Sürekli İşçi Alımı Kura Sonucuna Göre Asıl ve Yedek Aday Bilgileri-16.06.2020

DUYURU 

Üniversitemiz bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4\D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, “Temizlik Hizmetleri” ve “Koruma ve Güvenlik Hizmetleri” alanında çalıştırılmak üzere; Sürekli İşçi alımına ilişkin 16 Haziran 2020 tarihinde Gebze 3 üncü Noterliği tarafından yapılan noter kurası sonrasında belirlenen “asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler” ile "öncelikli alan aday listesi" ve “başvuru belgeleri” aşağıda sunulmuştur.

Asıl ve yedek adayların BAŞVURU BELGELERİNİ en geç 18 Haziran 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne (ŞAHSEN) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

BU DUYURU, TEBLİGAT YERİNE GEÇECEK OLUP ADAYLARA AYRICA HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Meslek Unvanı

Kura Sonucuna Göre 

Asıl ve Yedek Aday Listesi

Öncelikli Alan

Asıl Aday Listesi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

   

Temizlik Görevlisi

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ASIL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BAŞVURU BELGELERİ 

 1. Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)
 4. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)
 5. İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir)
 6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 7. Özel Güvenlik Kimlik Kartı (aslı veya noter onaylı fotokopisi) (geçerlilik süresi dolmamış)
 8. Sağlık Kurulu Raporu (açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair aday, sözlü sınav sonrası atanmaya hak kazandığı takdirde Üniversitemize teslim edecektir.)
 9. Öncelik hakkına sahip olan adayların; anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeleri (aslı veya noter onaylı fotokopisi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

ASIL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BAŞVURU BELGELERİ 

 1. Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir)
 4. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir)
 5. İkametgâh Belgesi (e-devletten alınabilir)
 6. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 7. Sağlık Kurulu Raporu (açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair aday, sözlü sınav sonrası atanmaya hak kazandığı takdirde Üniversitemize teslim edecektir.)
 8. Öncelik hakkına sahip olan adayların; anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeleri (aslı veya noter onaylı fotokopisi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT: Adaylar başvuru evraklarının tesliminde; diplomasının ve öncelik durumlarını gösterir belgenin “aslı veya noter onaylı sureti” ile birlikte BİR ADET FOTOKOPİSİNİ yanında getirdiği takdirde, fotokopisi Kurumumuz tarafından onaylanıp evrakın aslı\noter onaylı sureti kişiye teslim edilecektir.