Tanıtım


    Başkanlığımız, Üniversitenin Bilgisayar, Ağ ve İletişim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır.

     Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Rektörlük binası alt katında bulunmaktadır ve hizmetlerini en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde sunmakla yükümlüdür.

    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Uzman, 3 Mühendis, 5 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Memur olmak üzere toplam 14 personel çalışmaktadır.