05 Haziran 2020 tarihli Sürekli İşçi Alımı İlanı Kapsamında Sözlü Sınava Katılacak Aday Listesi_22.06.2020

DUYURU 

Üniversitemiz bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4\D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, “Temizlik Hizmetleri” ve “Koruma ve Güvenlik Hizmetleri” alanında çalıştırılmak üzere; Sürekli İşçi alımına ilişkin 16 Haziran 2020 tarihinde Gebze 3 üncü Noterliği tarafından yapılan noter kurası sonrasında belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin yapılan evrak incelemesi neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Sözlü sınava katılacak adayların;

24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 08:00’de Üniversitemiz Kültür Merkezi Toplantı Salonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır. 

BU DUYURU, TEBLİGAT YERİNE GEÇECEK OLUP ADAYLARA AYRICA HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Meslek Unvanı

Sözlü Sınava Girecek

Aday Listesi

Evrak İnceleme 

Sonuç Raporu

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

   

Temizlik Görevlisi

   


Sözlü Sınava İlişkin Açıklama;

1) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile adayların kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Soru Türü

Puan

Mesleki alan bilgisi sorusu-1.Soru

30

Mesleki alan bilgisi sorusu-2.Soru

30

Kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

40

Toplam

100