Akademik Teşvik Komisyon Kararı

2019 AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU KARARI

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (2018/11834- 2020/2043) kapsamında, üniversitemiz öğretim elemanlarının 2019 yılı faaliyetlerini kapsayan başvurularına ait değerlendirmeler yapılmış, komisyon kararlarına yapılan itirazlar incelenerek 2019 yılı akademik teşvik ödeneği kesin sonuçları belirlenmiştir. Kararlara erişmek için;

2019 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu karar tutanağı

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı