05 Haziran 2020 tarihli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonucuna Göre Asıl ve Yedek Aday Bilgileri-25.06.2020

DUYURU 

Üniversitemiz bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4\D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, “Temizlik Hizmetleri” ve “Koruma ve Güvenlik Hizmetleri” alanında çalıştırılmak üzere; Sürekli İşçi alımına ilişkin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan sözlü sınav sonrasında belirlenen “asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler” ve “atama dilekçesi” aşağıda sunulmuştur.

Asıl adayların ATAMA DİLEKÇELERİNİ en geç 16 Temmuz 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne (ŞAHSEN) teslim etmeleri gerekmektedir.

Atama dilekçelerini süresi içerisinde sunmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

BU DUYURU, TEBLİGAT YERİNE GEÇECEK OLUP ADAYLARA AYRICA HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Meslek Unvanı

Asıl ve Yedek Liste

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

Temizlik Görevlisi

 

Atama Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

--------------------------------------------------------

Bilgi İçin:

0262 605 11 26

0262 605 11 27