Tanıtım


Başkanlığımız, Üniversitenin Bilgisayar, Ağ ve İletişim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, A Blokta bulunmaktadır ve hizmetlerini en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde sunmakla yükümlüdür.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 2 Öğretim Görevlisi , 2 Araştırma Görevlisi, 5 Mühendis, 4 Tekniker, 2 Teknisyen, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur olmak üzere toplam 19 personel çalışmaktadır.