Personel

 


   

Doç.Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Daire Başkanı

(262)605 12 91

gokturkgtu.edu.tr

     

Serap AKSOY

Şube Müdürü

(262)605 10 66 

aksoygtu.edu.tr

     

H.Kerem AYAN

Uzman

(262)605 10 75

ayankgtu.edu.tr

     

Osman UTAR

Mühendis

(262)605 10 77

osmanutargtu.edu.tr

     

Ahmet ÇAKICI Mühendis (262)605 10 72 ahmetcgtu.edu.tr 

     

Sefa YILDIRIMTEPE

Mühendis

(262)605 10 43

syildirimtepegtu.edu.tr

     

Hülya KORKUT

Mühendis

(262)605 10 67 

hkorkutgtu.edu.tr

     

Rahim KARABAĞ

Mühendis

(262)605 10 74

rkarabaggtu.edu.tr

     

Tuncay ERZURUM

Araş. Gör.

(262)605 10 70

 terzurum@gtu.edu.tr


   

Evren ÇİFÇİ

Arş. Gör.

(262)605 10 67 

 

     

M. Salih ÖZGÖZ

Tekniker

(262)605 10 78 

ozgozgtu.edu.tr

     

Mehmet DEMİR

Tekniker

(262)605 10 43

mehmetdemirgtu.edu.tr

     

Ahmet KORKMAZ

Tekniker

(262)605 10 72

ahmetkorkmazgtu.edu.tr

Esma ÖZDEMİR

Tekniker

(262) 605 10 77

esmaozdemirgtu.edu.tr

     

Sadık YILDIRIM

Teknisyen

(262)605 10 69

s.yildirimgtu.edu.tr

     

Mevlüt ÇELİKYÜREK

Teknisyen

(262)605 10 69

mcelikyurekgtu.edu.tr

     

İbrahim ASLAN

Bilgisayar İşletmeni

(262)605 10 70

iaslangtu.edu.tr

     

Adem CEP

Memur

(262)605 10 73

acepgtu.edu.tr