2020 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Tarihleri(06-13.01.2020)

Öğretim elemanlarının 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik akademik teşvik başvuru süreci başlamıştır.

Başvuru takvimi, yenilenen esaslar ve başvuru rehberi aşağıda belirlenmiştir.

 

2019 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

06.01 - 13.01.2020

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu (http://www.gtu.edu.tr/kategori/2382/0/display.aspx?languageId=1 linkinde yer alan FR-0551 Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formunun dosyanın en başında olacak şekilde düzenlenmesi)

14.01 - 17.01.2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları (Ön İnceleme Komisyonu) tarafından, sunulan belgelerin incelenmesi ve sonuçların tutanakla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve

İtiraz Komisyonuna (Akademik Teşvik Komisyonu) sunulması

20.01 - 24.01.2020

Akademik       Teşvik       Komisyonu       tarafından      ön      inceleme       heyeti kararlarının incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

27.01.2020

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının GTÜ web sitesinde ilan edilmesi

28.01 - 03.02.2020

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların alınması

04.02 - 06.02.2020

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi

14.05.2018 tarih ve 11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

 

GTÜ Akademik Teşvik Başvuru Rehberi

 

Başvuru için https://yoksis.yok.gov.tr/