bu formu kullanacaklardır.

GİDEN ÖĞRENCİLER

1.a Öğrenci Başvuru Formu    1.b Öğrenci Staj Başvuru Formu

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin dosyalarında bulunması gereken başvuru formu.  

 

2.a. Öğrenim Anlaşması

2.b. Ders Değişiklik Formu
2.c. Hareketlilik Sonrası Transkript Formu

 

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin misafir olacakları üniversitede almak istedikleri dersleri gösteren anlaşma formu.

 

3. Ders Saydırma Dilekçesi (Lisans / Lisansüstü)

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, ilgili tarihlerde resmi olarak yurt dışında öğrenciliklerini sürdürebilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu dilekçeyi doldurup imzalayarak ilgili Dekanlık/Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4. Öğrenci Sözleşmesi

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, program kapsamında sunulan hibenin ilk %80'lik kısmını alabilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu sözleşmeyi doldurup imzalayarak Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5. Taahhütname

 

6. Katılım Sertifikası

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim gören öğrencilerin, kendilerine ödenecek hibenin kalan %20'lik kısmını alabilmeleri için, dönüşlerinde önce bu katılım sertifikasının misafir oldukları kurum tarafından doldurup imzalanarak Erasmus Ofisine gönderilmesi ya da öğrenci eliyle teslim edilmesi gerekmektedir.

PERSONEL

1. Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi

2. Personel Başvuru Formu
3. Ders Verme Hareketliliği Anlaşması
 

4. Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

 

5. Katılım Sertifikası

GELEN ÖĞRENCİLER

1. GTU Student Application Form


Erasmus programı kapsamında GTÜ'de misafir olmak isteyen yabancı öğrencilerin başvuru için doldurmaları gereken form.

 

2. GTU Accommodation Application Form

 

Erasmus programı kapsamında GTÜ'de misafir olmak isteyen yabancı öğrencilerin kalacak yer organizasyonu için göndermesi gereken form. Bu form bilgisayar ortamında doldurulup, çıktısı imzalandıktan sonra posta ile belirtilen adrese gönderilmelidir.