Araştırma Görevlisi - Öğretim Görevlisi Atamalarına İlişkin İstenilen Belgeler

Araştırma Görevlisi- Öğretim Görevlisi Atamalarına İlişkin İstenilen Belgeler

27/12/2019 ve 29/12/2019 tarihlerinde Resmî Gazete'de ilan edilen "Araştırma Görevlisi-Öğreim Görevlisi" ilanımıza ilişkin duyuru metni aşağıda sunulmuştur.

DUYURU metni için linki tıklayınız.

Asil adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)

Yedek adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)

Nakil Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)

Kurumiçi Unvan Değişikliği Atanma Dilekçesi (linki tıklayınız.)