Dijital Sınavlar Hakkında Senato Kararı


Covid-19 küresel salgını nedeniyle dijital ortamda eğitime geçilmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/05/2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı uyarınca, Üniversitemizde düzenlenecek olan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dönem sonu sınavlarının; dijital imkanlarla sınava girecek olan öğrencilerin sınav esnasında ses ve görüntülerinin izlenip izlenemeyeceği, kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunda, gerek Üniversitemizin akademik birimlerinden gerekse de öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda;

- 06.12.2017 tarihli Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 26/2 maddesine göre; “Derste yapılacak sınavların sayısı, şekli, katılım koşulları ve ders değerlendirmesindeki katkı oranları dersi yürüten öğretim elemanı tarafından belirlenerek, ders bilgi formu ile öğrencilere duyurulur” denilmektedir.

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) 5/2-e maddesi ise şu yöndedir;

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Üniversitemizce düzenlenecek olan sınavların dijital ortamda yapılması, yapılacak olan sınav esnasında ilgili öğrencinin görüntüsünün izlenmesi ve kaydedilmesi konusunda Üniversitemiz Lisans ve Öğretim Yönetmeliğinin 26/2 maddesi gereği dersi yürüten öğretim elemanının takdirindedir. İlgili öğretim elemanı dönem sonu sınavlarının dijital ortamda yapılması ve sınav esnasında öğrencilerin görüntüsünün izlenmesi ve kaydedilmesi yönünde karar alma yetkisi bulunduğundan, Covid-19 küresel salgını nedeniyle görüntünün izlenmesi ve kayıt edilmesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Bölüm Başkanlıkları ve/veya Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından ders bazında karar alınacaktır.