Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Telif Hakları

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca uzaktan eğitim süresince oluşturulan tüm öğretim materyalleri ile video, ses ve görüntü kayıtlarının öğretim elemanlarımız için KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında “kişisel veri” olduğunu ve bu olağanüstü süreçte sizlerle paylaşıldığını hatırlatmak isteriz.

 

Bu süreçte size sunulan dijital veriler, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına alınmamalı, sosyal medya platformlarında paylaşılmamalı ve tedavüle sokulmamalıdır.

Bunun dışında oluşacak tüm faaliyetler KVKK kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç dışı kullanımı ve ihlali anlamını ortaya çıkacaktır.

 

Yapılacak bu ihlallerin Türk Ceza Kanunu m. 135, m.136 uyarınca hapis cezası gerektirebileceği, Borçlar Kanunu m. 49 ve m.58 uyarınca maddi manevi tazminat sorumluluğunu gerektirebileceği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca da hapis cezası uygulanabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu tarz ihlallerin tespit edilmesi durumunda suç duyurusunda bulunmak zorunda olduğumuzu; işbu bildirimizin KVKK’nın 8. ve 10 maddesi kapsamında bilgilendirme niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz.

 

Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde kendilerine sunulan tüm dijital materyalleri öğrenme süreçleri için kullanacağına ve başka ortamlarda kullanmayacağına olan güvenimiz tamdır.

 

Rektörlük