Belgeler

             

 

GİDEN ÖĞRENCİLER

1.a Öğrenci Başvuru Formu    1.b Öğrenci Staj Başvuru Formu

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin dosyalarında bulunması gereken başvuru formu.  

 

2.a Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması
2.b Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması

 

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin misafir olacakları üniversitede almak istedikleri dersleri gösteren anlaşma formu.

 

3. Ders Saydırma Dilekçesi

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, ilgili tarihlerde resmi olarak yurt dışında öğrenciliklerini sürdürebilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu dilekçeyi (lisans  - yüksek lisans) doldurup imzalayarak ilgili Dekanlık/Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4. Öğrenim ve Staj Öğrenci Hibe Sözleşmesi

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, program kapsamında sunulan hibenin ilk %80'lik kısmını alabilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu sözleşmeyi doldurup imzalayarak Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5. Taahhütname

   
   

PERSONEL


1. Personel Başvuru Formu
2. Ders Verme Hareketliliği Anlaşması
 

3. Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

   

GELEN ÖĞRENCİLER

1. GTU Student Application Form


Erasmus programı kapsamında GTÜ'de misafir olmak isteyen yabancı öğrencilerin başvuru için doldurmaları gereken form.