Araştırma Görevlisi Atamalarına İlişkin İstenilen Belgeler

Araştırma Görevlisi Atamalarına İlişkin İstenilen Belgeler

01/10/2019 tarihinde Resmî Gazete'de ilan edilen "Araştırma Görevlisi" ilanımıza ilişkin duyuru metni aşağıda sunulmuştur.

DUYURU metni için linki tıklayınız.

Asil adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)

Yedek adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)